Uroczystość wprowadzenia relikwii św. Jana Bosko do kościoła pw

advertisement
Uroczystość wprowadzenia relikwii św. Jana Bosko do kościoła pw.
Matki Bożej Piekarskiej w Woli.
W minioną niedzielę 15 czerwca 2014 roku społeczność Gimnazjum nr 1 im. św.
Jana Bosko uczestniczyła w niezwykłej uroczystości - o godzinie 11 00 rozpoczęła
się w Kościele pw. Matki Bożej Piekarskiej Eucharystia, podczas której odbyło się
uroczyste liturgiczne wprowadzenie relikwii patrona naszej szkoły św. Jana Bosko do
świątyni .Dokonał tego i wygłosił Słowo Boże Dyrektor Salezjańskiego Ośrodka w
Oświęcimiu, ksiądz Bogdan Bratek, który przybliżył wiernym postać Świętego
Wychowawcy.
Uczniowie i nauczyciele naszej szkoły dobrze znają biografię oraz działalność św.
Jana Bosko, ale i dla nas kazanie księdza dyrektora odkrywało po raz kolejny oblicze
tej niezwykłej postaci.
Stworzony przez tego włoskiego duchownego system wychowawczy zwany
prewencyjnym , opiera się na rozumie i miłości wychowawczej. W założeniu tego
systemu wychowawca ma się starać być dla wychowanka przede wszystkim
przyjacielem, a nie osobą, która go jedynie nadzoruje i wymierza kary. System
odwołuje się do potencjału dobra i rozumu, który każdy młody człowiek nosi w sobie.
Jan Bosko był założycielem Zgromadzenia Salezjańskiego, którego głównym
zadaniem jest praca wychowawcza wśród młodzieży w szkołach, oratoriach,
świetlicach czy parafiach.
W 1934 roku został przez Kościół katolicki uznany za świętego. Decyzją Rady Gminy
Miedźna w dniu 28 sierpnia 2007 roku Gimnazjum nr 1 w Zespole Szkół w Woli
przyjęło imię Świętego Jana Bosko, który stał się dla nas wzorem pracy
wychowawczej.
Jak mówił Nasz Patron „Wychowanie jest sprawą serca".
Po uroczystej, koncelebrowanej przez ks. dyrektora B. Bratka, ks. proboszcza B.
Mazurczyka i ks. wikarego T. Cyganika , Eucharystii w intencji społeczności
Gimnazjum nr 1 im. św. J. Bosko wszyscy wierni mogli oddać cześć świętym
relikwiom oraz je ucałować.
Download