Test sześciu kapeluszy myślowych Edwarda de Bono

advertisement
„Nowoczesność i doświadczenie. Akademia rozwoju kompetencji pracowników HS Wrocław Sp. z o.o.”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Nr projektu: WND-POKL.08.01.01-02-094/11
TEST SZEŚCIU KAPELUSZY MYŚLOWYCH EDWARDA DE BONO
Przeczytaj uważnie zamieszczone poniżej stwierdzenia i ustosunkuj się do każdego z nich
zgodnie ze skalą:
1 – zdecydowanie nie odnosi się do Ciebie
2 – raczej nie odnosi się do Ciebie
3 – nie masz zdania / trudno powiedzieć
4 – raczej odnosi się do Ciebie
5 – zdecydowanie odnosi się do Ciebie
Stwierdzenie
Bardziej przemawiają do Ciebie fakty i liczby niż przeczucia i intuicja
W niespodziewanych sytuacjach poszukujesz jak najwięcej
racjonalnych przesłanek, starasz się przy tym stłumić emocje i
pojawiające się pierwsze wrażenie
Rzadko podejmujesz działania kierując się własną intuicją i
wrażeniami, starasz się bazować głównie na racjonalnych
argumentach
Wolisz rozmawiać z ludźmi, którzy prezentują racjonalne i
sprawdzone argumenty, niż tymi, dla których ważniejsze są odczucia
o intuicja
W życiu kierujesz się racjonalnymi przesłankami
Suma punktów dla białego kapelusza
Skala
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
„Nowoczesność i doświadczenie. Akademia rozwoju kompetencji pracowników HS Wrocław Sp. z o.o.”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Nr projektu: WND-POKL.08.01.01-02-094/11
Stwierdzenie
Skala
Dbasz, aby wszystko miało swoją strukturę i porządek, nie tolerujesz
chaosu i niejednoznaczności
1
2
3
4
5
Nie dopuszczasz, aby Twoje prace nad zadaniem przedłużały się
1
2
3
4
5
Często kontrolujesz pracę i sposób myślenia innych członków grupy
1
2
3
4
5
Kontrolujesz własny sposób myślenia, tak, aby za dużo czasu nie
tracić na pojedyncze aspekty
1
2
3
4
5
W każdej grupie powinna być osoba, która będzie czuwała nad
przebiegiem prac całego zespołu, tylko to zagwarantuje efektywną
realizację celów postawionych przed zespołem
1
2
3
4
5
Suma punktów dla niebieskiego kapelusza
Stwierdzenie
Skala
Jesteś wyczulony na błędy popełniane w czyimś toku rozumowania,
zauważasz je i szczegółowo analizujesz
1
2
3
4
5
Podejmując ważną decyzję starasz się koncentrować więcej uwagi
na negatywnych niż pozytywnych aspektach wybranego rozwiązania
1
2
3
4
5
Łapiesz się na tym, że często zastanawiasz się nad problemami,
które mogą się pojawić w przyszłości
1
2
3
4
5
W towarzystwie to Ty zwykle pełnisz rolę osoby sceptycznie
nastawionej do nowych pomysłów
1
2
3
4
5
Rozważając nowe pomysły zwracasz szczególną uwagę na
niebezpieczeństwa i przeszkody, które mogą zaistnieć
1
2
3
4
5
Suma punktów dla czarnego kapelusza
„Nowoczesność i doświadczenie. Akademia rozwoju kompetencji pracowników HS Wrocław Sp. z o.o.”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Nr projektu: WND-POKL.08.01.01-02-094/11
Stwierdzenie
Skala
Podejmując ważną decyzję koncentrujesz się głównie na tym, co
podpowiada Ci intuicja – to jest dla Ciebie ważniejsze niż racjonalne
przesłanki
1
2
3
4
5
Wyrażane jawnie emocje dają najbardziej prawdziwy obraz natury
człowieka
1
2
3
4
5
Często Twoje działania i podejmowane decyzje mają zabarwienie
emocjonalne
1
2
3
4
5
„Nadajesz na tych samych falach” z osobami, które jawnie wyrażają
swoje emocje
1
2
3
4
5
Bardziej przemawiają do Ciebie argumenty emocjonalne, oparte na
przeczuciach i intuicji, niż racjonalne
1
2
3
4
5
Suma punktów dla czerwonego kapelusza
Stwierdzenie
Skala
Gdy masz problem wolisz poszukać nowych rozwiązań, niż
skorzystać ze starych, wypróbowanych sposobów na rozwiązanie
problemu
1
2
3
4
5
Aktywnie poszukujesz zmian w swoim życiu, nawet jeśli wiążą się
one z licznymi wyrzeczeniami
1
2
3
4
5
Wolisz pracować z ludźmi, którzy mają odmienne zdanie, choć
często jest to źródłem konfliktów
1
2
3
4
5
Nowe pomysły wykorzystujesz w swojej pracy, nawet jeśli są
ryzykowne
1
2
3
4
5
Chętniej podejmujesz się działań, które są dla Ciebie nowe, niż
zadań które dobrze znasz i wiesz „z góry” jak je realizować
1
2
3
4
5
Suma punktów dla zielonego kapelusza
„Nowoczesność i doświadczenie. Akademia rozwoju kompetencji pracowników HS Wrocław Sp. z o.o.”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Nr projektu: WND-POKL.08.01.01-02-094/11
Stwierdzenie
Skala
Gdy masz problem starasz się w ogóle nie koncentrować na
negatywnych aspektach, a za wszelką cenę poszukujesz czegoś, co
pozwala Ci optymistycznie myśleć o sprawie
1
2
3
4
5
Jesteś osobą, która stara się widzieć świat w kolorowych barwach,
choć często nie daje to wszechstronnego opisu sytuacji
1
2
3
4
5
W każdym zdarzeniu znajdujesz optymistyczne akcenty
1
2
3
4
5
Nowe pomysły zawsze traktujesz z entuzjazmem, nawet jeśli nikt go
nie podziela, a pomysły są ryzykowne
1
2
3
4
5
Rozwiązując problem zwykle widzisz więcej pozytywnych niż
negatywnych aspektów każdego rozwiązania
1
2
3
4
5
Suma punktów dla żółtego kapelusza
W którym kapeluszu masz najwięcej punktów?
Download