Metoda Carole Sutton.

advertisement
METODA CAROLE SUTTON.
PODSTAWY TEORETYCZNE
-
Jakie założenia co do natury człowieka
przyjmuje ?
Dzięki czemu rozwija się człowiek?
Jakie mogą być skutki stosowania założeń
behawioryzmu w wychowaniu ?
WZÓR WZMOCNIEŃ
A–B–C
A- DEFINIOWANIE I OBSERWACJA
Krok 1:
Co takiego twoje dziecko robi i mówi ,że nazywasz
to nieposłuszeństwem?
Zadanie 1
Definicja
KROK 2
Obserwacja zachowania
Co jest wzmocnieniem , co jest zachowaniem
posłusznym a co nieposłuszeństwem ?
Co dobrego dla dziecka i rodziców może wyniknąć
z obserwacji i rejestrowania wszystkich
wybranych do zmiany zachowań negatywnych i
odpowiadających im zachowań pozytywnych ?
B- MECHANIZM UTRWALANIA SIĘ
ZACHOWAŃ
A- wydarzenia poprzedzające zachowania (
antecedens)
B- zachowanie
C- konsekwencje , to co dzieje się bezpośrednio po
zachowaniu dziecka .
Przykład :
A- Ania je śniadanie
B- Dziewczynka ciągle wstaje od stołu
C- Mama biega za nią z miska płatków i karmi ją
łyżeczką .
C- KONSEKWENCJE ( CZYLI ZASADY
WARUNKOWANIA )
Zachowanie pożądane + wzmocnienie = więcej
zachowań pożądanych
Zachowanie pożądane + brak wzmocnień = mniej
zachowań pożądanych
Zachowanie niepożądane + wzmocnienie = więcej
zachowań niepożądanych
Zachowanie niepożądane + brak wzmocnienia =
mniej zachowań niepożądanych
D- ZMIANA REAKCJI RODZICÓW
Krok 4
Zmiana reagowania :
Wzmacnianie uwagi na pozytywne zachowania i
wzmacnianie tych zachowań przy jednoczesnym
wygaszaniu zachowań niepożądanych .
E- WZMACNIANIE ZACHOWAŃ
POZYTYWNYCH
Dziecko musi wiedzieć :
Co ma robić ?
Jak to robić ?
Kiedy ma to robić ? Precyzyjne formułowanie
informacji i pochwał .
- Jeśli zachowanie powtarza się wielokrotnie
pochwale może towarzyszyć nagroda.
- Jeżeli nie ma żadnych pozytywnych zachowań
należy znaleźć codziennie trzy powody , aby
chwalić dziecko . ( zburzenie u dziecka obrazu „
niegrzecznego „ dziecka ).
WIEDZA O NAGRODACH
Jakie mamy typy nagród?
NAGRODY BIOLOGICZNE
NAGRODY SPOŁECZNE
NAGRODY KONKRETNE
IGNOROWANIE ZŁEGO ZACHOWANIA
Dbanie o zgodność przekazu werbalnego i
niewerbalnego
Chwalenie , natychmiast po zaprzestaniu złego
zachowania
ODESŁANIE
Jako jedna z technik behawioralnych
( wzmocnienie negatywne )
SKUTKI NADMIERNEGO KARANIA
1.Lęk przed osobą wymierzającą kary.
2. Niechęć do osoby wymierzającej kary .
3. Ślepe posłuszeństwo zamiast zrozumienia i
akceptacji zasad etycznych .
4. Zły przykład.
5. Unikanie kary przez kłamstwa , składanie
fałszywych obietnic .
NAGRADZAĆ CZY KARAĆ ?
-
-
-
Co utrudnia chwalenie dzieci?
Przekonanie ,że dzieci powinny zachowywać się
dobrze bez pochwał .
Przekonanie ,że nagradzanie dziecka jest forma
przekupstwa.
Zapominanie .
Niektórzy rodzice czują się niezręcznie chwaląc
dzieci .
JAK UNIKAĆ KŁOPOTÓW?
!Jasne i konsekwentnie egzekwowane zasady .
!Rodzice i opiekunowie muszą uczyć dziecka tych
samych zasad .
!Rodzice muszą się wzajemnie wspierać w
egzekwowaniu wymagań tak, by dziecko nie
wykorzystywało ich rozbieżnych stanowisk.
!Stanowcze komunikaty .
!Uwaga dziecka .
JAK BYĆ STANOWCZYM ?
Ćwiczene …
Download