Gruczoł Hormony Działanie Podwzgórze hypopthalamus STH

advertisement
Gruczoł
Podwzgórze
hypopthalamus
Przysadka mózgowa
hypophisis cerebri s.
glandula pituitaria
Hormony
STH-RH
STH- RIH
MSH-RH
MSH-RIH
LTH-RH
LTH-RIH
Działanie
Uwalnianie hormonu wzrostu
Hamowanie uwalninia hormonu wzrostu
Uwalnianie hormonu melanotropowego
Hamowanie uwalniania hormonu
melanotropowego
Uwalnianie hormonu prolaktyny
Hamowanie uwalniania hormonu prolaktyny
ACTH-RH
TSH-RH
Gn-RH
wazopresyna
izotocyna
Uwalnianie hormonu kortykotropiny
Uwalnianie hormonu tyreotropiny
Uwalnianie hormonu gonadotropinowego
Kontrola poziomu wody i soli minerlanych w
organizmie, podnoszą napięcie mięśni gładkich
paralaktyna
tyreotropina
kortyktropina
gonadotropowe(FH i LSH)
somatotropina
melanotropina
Szyszynka
corpus pineale s.epiphysis
melanotropina (pochodna)
Przysadka przyrdzeniowa
urohypophysis
urotensyna I
urotensyna II
urotensyna III
urotensyna IV
acetylocholina
Grasica
glandula thymus
Tarczyca
glandula thyroidea
tymozyna
tyroksyna
trójjodotryonina
Ciałka Staniusa
corpora ultimobranchialia
Ciałka pozaskrzelowe
corpora Stannusi
Trzustka
Wpływa na komórki barwnikowe, łączenie się ryb
w pary, budowę gniazd, aktywność tarczycy,
odporność na stresy tremiczne
Stymulują wytwarzanie i uwalnianie hormonów
tarczycy
Pobudza uwalnianie hormonów nadnerczy,
regulują przemiany wody i soli minerlanych jakie
zachodzą w skrzelach i nerkach
Kontrola rozrody i hormonów płciowych
Pobudzenie metabolizmu i wzrostu
Kontrolowanie komórek barwnikowych skóry
Hamowanie procesów zwiazanych z rozrodem,
kordynacja okresu snu i czuwania, wpływa na
równowagę cyklu rytmu rozrodu
Podwyższa ciśnienie krwi
Reguluje skurcz mięśni gładkich np. pęcherza
Stymuluje poziom jonów sodu w skrzelach,
wpływa na zatrzymywanie jonów w kanalikach
nerkowych
Kontrola poziomu wody i soli minerlanych w
organizmie
Zwalnia akcję serca, powoduje rozszerzenie
naczyń krwionośnych, spadek ciśnienia, pobudza
perystaltykę jelit
Powstawanie limfocytów B i T, niezbędny do
rozwoju odporności organizmu
Zwiększona ilość hormonu tarczycy pobudza
metabolizm, mniejsza – obniża, niezbędna do
przeobrażenia postaci larwalnej (wzrasta wraz z
temperaturą wody i ciała)
kalcytonina
Obniża stężenie jonów wapnia we krwi
hypokalcyna
Reguluje poziom jonów wapnia we krwi
glukagon
Podwyższenie stęzęnia cukru we krwi
pancreas
insulina
somatostatyna
Nadnercza
glandula suprarenalis
kortyzol
kortykosteron
aldosteron
adrenalina
noradrenalina
Nerka
ren
Jajniki
ovaria
Jądra
testes
Ściana żołądka
Ściania jelita środkowego
angiotensyna
estradiol
estron
progesteron
testosteron
gastryna
sekretyna
pankreozymina
enterogastron
choleocystokinina
Obniżenie stężenia cukru we krwi
Hamuje wydzielanie somatotropiny, inhibitor
wydzielania glukagonu i insuliny, obniża tempo
wchłaniania pokarmu z przewodu pokarmowego
Wpływa na metabolizm glukozy, pobudza
metabolizm białek , wpływa na przemiany azotu i
wzrost, tłumi stany zapalne, opóźnia
wyzdrowienie przy jednoczesnym złagodzeniu
objawów choroby, wpływa na wydalanie wody i
elektrolitów
Zatrzymywanie sodu i potasu w orgaznizmie,
działa na metabolizm węglowodanów i białek
Przyspiesza akcję serca, podniesienie ciśnienia
krwi, podwyższa stężenie cukru we krwi,
rozszerza naczynia krwionośne, zwiększając
przepływ krwi przez mięsień sercowy, skrzela,
mięśnie szkieletowe, zwęża naczynia krwionośne
zmniejszając przepływ krwi w mięśniach
gładkich, przewodzie pokarmowym i skórze
Pobudza wydzielanie aldosteronu, co wpływa na
przemiany sodu i gospodarkę wodną, powoduje
zwężenie naczyń krwionośnych podnosząc
jednocześnie ciśnienie krwi
Wytwarzanie gamet , produkcja i wydzielanie do
krwioobiegu hormonów
Wytwarzanie gamet , produkcja i wydzielanie do
krwioobiegu hormonów
Wytwarzanie HCl, pepsyny i soku żołądkowego
Wydzielanie soku trzustkowego (duże ilości,
mało enzymów) i żółci
Wydzielanie soku trzustkowego (małe ilości,
mało enzymów) i żółci
Hamowanie wydzielania soku trzustkowego (HCl
i pepsyna) i perystaltyki żołądka
Pobudzanie skurczów woreczka żółciowego i
wydzielania żółci
Download