kliknij

advertisement
Stare Miasto
Wzgórze Świątynne
Kopuła na Skale
Meczet Al-Aksa
Cytadela Dawida
Zaułki i bramy
Starego Miasta

Kopuła na Skale
Święta Skała
Meczet Al-Aksa
Modły w Noc Przeznaczenia
(Laylat al Qadr).
Cytadela Dawida
Widok z Cytadeli Dawida
Zaułki
Starego Miasta
Damon Lynch Jerusalem_2.jpg
Damon Lynch Jerusalem_2.jpg
Damon Lynch Jerusalem_2.jpg
Damon Lynch Jerusalem_2.jpg
Brama Jafska
Brama Nowa
Brama Damasceńska
Brama Heroda
Brama Lwów
(Brama św. Szczepana)
Brama Złota
Brama Gnojna
Brama Dawida
Brama Heroda
Jerozolima
Via Dolorosa
Stare Miasto
Tradycyjna
Brama Damasceńska
Wg. S.Gibsona
Dzielnica muzułmańska
Dzielnica chrześcijańska
Brama Lwów
Brama Nowa
Kopuła na Skale
Wzgórze
Świątynne
Bazylika Grobu
Brama Jafska
Cytadela Dawida
Meczet Al-Aksa
Brama Gnojna
Ściana Płaczu
Dzielnica ormiańska
Brama Dawida
Dzielnica żydowska
ENTER
Kopuła na Skale - jedno z najważniejszych muzułmańskich sanktuariów, położone na
Wzgórzu Świątynnym w Jerozolimie. Jest to jeden z najlepiej znanych punktów orientacyjnych
miasta. Budowla ta jest czasami zwana meczetem Omara, mimo że nie jest typowym
meczetem, ale czymś w rodzaju pomnika i osłony dla świętej skały. Razem z meczetem
Al-Aksa tworzy ona jedno z trzech najświętszych miejsc islamu, ustępując jedynie Mekce
i Medynie. Została zbudowana po śmierci kalifa Omara za rządów kalifa Abd al-Malika
(ukończono ją w 691).
W Kopule na Skale muzułmanie nie odprawiają modłów zbiorowo - do tego celu służy
meczet Al-Aksa wybudowany tuż obok. Wznosi się na środku prawie kwadratowej platformy
o wysokości 3 m, na którą wchodzi się z czterech stron po ośmiu schodach. Na kopule
wykaligrafowano koraniczną surę Al-Ichlas. Kopuła przykrywa skałę, na której - według BibliiAbraham chciał złożyć w ofierze Bogu swego syna Izaaka. Według Koranu zaś miał złożyć
swego pierworodnego syna Izmaela, od którego pochodzą Arabowie. Z tej samej skały
wedle wierzeń muzułmanów Mahomet miał doznać wniebowstąpienia w czasie swego
objawienia al-isrā. Tutaj też Jakub miał zobaczyć drabinę wiodącą do nieba. W jej wnętrzu
w litej skale znajduje się grota. Według tradycji muzułmańskiej to pod nią ukryta jest studnia
dusz, w której duchy gromadzą się dwa razy na tydzień, by się modlić. Cała platforma
Wzgórza Świątynnego, którą przypisuje się Herodowi Wielkiemu, jest przez muzułmanów
uważana za miejsce modlitwy, za meczet. Złota kopuła była kopiowana w wielu meczetach
w różnych krajach, stając się jednym ze znaków rozpoznawczych islamskiej architektury.
Podczas chrześcijańskiego panowania w Jerozolimie (1099-1187 i 1229-1244)
Kopuła na Skale służyła jako kościół.
ENTER
Meczet Al-Aksa, jest jedną z najważniejszych świątyń muzułmańskich na świecie.
Znajduje się w Jerozolimie na Wzgórzu Świątynnym - miejscu świętym zarówno dla żydów,
jak i muzułmanów (jest to trzecie najświętsze miejsce islamu po Mekce i Medynie).Meczet
Al-Aksa został zbudowany wraz z Kopułą na Skale w latach 660–691 n.e. Obie budowle
muzułmanie wznieśli na pamiątkę nocnej podróży proroka Mahometa do Tronu Bożego
zwanej Al-Isrā, w którą, wedle tradycji, zabrał proroka archanioł Gabriel i późniejszego
wniebowstąpienia Al-Miradż. Meczet Al-Aksa to największa świątynia w Palestynie, mieści
do 30 000 wiernych. Niektórzy historycy architektury uważają, że meczet Al-Aksa ma
typową budowę rzymskiej bazyliki i sugerują, że zbudowano go w 536 roku na rozkaz
cesarza Justyniana jako kościół Świętej Marii. Arabowie nazywają zresztą dolinę Cedronu,
która oddziela Wzgórze Świątynne od Góry Oliwnej - doliną Naszej Pani Marii (Wadi Sitt
Maryam). Niewykluczone jest więc, że to właśnie chrześcijanie w ponad 450 lat od
zburzenia Świątyni Jerozolimskiej znów uczynili Wzgórze Świątynne miejscem kultu.
