Urazy mechaniczne

advertisement
Traumatologia
sądowo-lekarska
Uraz
pojęcie czynnościowe – zetknięcie się narzędzia z
ciałem człowieka; ciężkość urazu określa energia
kinetyczna, z jaką go zadano
• czynny
• bierny
Narzędzie

każdy przedmiot, którym zadano uraz
Uszkodzenie (obrażenie) ciała



anatomiczny efekt działania energii kinetycznej
wyzwolonej przez godzące narzędzie
rozmiar i charakter zależy od rodzaju i kształtu
narzędzia, siły urazu, okolicy ciała, w którą uraz
godził
czasami dobry opis wyglądu i lokalizacji obrażeń
ułatwia rekonstrukcję zdarzenia, a także
identyfikację narzędzia
Następstwa urazu mechanicznego obrażenia ciała – skutek działania

narzędzi tępych i krawędzistych

narzędzi ostrych i kończystych

broni palnej
Narzędzia tępe i krawędziste


przedmioty (m.in. kamień, młotek,
sztacheta, pięść, stopa, zderzak
samochodu) – urazy czynne
Podłoże i przedmioty na nim stojące (m.in.
schody, krawężnik, sprzęty domowe,
jezdnia) - urazy bierne
Rumień, wybroczyny śródskórne



duża powierzchnia urazu przy
ograniczonej sile
rumień- czynnościowe, po kilku godzinach
ustępuje
wybroczyny – silniejsze uderzenie
narzędziem twardym lub elastycznym
Podbiegnięcia krwawe


różnokształtne wynaczynienia w tkance
podskórnej lub głębiej leżących tkankach
miękkich („sińce”), stłuczenia – z
uszkodzeniem tkanek leżących głębiej
istotne- odbicie narzędzia, szczególna
lokalizacja (np. szyja, uda)
Otarcia naskórka



otarcie lub zgniecenie z uszkodzeniem
wierzchniej warstwy skóry
zazwyczaj nie odtwarza kształtu narzędzia,
wyjątek- otarcia od paznokci na szyi przy
zadławieniach, na udach przy zgwałceniach
dość typowe przy wleczeniu, odrzuceniu gł. w
wypadkach komunikacyjnych
Rany – przerwanie ciągłości skóry




tłuczone-brzegi otarte z naskórka, nierówne
podbiegnięte krwią, ściany nierówne, w dnie
mostki tkankowe, podbiegnięcie krwią tkanki
podskórnej w otoczeniu
miażdżone-mnogie łączące się ze sobą tłuczone,
ze zmiażdżeniem głębszych tkanek (kości,
narządów wewnętrznych)
darte-płatowe, narzędzie godzi stycznie lub
skośnie do powierzchni skóry (np. decollement)
kąsane
Narzędzia ostre i kończyste



ostre – przedmioty o ostrych krawędziach (m.in.
siekiery, tasaki) oraz o brzegach ostrych, tnących
(m.in. noże, brzytwy, żyletki)
ostrokończyste – kończyste zakończenie i jedna
lub dwie krawędzie tnące (noże jedno- lub
dwusieczne, bagnety, szable)
kończyste – nie mają powierzchni tnącej (szpady,
druty, gwoździe, szpilki)
możliwa identyfikacja grupowa


rąbane – narzędzia ostrokrawędziste, pomost
między tłuczonymi, a ciętymi w zależności od
ostrości działającej krawędzi; drażą do tkanek
położonych głęboko
cięte
 kłute
Obrażenia głowy

Złamania kości czaszki
• włamania – narzędzie o niewielkiej powierzchni
• pęknięcia – duża powierzchni narzędzia, głównie urazy
bierne

Krwiaki śródczaszkowe
• nadtwardówkowe
• podtwardówkowe
• podpajęczynówkowe



Krwiak śródmózgowy
Wstrząśnienie mózgu
Stłuczenie mózgu

Obrażenia kręgosłupa
• skręcenie odcinka
szyjnego
• złamania
• uszkodzenia rdzenia
kręgowego

Obrażenia miednicy
• złamania

Obrażenia kończyn
• skręcenia i zwichnięcia w stawach
• złamania

Obrażenia klatki piersiowej
• złamania żeber, uszkodzenie płuc –
odma
• uszkodzenie serca i dużych naczyń krwotoki

