prezentacja - ZSOiZ w Bolesławcu

advertisement
,,Człowiek tyle jest wart, ile może dać
drugiemu człowiekowi".
Jan Paweł II
Wolontariat
ZSOiZ w Bolesławcu
Wolontariusz
Wolontariuszem jest ten, kto dobrowolnie i
świadomie oraz bez wynagrodzenia angażuje
się w pracę na rzecz osób, organizacji
pozarządowych, a także rozmaitych instytucji
działających w różnych obszarach społecznych.
Od lat w naszej szkole
wolontariuszami są osoby, które chcą
robić coś dobrego dla drugiego
człowieka, z pozytywną energią,
o dobrych sercach, mądrych
pomysłach i pragnieniu niesienia
pomocy. Wolontariat w naszej szkole
ma już bardzo bogatą tradycję.
Zawsze skupiał w swoich szeregach
dziesiątki szaleńców, którzy chętnie
i bezinteresownie pracowali.
Do najważniejszych
przedsięwzięć szkolnego
wolontariatu ZSOiZ należą:
Diecezjalne Spotkanie Opłatkowe Osób
Niepełnosprawnych – z dwunastoletnią tradycja.
Spotkania opłatkowe dla
ludzi niepełnosprawnych
mają olbrzymie znaczenie.
Mogą zobaczyć wtedy ile
osób dobrej woli a wśród
nich między innymi
uczniowie naszej szkoły pod
opieką nauczycieli
bezinteresownie, troszczy się
o nich i pragnie im pomagać.
WOŚP
Tradycyjnie uczniowie
naszej szkoły włączają
się w ogólnopolską
akcję WOŚP m.in.
poprzez sprzedaż
własnoręcznie
zrobionych pierogów
oraz piernikowych
serduszek
wspomogliśmy konto
fundacji Jurka
Owsiaka.
Zabawa andrzejkowa dla dzieci
niepełnosprawnych.
Nasi wolontariusze
świetnie radzą sobie
nie tylko z
serwowaniem i
przygotowaniami
posiłków ale także
uczą się pomocy
innym poprzez zabawę
i integrację z dziećmi
niepełnosprawnymi.
Światowy Dzień Walki z Głodem
Jest to akcja mająca na celu uświadomienie
społeczeństwu, jakim problemem jest zjawisko
głodującej ludności na świecie. Nasi uczniowie
pod okiem nauczycieli przygotowali 2000
pierogów oraz kwestowali w marketach i na
ulicach miasta. Środki z tej akcji zasiliły
fundusz dożywiania dzieci oraz osób
bezdomnych.
„Mogiłę pradziada ocal od
zapomnienia.’’
Wolontariusze z
naszej szkoły nie tylko
angażują się w akcje
na terenie powiatu,
uczestniczyli również
w projekcie, którego
celem było ratowanie
Polskich nekropolii na
Ukrainie.
Honorowe krwiodawstwo
Uczniowie naszej szkoły nie pozostają obojętni
na potrzeby innych ludzi. Chętnie przystępują
do członkostwa w Szkolnych Kołach
Honorowych Dawców Krwi (SK HDK). Nasze
Szkolne Koło HDK istnieje już 5 rok.
I Szkolna Szpikolada
W ostatnim roku nasi uczniowie dołączyli do drużyny szpiku
i pod nadzorem nauczycieli (komitet organizacyjny
szpikolady) pomagali w uświadomieniu osobom
postronnym jak ważny jest dar życia. W dniach 30 i 31
marca w ZSOiZ odbyła się rejestracja potencjalnych dawców
szpiku (zarejestrowało się ok. 200 osób). W tych dniach
miała miejsce zbiórka pieniędzy przeprowadzona przez
DKMS. W tym celu działała kawiarenka, w której można
było kupić wyśmienite pierogi i ciasta wykonane przez
uczniów ZSOiZ oraz loteria fantowa. Całkowity dochód z
imprezy został przeznaczony na badania szpiku kostnego.
Imprezę uświetniły występy dzieci i młodzieży z
Młodzieżowego Domu Kultury oraz Państwowej Szkoły
Muzycznej, spektakl oraz ciekawe wykłady.
Pozostałe akcje wolontariatu.
Młodzież z naszej szkoły brała również udział w innych
bardzo licznych przedsięwzięciach.
Wspomnieć tu należy o:
- pomocy powodzianom,
- akcji Góra Grosza
- Czerwonokrzyskiej Gwiazdce
- zbiórkach publicznych np. „Pomagamy
potrzebującym- osobom bezdomnym i ofiarom
przemocy.”
- Manewrach Czerwonokrzyskich,
- Gwiazdce Życzliwości.
Dalsze plany wolontariatu:
kontynuacja udziału w dotychczasowych
przedsięwzięciach
Głównym przedsięwzięciem w bieżącym roku
szkolnym będzie organizacja II Szkolnej
Szpikolady. Już od września rozpoczynamy
przygotowania, planujemy:
- opracowanie konkursu dla klas dotyczącego
zbiórki pieniędzy,
- opracowanie konkursu dla młodzieży na
plakat o tematyce przeszczepów narządów,
- napisanie wniosków o dofinansowanie
przedsięwzięcia,
- przygotowanie spotkań przedstawicieli
fundacji,
- przygotowanie spektaklu dla uczniów oraz
nauczycieli o tematyce przeszczepu narządów,
- porozumienie z organizacjami
pozarządowymi działającymi w tym obszarze,
- porozumienie z sponsorami dot.
finansowania przedsięwzięcia ,
- przygotowanie zespołów rejestrujących
dawców,
- inne.
Pierwszym działaniem jest pobór krwi
w ramach Honorowego Krwiodawstwa w dniu
28 września 2012r. przy okazji obchodów
Święta Szkoły.
ZAPRASZAMY!
,,Człowiek tyle jest wart, ile może dać
drugiemu człowiekowi".
Jan Paweł II
Dziękujemy za obejrzenie prezentacji 
Prezentację przygotowała
Beata Żuromska
Dziękuję Pani A. Nakoniecznej za udostępnienie wielu materiałów.
Download