Sala Doświadczania Świata

advertisement
Pro
Educo
Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
PRO EDUCO
ul. Smugowa 58, 40-750 Katowice
NIP 634-169-23-15 REGON 276711448
Konto: ING Bank Śląski 98 1050 1214 1000 0023 2691 6018
e-mail: [email protected], www.proeduco.pl
Szkolenie: SALA DOŚWIADCZANIA ŚWIATA - ODPRĘŻENIE
W BEZPIECZNYM MIEJSCU
Proponujemy Państwu jednodniowe szkolenie (5 godzin), którego celem jest nabycie
przez jego uczestników wiedzy i umiejętności w zakresie organizowania zajęć
korekcyjno-kompensacyjnych w Sali Doświadczania Świata
Prowadzący: DOROTA PALICKA – oligofrenopedagog, terapeuta dzieci autystycznych,
diagnosta SI, specjalista terapii behawioralnej, wczesnego wspomagania rozwoju
Forma zajęć: warsztaty
Uczestnicy szkolenia otrzymują zaświadczenie.
Tematyka szkolenia:
1. Co to jest Sala Doświadczania Świata /SNOEZELEN/
- trochę historii
- filozofia
2. Podstawy teoretyczne funkcjonowania Sali Doświadczania Świata.
3. Wykorzystanie SNOEZELEN w terapii:
-osób głęboko upośledzonych
-osób ze sprzężoną niepełnosprawnością
-osób autystycznych i z Zespołem Aspergera
-dzieci z ADHD, FAS i nadpobudliwych
-dzieci z syndromem stresu pourazowego
-osób trapionych chronicznym bólem
-osób po przebytym udarze i innych uszkodzeniach mózgu
-demencji starczej i Alzheimera.
4. Sala Doświadczania Świata w stymulacji sensorycznej
5. Propozycje wykorzystania Sali Doświadczania Świata w terapii dyrektywnej.
6. Przykładowe ćwiczenia.
Download
Random flashcards
Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards