Baza danych KSIB

advertisement
Baza danych KSIB
w
Krajowym Centrum
Roślinnych Zasobów Genowych
Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin
w Radzikowie
Krajowe Centrum
Roślinnych Zasobów Genowych
Zadania
• Gromadzenie zasobów genowych
• Kolekcje hodowców
• Ekspedycje pozyskujące odmiany lokalne
• Ekspedycje poszukujące dzikich ekotypów
• Przechowywanie długoterminowe
• Dokumentacja zasobów genowych
Baza KSIB w KCRZG IHAR
rozwiązania techniczne
Internet
GBIF
Koszt postawienia serwera KSIB z
oprogramowaniem testowym (90 dniowym)
wyniósł 0 zł. Finansowanie z programu KSIB
pozwoliło na postawienie nowego serwera z
Win2003 SBS Premium
router
LAN IHAR
Serwer
internetowy
ihar.edu.pl
Linux
Serwer KSIB/GBIF
gbif.ihar.edu.pl
Procesor K2/333
DiGIRProvider
Win2000Server
MS SQL
Baza KSIB
Serwer KCRZG
Novell
FoxPro
Bazy KCRZG
Baza KSIB w KCRZG
oprogramowanie do obsługi baz danych
Global
Biodiversity
Information
Facility
Bazy KCRZG
Bazy KCRZG
Baza KSIB
DiGIRProvider
Baza
pośrednia
MS SQL
Program DiGIRProvider zapewnia łączność pomiędzy bazą
KSIB oraz dokonuje odwzorowania pól bazy KSIB do
standardu DarwinCore
Bazy KCRZG
FoxPro
Baza KSIB w KCRZG
odwzorowanie pól bazy KSIB do standardu DarwinCore
w interface DiGIRProvider
Standard DarwinCore
DateLastModified
InstitutionCode
CollectionCode
CatalogNumber
ScientificName
BasisOfRecord
Kingdom
Phylum
DiGIRProvider
MS SQL
<<<<<<<<-
DateLastMo
Institutio
Collection
CatalogNum
Scientific
BasisOfRec
Kingdom
Phylum
Baza KSIB
MS SQL akceptuje
10 znakowe nazwy,
DiGIR
odwzorowuje je na
dłuższe nazwy
DarwinCore
Baza KSIB w KCRZG
odwzorowanie pól bazy KSIB do standardu DarwinCore
w interface DiGIRProvider
Standard DarwinCore
Class
Order
Family
Genus
Species
SubSpecies
Country
Notes
DiGIRProvider
MS SQL
<–
<<<<<<<-
Class
bioOrder
Family
Genus
Species
SubSpecies
Country
Notes
Baza KSIB
Słowo „order”
jest słowem
zastrzeżonym w
MS SQL –
można je
zastąpić innym,
a za pomocą
DiGIR’a
odwzorować je
na nazwę
„Order”
Powstanie bazy KSIB
Baza KSIB
powstała poprzez
transfer i
przekształcenie
części danych z
baz KCRZG
Zboża, Trawy
Baza KSIB
DiGIRProvider
Baza KSIB
Bazy
KCRZG
Bazy KCRZG
Bazy
planowane do
transferu w
drugim etapie
Bazy danych KCRZG
Bobik
Bób
Burak
Chmiel
Ekspedycje
Groch
Gryka
Herbarium
Kukurydza
Len
Proso
Rzepak
Seradela
Topinambur
Trzciny
Trawy
Tytoń
Warzywa
Winogrona
Zboża
Ziemniak
Zioła
Bazy KCRZG
przetransferowane
do bazy KSIB
Na
następnych
slajdach opis
transferu bazy
„Zboża” do
bazy KSIB
Bazy KCRZG
Baza „Zboża” w KCRZG
dane paszportowe wykorzystane w KSIB
Tablice bazy „Zboża”
zboża.dbf
Relacja przez
pole BOT
gatunki.dbf
Lista pól w tablicy
GRUP, KOL, NUMINT, NUM, PL, NOR, AVA, NAZ,
ROD, PRO, LOC, E_LATT, E_LONG, E_ALTIT,
GAT, BOT, FORMA_BOT, DAT, KRP, TYP, TYP1,
NRD, KRD, DONOR, INR, INR2, HOD, ODA, CH,
RDZ, NOTES, OBS, RRO, HER, PRZ, PLL, ROZ,
GAP, RRP, HAB, ZMIANA
BOT, KodRdz, GENUS, GATUNEK,
SUBSP, VARIETAS, FORMA, OPIS
Relacja przez
pole KodRdz
TabBot.dbf
KodRdz, BotKin, BotPhy,
BotCla, BotOrd, BotFam
Baza KSIB
Kolorem
pomarańczowym
wyróżnione pola
przeniesione do
bazy KSIB
Bazy KCRZG
Baza „Zboża” w KCRZG
dane paszportowe wykorzystane w KSIB
Pole AVA
zostało użyte
do przesłania
do bazy KSIB
jedynie
danych o
obiektach dla
których są
dostępne
nasiona
MS SQL
CatalogNum
Kingdom
Phylum
Class
bioOrder
Family
Genus
Species
FoxPro
<<<<–
<<<<-
PL
BotKin
BotPhy
BotCla
BotOrd
BotFam
GENUS
GATUNEK
Baza KSIB
Pole PL zawiera
unikalny, w ramach
banku genów,
numer obiektu
Bazy KCRZG
Baza „Zboża” w KCRZG
dane paszportowe wykorzystane w KSIB
MS SQL
Przypisanie
wszystkim
rekordom wartości
„G” oznacza, że
wszystkie obiekty
są przechowywane
w postaci nasion.
Subspecies
Notes
Country
DateLastMo
Institutio
BasisOfRec
Collection
FoxPro
<<<<<<<-
SUBSP
NAZ
KRP
ZMIANA
‘IHAR‘
‘G‘
‘POLIHAR‘
Pole NAZ zawierające
nazwę obiektu,
najczęściej nazwę
odmiany, rodu lub
nazwę zwyczajową,
zostało przypisane
polu NOTES, gdyż w
standardzie
DarwinCore
brakowało
odpowiedniego pola
Na następnych
slajdach opis
zawartości bazy KSIB
Baza KSIB
Bazy KCRZG
Baza KSIB w KCRZG
zróżnicowanie pod względem botanicznym
Rodzina: Poacea - 40 459 obiektów - w tym rodzaje:
(reprezentowane przez mniej niż 10 obiektów)











