alkohol 02.

advertisement
Podział alkoholi ze względu na ich skład chemiczny
i szkodliwość dla zdrowia
Alkohol metylowy
(metanol)

Trucizna
Alkohol etylowy uzyskiwany
drogą syntezy chemicznej
(etanol)
Denaturat

Trucizna
Trucizna

Alkohol etylowy uzyskiwany
drogą fermentacji produktów roślinnych
(ETOH)
Nadaje się do konsumpcji
Alkohol jest dla zdrowych i dorosłych ludzi.
Nie należy jednak nadużywać go i spożywać w nieodpowiednich
okolicznościach
2
Reakcja organizmu człowieka na alkohol
upośledzenie koordynacji wzrokowo-ruchowej,
zaburzenia równowagi, euforia
0,3-0,5
promila
0,5-0,7
promila
0,7-2,0
promili
zaburzenie sprawności ruchowej, pobudliwość, gadatliwość,
obniżenie samokontroli, błędna ocena możliwości
zaburzenia równowagi, spadek sprawności intelektualnej,
opóźnienie czasu reakcji, wyraźna drażliwość, wzrost ciśnienia krwi
2,0-3,0
promili
3,0-4,0
promili
powyżej 4 promili
Źródło - J.Kinney, G.Leaton „Zrozumieć alkohol”
zaburzenia mowy, przewracanie się, wzmożona senność,
obniżenie zdolności do kontroli własnych zachowań
spadek ciśnienia krwi, obniżenie temperatury
ciała, zanik odruchów fizjologicznych
śpiączka,
śmierć
3
Wpływ alkoholu na organizm człowieka
Mózg
Serce
Osłabienie i niewydolność serca,
podwyższone ciśnienie krwi,
niedokrwistość, upośledzenie
krzepliwości krwi
4
Zaniki pamięci, urojenia,
nieracjonalne zachowanie,
przemoc, depresja, nerwowość
Płuca
Skóra
Obniżona odporność, zwiększone
ryzyko zapalenia płuc, gruźlica
Przebarwienia i rany na skórze,
przedwczesne starzenie się
Wątroba
Trzustka
Marskość i nowotwór wątroby
Zapalenie trzustki
Żołądek
Jelita
Zapalenie błony śluzowej
żołądka, wrzody
Częste biegunki, owrzodzenie jelit,
krwawienie
Mięśnie
Drżenie rąk i palców, zaburzenie
czucia, osłabienie siły mięśni
U mężczyzn, pod wpływem alkoholu,
następuje upośledzenie sprawności
seksualnej oraz zanikanie jąder.

U kobiet alkohol wzmaga ryzyko
deformacji płodu lub niedorozwoju
niemowląt.

Problemy alkoholowe w Polsce
Około 800 tys. ludzi jest uzależnionych od alkoholu.
2 mln. osób nadużywa alkoholu.
Ponad
4 milionów osób żyje w rodzinach, w których z powodu
Około
powtarzającej się nietrzeźwości dochodzi do przemocy.
Problemy alkoholowe obejmują około 15% mieszkańców naszego kraju.
alkoholowe są źródłem strat, które można ocenić na około 6%
Problemy
produktu krajowego brutto (a np. budżet MON to tylko ok. 2 %).
jest w Polsce główną przyczyną zgonów i inwalidztwa osób
Alkohol
w wieku 15-21 lat.
Na leczenie odwykowe wydaje się rocznie ok. 120 mln zł.
na 100 młodych ludzi 2-3 zostanie uzależnionych
Szacunkowo,
od alkoholu na stałe, a dla 30 będzie to powodem konfliktu z prawem,
przemocy w rodzinie.
Śmierć człowieka w wypadku drogowym powoduje stratę dla budżetu
państwa 860 tys. zł, a leczenie rannego – 128 tys. zł.
5
Porcja standardowa alkoholu
6
Porcja standardowa to 10 gramów czystego alkoholu etylowego.
Taka ilość alkoholu znajduje się w:
200 ml piwa
100 ml wina
o zaw.alk. 5%
o zaw.alk. 10%
25 ml wódki
o zaw.alk. 40%
Czas usuwania z organizmu – „trzeźwienia”
min. 1 godzina
Po wypiciu 2 półlitrowych piw (pięć porcji standardowych),
mężczyzna o wadze 80 kg potrzebuje ok. 6 godzin na wytrzeźwienie
Na podstawie - PARPA „Alkohol i kierowca”
Poziom stężenia alkoholu we krwi kierowcy
powyżej 0,5 promila
stan nietrzeźwości
od 0,2 do 0,5 promila
stan po użyciu alkoholu
 Prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości jest przestępstwem.
 Wstawienie się w stan nietrzeźwości w służbie lub po wyznaczeniu do służby jest



7
przestępstwem.
Prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie po użyciu alkoholu jest wykroczeniem.
Wnoszenie i spożywanie napojów alkoholowych na terenie obiektów zajmowanych
przez wojsko, jak również w rejonie obiektów koszarowych i zakwaterowania
przejściowego jednostek wojskowych jest wykroczeniem.
Spożywanie napojów alkoholowych w miejscach publicznych oraz w komunikacji
publicznej jest wykroczeniem.
Kierowca, który prowadzi pojazd
pod wpływem alkoholu musi liczyć się z:
Zatrzymaniem
prawa jazdy
Grzywną
Wyrokiem sądowym
Umieszczeniem w rejestrze
osób skazanych
Popularne mity związane z alkoholem
Nieprawdą jest, że:
1. Wytrzeźwieję, gdy napiję się kawy
2. Jest ciepło, to szybko wypocę wypity alkohol
3. Dużo ważę, więc mogę dużo wypić
4. Dużo zjadłem, to mogę dużo wypić
5. Zjem miętowego cukierka, to nikt nie poczuje, że piłem
6. Jestem trzeźwy, bo piłem piwo bezalkoholowe
7. Alkohol jest dobry na przeziębienia
8. Alkohol rozgrzewa
9. Alkohol pobudza apetyt i ułatwia trawienie
10. Problemy alkoholowe mają tylko ludzie „prości”
Źródło - J.K. Falewicz „ABC problemów alkoholowych”; PARPA „Alkohol i kierowca”
8
Ważne Sygnały Ostrzegawcze
piję, pomimo szkód spowodowanych przez picie
jednorazowo wypijam ok. 10 porcji standardowych (4 duże piwa lub litr
wina lub ćwiartkę wódki)
regularnie codziennie wypijam więcej niż 2 porcje standardowe (1 piwo,
lampkę wina lub kieliszek wódki)
„klinuję” czyli sięgam po alkohol rano, po intensywnym piciu wieczorem
piję alkohol w samotności oraz w sytuacjach, gdy odczuwam zmęczenie,
dolegliwości fizyczne, smutek, cierpienie
zaniedbuję obowiązki z powodu picia alkoholu
reaguję napięciem i rozdrażnieniem w sytuacjach utrudniających dostęp
do alkoholu
dostaję od innych ludzi sygnały sugerujące ograniczenie
lub powstrzymanie się od picia alkoholu
Źródło - J.K. Falewicz „ABC problemów alkoholowych”
9
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Create flashcards