Bazylikowy charakter meczetu Al-Aksa może też być wynikiem wzorowania się jego
budowniczych na budowlach chrześcijańskich. W tym okresie architektura islamska
nie była jeszcze wykształcona, a w budowie meczetu oraz Kopuły na Skale uczestniczyli
bizantyjscy rzemieślnicy.
W 1951 w zamachu podczas wizyty w meczecie zginął król jordański Abdullah I.
Zamachowiec usiłował także zabić jego wnuka, późniejszego króla Husajna, ale ten uszedł
z życiem. W 1969 chrześcijański turysta Denis Michael Rohan podłożył ogień pod meczet.
W pożarze przepadła bezpowrotnie wspaniała mównica z drzewa cedrowego, dar sułtana
Saladyna. Od tego meczetu przyjęła miano Druga intifada, nazwana intifada Al-Aksa,
czyli
powstaniem w obronie najświętszego dla muzułmanów meczetu w Jerozolimie.
ENTER
Cytadela Dawida - historyczne i archeologiczne miejsce w obrębie Starego Miasta.
Jest to twierdza turecka z XVI wieku, wzniesiona na miejscu wcześniejszych fortyfikacji
z około roku 37 p.n.e. W tym miejscu stały ogromne wieże chroniące położony opodal pałac
królewski Heroda Wielkiego. Zburzyło je wojsko cesarza Hadriana, które zajęło miasto
w 135 roku. Średniowieczni pielgrzymi widzieli w ich pozostałościach ruiny pałacu biblijnego
króla Dawida, który właśnie tutaj miał ułożyć starotestamentalne Psalmy. W rzeczywistości
pałac Dawida znajdował się zapewne na Ofelu. Miejsce, w którym dzisiaj znajduje się
Cytadela Dawida, było w czasach Dawida niezamieszkane (X wiek p.n.e.).
Wzniesiona przez Turków cytadela stanowiła część systemu obronnego starego miasta
Jerozolimy, w zachodniej linii murów. Została wzniesiona z rozkazu Sulejmana II Wspaniałego
w roku 1532, jako twierdza zabezpieczająca jedną z ważniejszych bram Jerozolimy – Bramę
Jafską.
W 1930 otworzono w cytadeli muzeum palestyńskiego folkloru. Jednak po 1948 wojska
jordańskie zniszczyły ekspozycje i przemieniły twierdzę w ufortyfikowany punkt obrony. Dopiero
po 1967 Izraelczycy wskrzesili kulturową rolę twierdzy. Muzeum otworzono ponownie w 1988.
W muzeum znajdują się ekspozycje przedstawiające 4 000 lat historii Jerozolimy. Eksponaty są
uporządkowane chronologicznie. Wystawę wzbogacono mapami, zapisami video, hologramami,
rysunkami, makietami i modelami. Z jej wieży i szańców rozciąga się widok na starą i nową
część Jerozolimy
ENTER
Brama została wybudowana w 1588. W roku 2000 wjechał przez nią papież
Jan Paweł II w czasie swojej pielgrzymki jubileuszowej po Ziemi Świętej. Przez Bramę Jafską
wchodzi do starego miasta w uroczystym orszaku każdy nowo wybrany Kustosz Ziemi Świętej,
najwyższy przełożony franciszkanów sprawujących pieczę nad sanktuariami Palestyny.
Arabowie nazywają ją Bramą Przyjaciela, ze względu na kierunek, w którym udawali się przez nią
wyjeżdżający - na południe do Hebronu do miasta, w którym znajduje się grób biblijnego
patriarchy Abrahama, nazywanego przez Stary Testament i Nowy Testament przyjacielem Boga.
Brama Jafska
Otwarta w 1889, by umożliwić lepszą komunikację pomiędzy instytucjami
chrześcijańskimi, mającymi swoje siedziby poza murami starego miasta Jerozolimy
i klasztorami i patriarchatami dzielnicy chrześcijańskiej.
Brama Nowa
Brama Damasceńska
Wykopaliska archeologiczne pokazały, że już w 44 r. istniała w tym
samym miejscu antyczna brama miejska. Po obu jej stronach, tak jak obecnie, znajdowały się
dwie potężne wieże obronne. Obecna budowla pochodzi z czasów Sulejmana Wspaniałego.