Agropyron
Alopecurus
Andropogon
Arrhenatherum
Avenula
Boissiera
Calamagrostis
Calamovilfa
Cenchrus
Desmazeria
Digitaria










Echinaria
Echinochloa
Eleusine
Elymus
Elytrigia
Eragrostis
Gastridium
Hystrix
Melica
Monerma










Baza KSIB
Muehlenbergia
Nardurus
Nardus
Phalaris
Polypogon
Psatyrostachys
Puccinellia
Sorghastrum
Trisetum
Vulpia
Baza KSIB w KCRZG
zróżnicowanie pod względem botanicznym
Rodzina: Poacea - 40 459 obiektów - w tym rodzaje:
(reprezentowane przez więcej niż 10 obiektów)









Aegilops
Agrostis
Avena
2
Bromus
Cynosurus
Dactylis
5
Deschampsia
Festuca
4
Hordeum
6
314
53
337
119
28
691
61
612
233








Koeleria
Lolium
2
Panicum
Phleum
2
Poa
1
Secale
2
Setaria
Triticum 11
32
574
369
460
639
324
92
454
Na następnych slajdach
opis zróżnicowania
rodzaju Titicum
Baza KSIB
Baza KSIB w KCRZG
zróżnicowanie pod względem botanicznym
Rodzaj: Triticum, gatunki:












Triticum
Triticum
Triticum
Triticum
Triticum
Triticum
Triticum
Triticum
Triticum
Triticum
Triticum
Triticum
aestivum L.
8064
Zachowywanie nazw
aethiopicum Jakubz. gatunkowych w postaci
36
araraticum Jakubz.
4
użytej przez dawcę
nasion, prowadzi do
boeoticum Boiss.
19
pojawiania się
carthlicum Nevski
1
synonimów.
compactum Host
17
dicoccoides (Koern.exAh.etGrae)Schweinf
7
dicoccon Schrank
1
dicoccum (Schrank) Schuebl.
44
durum Desf.
1824
karamyschevii Nevski
1
kiharae Dorof. et Migusch.
1
Baza KSIB
Baza KSIB w KCRZG
zróżnicowanie pod względem botanicznym
Rodzaj: Triticum, gatunki:











Triticum
Triticum
Triticum
Triticum
Triticum
Triticum
Triticum
Triticum
Triticum
Triticum
Triticum
macha Dekapr. et Menabde
militinae Zhuk. et Migush.
monococcum L.
persicum Vav.
polonicum L.
sp.
spelta L.
sphaerococcum Perciv.
timopheevii (Zhuk.) Zhuk.
turgidum L.
vavilovii (Thum.) Jakubz
Baza KSIB
6
2
19
13
13
1262
61
5
19
34
1
Baza KSIB w KCRZG
zróżnicowanie pod względem botanicznym
Gatunek: Triticum monococcum L.
Varietas

l. obiektów
HORNEMANNII (Clem.) Koern.
3
Lista numerów id. próbki nasion
22861, 5007, 5040
Każdemu
numerowi
odpowiada w
przechowalni
jeden pojemnik
z nasionami.

MACEDONICUM Papag.
1
22860

NIGRICULTUM Flaksb.
1
5005

VULGARE Koern.
3
24067, 24068, 5006

-
10
20790, 21011, 21986, 21985,
21031, 1195, 5003, 5004,
24376, 20751
Jeśli w wyniku dystrybucji liczba nasion danego
obiektu spada poniżej określonego minimum to są
one wysiewane na poletkach rozmnożeniowych.
Baza KSIB
Dziękują za uwagę
Wiesław Podyma
Paweł Kolasiński
Dorota Nowosielska
Pszenica samopsza (Triticum monococcum)
Download