Prezentacja programu PowerPoint

advertisement
ZMIANY ZACHODZĄCE
W BRANŻY OKRĘTOWEJ –
NOWE PODEJŚCIE DO HR
STEREOTYPY BRANŻY
• Zły wizerunek branży tworzony w kontekście
prywatyzacji stoczni
• Mało przyszłościowa branża
• Polskie stocznie są słabe, przegrywają z innymi
• Polskie stocznie są mało atrakcyjnym pracodawcą
JAK WYGLĄDA RYNEK:
1) POLSKI:
– Prywatyzacja stoczni
– Wyjazd doświadczonych pracowników za granicę
– Brak pracowników na rynku pracy
2) EUROPEJSKI:
– Masowe przemieszczenia produkcji okrętowej z Europy do państw
azjatyckich
– Brak doświadczonych pracowników na rynku pracy
3) ŚWIATOWY:
– Silna konkurencja ze strony Japonii, Korei, Chin, Wietnamu, Filipin
i Indii
– Globalizacja oraz silna zależność od kosztów pracy są głównymi
przyczynami przemieszczenia się centrów produkcji okrętowej
– Statki będą budowane tam, gdzie armatorzy uzyskają lepsze warunki
(techniczne, finansowe, terminowe)
STANDARDY PRACY
•
•
•
•
•
•
•
Remontowane są głównie: promy pasażersko-samochodowe, tankowce,
chemikaliowce, gazowce, samochodowce i kontenerowce
Wizytówką „Remontowej” S.A. są przebudowy statków
Przebudowujemy tankowce na statki służące do transportu ładunków
ciężkich i wielkogabarytowych
Aktualnie w stoczni realizowana jest przebudowa tankowca na jednostkę
FPSO - statku do przetwarzania, magazynowania i przesyłania ropy
naftowej o nazwie „Petrojarl Cidade De Rio Das Ostras”. Ten rodzaj
przebudowy to najwyższa półka usług w dziedzinie offshore
„Remontowa” S.A. jako pierwsza w Europie wykonała przebudowy
związane z wstawianiem podwójnych burt na tankowcach
Kolejną wizytówką “Remontowej” S.A. są przebudowy promów
pasażersko - samochodowych
„Remontowa” S.A. wykonuje remonty platform wiertniczych
STAN ZATRUDNIENIA
• ILOŚĆ - ponad 6 tysięcy pracowników i 4 tysiące kooperantów
zatrudnionych w Grupie REMONTOWA
• REKRUTACJA
– w ostatnich 3 latach „Remontowa” przeszkoliła i przyjęła do pracy
około 812 osób (przeważnie z rejonów objętych największym
bezrobociem)
– w ostatnich latach w „Remontowej” S.A. obniżyliśmy średni wiek
pracowników bezpośredniej produkcji na wydziałach kadłubowych
(wynosi on aktualnie ok.35 lat)
– Ciągła rekrutacja na kursy zawodowe – nauka zawodu, ale także
adaptacja pracowników
– Praktyki dla studentów
– Specjalna rekrutacja kadry rezerwowej
– Budowanie wizerunku dobrego pracodawcy „Firma z przyszłością”
– Wykorzystanie narzędzi psychologicznych – Test Inteligencji WAIS,
Test Osobowości Cattell
EWOLUCJA
• CO I JAK SIĘ ZMIENIA
– Zmiana podejścia do pracownika – pracownik traktowany
jako dobro firmy
– Stworzenie Akademii GSR służące poprawie komunikacji
i współpracy wśród pracowników
– Rozbudowa Działu Polityki Kadrowej – oddzielenie funkcji
administracyjnych od „miękkiego” HR
– Polepszenie atmosfery w pracy, poprzez:
•
•
•
•
Pewność wypłaty w terminie
Perspektywa dalszego zatrudnienia i możliwości awansu
Wzrost bezpieczeństwa pracy
Poczucie przynależności do „stoczniowej rodziny” –
odpowiednia polityka informacyjna i integracyjna
ZADANIA I WYZWANIA
1. Stać się najlepszą europejską stocznią uniwersalną - kompleksowo
rozwiązującą problemy klientów.
2. Zająć pierwszą pozycję w rankingach stoczni europejskich
w zakresie remontów i przebudów statków.
3. Zająć miejsce w pierwszej „10” najlepszych stoczni
remontowych na świecie
4. Zdywersyfikować działalność stoczni na remonty, przebudowy
i budowę nowych statków.
5. Osiągnąć przewagę konkurencyjną w realizacji statków
specjalistycznych, nietypowych i wielkogabarytowych konstrukcji
dla branży morskiej.
6. Stworzyć Grupę Przemysłową dla której „Remontowa” będzie
„okrętem flagowym”.
ZADANIA I WYZWANIA
• Ciągły wzrost konkurencyjności i wydajności
• Wprowadzanie innowacyjnych i najnowszych
rozwiązań
• Zapewnienie wykwalifikowanych
pracowników
• Budowanie wizerunku Stoczni jako dobrego
i stabilnego pracodawcy
• Zmiana podejścia średniej kadry do swoich
pracowników
NARZĘDZIA
• Poprawa bezpieczeństwa pracy – m.in. obecność
psychologów stoczniowych na statkach, programy
zwiększające świadomość zagrożeń, adaptacja
pracowników do specyficznych warunków pracy
• System motywacyjny
• System ocen okresowych
• Budowanie tożsamości organizacyjnej
• Akademia GSR – kształcenie kadry kierowniczej
i mistrzowskiej
• Badania psychologiczne jako wsparcie
w zarządzaniu i lepszym poznaniu pracowników
Download