Przez kilka stuleci brama ta była oficjalnym wejściem na teren Jerozolimy dla znakomitych
gości i pielgrzymów. W starożytności wyruszający przez tę bramę podróżni kierowali się
ku
Damaszkowi, stąd ogólnie przyjęta przez Europejczyków nazwa bramy.
Przez
tę bramę wchodzi się na teren dzielnicy muzułmańskiej..
Bierze swą nazwę od imienia izraelskiego króla, budowniczego świątyni
jerozolimskiej, Heroda Wielkiego. Arabowie nazywają ją Bramą Kwiatów, ze względu na
kamienne ozdobniki umieszczone w jej zewnętrznej fasadzie. Przez tę bramę wchodzi się
na teren dzielnicy muzułmańskiej.
Brama Heroda
ENTER
Brama Lwów
Jedyna otwarta ku wschodowi brama starej Jerozolimy. Nazwana Bramą Lwów
ze względu na symbole rodowe sułtana Bajbarsa umieszczone na jej fasadzie od strony
zewnętrznej. Nazwa arabska nawiązuje do tradycyjnego miejsca narodzin Matki Chrystusa,
które pokazywane jest w położonym w pobliżu we wnętrzu miasta kościele św. Anny.
Chrześcijanie zwykli nazywać ją Bramą św. Szczepana, ukamienowanego poniżej bramy
miejskiej w Dolinie Cedronu. Przez tę bramę wchodzi na teren starego miasta uroczysta procesja
upamiętniająca wjazd Chrystusa do Jerozolimy na osiołku.
Brama Złota
Jedyna brama prowadząca na teren Wzgórza Świątynnego, na którym w
starożytności wznosiła się żydowska świątynia, sięgająca swymi początkami czasów biblijnego
króla Salomona. To przez tę bramę wjechał Chrystus tuż przed swoją męką - chrześcijanie
obchodzą pamiątkę tego wjazdu w niedzielę palmową każdego roku. W średniowieczu przed
Bramą Złotą modlili się Żydzi, podobnie jak to czynią dzisiaj pod Ścianą Płaczu. Mniej więcej
od VII wieku datuje się muzułmańska tradycja chowania w jej pobliżu zmarłych. Wyznawcy
Islamu, powołując się na surę koraniczną wierzą, iż to właśnie tutaj będzie miał miejsce
eschatologiczny sąd Allacha nad światem. Brama Złota posiada dwa łuki. Północny nazywany
jest Łukiem Żalu, południowy Łukiem Miłosierdzia. Tędy, według tradycji żydowskich, wjedzie
do Jerozolimy oczekiwany Mesjasz i tędy, według niektórych tradycji chrześcijańskich,
wjedzie Chrystus powtórnie do miasta. Po wycofaniu się z Jerozolimy krzyżowców brama
została zamurowana i pozostaje nieczynna.
ENTER
Brama otwarta jest dla ruchu pieszego i kołowego. To przez nią wchodzą
w obręb murów starego miasta ortodoksyjni Żydzi, udający się pod Ścianę Płaczu (hebr.
Kotel). Nazwa bramy występuje w biblijnej Księdze Nehemiasza (Brama Śmietników w tłum.
Biblii Tysiąclecia). Przez tę bramę wchodzi się na teren dzielnicy żydowskiej.
Brama Gnojona
Bierze swą nazwę od imienia biblijnego króla Dawida, którego domniemany
grób tradycja żydowska i muzułmańska, a wcześniej chrześcijańska widzieć chciała w
cenotafium (symbolicznym grobowcu) ustawionym w synagodze pod salą górną Wieczernika.
Przez bramę wchodzi się na teren dzielnicy żydowskiej. Po zewnętrznej stronie bramy znajdują
się: Wieczernik, niedokończony kościół ormiański Najświętszego Zbawiciela z pozostałościami
Domu Kajfasza, klasztor franciszkański, opactwo benedyktynów niemieckich oraz szereg
cmentarzy chrześcijańskich.
Brama Dawida
NOC PRZEZNACZENIA czyli Laylat al qadr jest określeniem nocy w której rozpoczął się
profetyzm Mahometa (czyli inaczej pierwsze objawienie). Jej upamiętnienie przypada na
27. dzień Ramadanu. Przez muzułmanów "świętowana" jest na modlitwach oraz tradycyjnie
wypowiadane są życzenia z nadzieją na ich uwzględnienie w boskich planach.
Święto nazywa się eid el fitr (3 ostatnie dni Ramadanu), a początkiem obchodu tych świąt
jest właśnie Noc Przeznaczenia.
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Create flashcards