Obrażenia jamy brzusznej
• uszkodzenie narządów miąższowych,
uszkodzenie ściany
żołądka, jelit –
krwotoki,
zapalenie otrzewnej
Upadek z wysokości - okoliczności

samobójstwo

nieszczęśliwy wypadek

zabójstwo
Upadek z wysokości




rozległe obrażenia wewnętrzne przy niewielkich
widocznych w powłokach
pojedyncza szczelina złamania – przy upadkach
z niedużej wysokości
złamanie kości pokrywy czaszki z przebiegiem
linii złamań o wyglądzie „koła ze szprychami”
okrężne złamanie kości podstawy czaszki wokół
otworu potylicznego dużego przy upadkach na
wyprostowane nogi lub pośladki („wbicie się”
szyjnego odcinka kręgosłupa do wnętrza
czaszki) oraz na szczyt czaszki
Upadek z wysokości



wieloodłamowe złamanie kości tworzących
stawy skokowe przy upadku na wyprostowane
nogi
wylewy i naderwanie tkanek we wnękach płuc i
wątroby wskutek nadmiernego rozciągania
przyczepów przy uderzeniu o twarde podłoże
rozerwanie/przerwanie pni dużych naczyń
wychodzących z serca
Następstwa uszkodzeń ciała
krwotoki i wykrwawienia
 wstrząs
 cechy przyżyciowości obrażeń
• zatory tłuszczowe
Następstwa uszkodzeń ciała
• zatory powietrzne
• aspiracja
• gojenie się
Postrzał z broni palnej




Przestrzały ze zranieniami przenikającymi
Postrzały ślepe z tkwiącym w ciele
pociskiem
Postrzały z odbicia tzw. rykoszetu
Postrzały styczne i smugowate otarcia
skóry
Obrażenia postrzałowe:


z przyłożenia broni
z bezpośredniego pobliża (do 20 – 30 cm)
> objaw Paltauffa

z pobliża względnego

z oddali
Rana wlotowa :
• wewnętrzny rąbek zabrudzenia – jest
następstwem otarcia na brzegach wlotu resztek
smaru, sadzy i cząstek metalicznych, jakie niesie za
sobą pocisk
• zewnętrzny rąbek otarcia naskórka -
powstaje na skutek mechanicznego ocierania naskórka
przez wnikający pocisk
• rąbek osmalenia (przy postrzałach z pobliża)
wynik bezpośredniego działania gazów (25 cm broń
krótka, 30 cm broń długa)
• różnej średnicy pole wbitych ziaren nie
spalonego prochu –resztki prochu nie
dopalonego i nie spalonego (40-50 cm broń krótka,
60-80 cm broń długa)
Postrzały – ocena sądowo-lekarska





Opis wyglądu obrażeń zewnętrznych
Ocena kanału postrzałowego
Odnalezienie pocisku tkwiącego w zwłokach
Ocena odległości, z jakiej padł strzał
Ewentualne zabezpieczenie śladów do dalszych
badań
Działanie prądu elektrycznego

miejscowe – skutek wytwarzania się ciepła, którego ilość
jest wprost proporcjonalna do natężenia prądu czasu jego
działania i oporu skóry – ZNAMIĘ PRĄDU
 makroskopowo - owalne lub okrągłe, białoszare,
uniesione nad poziom skóry (odwarstwiony naskórek,
bez płynu), z zapadniętym „pępkiem” w centrum;
przy dużych natężeniach prądu i wysokim napięciu
zwęglenie tkanek miękkich i obrażenia o wyglądzie
ran rąbanych
 mikroskopowo – rozsunięcie warstw naskórka –
„plaster miodu”; komórki warstwy podstawnej –
wydłużone i ułożone w postaci „łanów zbóż”
 inkrustacja metalami – przenikanie jonów
przewodnika w głąb skóry
Działanie prądu elektrycznego

ogólne – mechanizmy śmierci wskutek
porażenia prądem
porażenie układu
bodźcoprzewodzącego serca –
migotanie komór
 porażenie ośrodków w pniu mózgu –
krążenia i oddychania
 porażenie mięśni oddechowych –
skurcz - uduszenie

Prąd
stały
Prąd
zmienny
Reakcja
80 mA
25 mA
Podwyższenie ciśnienia, skurcze mięśniowe,
przytomność zachowana. Powyżej 9-15 mA
niemożliwe staje się oderwanie samodzielne
od przewodnika
80 – 300
mA
25 – 28
mA
Podwyższone ciśnienie krwi, skurcze mięśni,
zatrzymanie czynności serca i oddechu,
utrata przytomności
300 mA
80 mA
Migotanie komór, zatrzymanie czynności
serca i oddechu, utrata przytomności.
wysokie napięcie 3 A
Zatrzymanie czynności serca i oddechu,
utrata przytomności, miejscowe oparzenia i
zwęglenia.
Okoliczności rażenia prądem elektrycznym

wypadkowe

samobójstwa

zabójstwa
Działanie wysokiej temperatury
Oparzenia – zmiany na skórze:
I stopień – rumień
II stopień – pęcherze i obrzęk
III stopień – martwica
IV stopień – zwęglenie – działanie płomienia,
rozżarzonych ciał stałych, roztopionych metali lub prądu
elektrycznego
Reguła dziewiątek
Rozległość oparzeń ocenia się u osób dorosłych według
tzw. reguły dziewiątek:
–
–
–
–
–
głowa odpowiada 9% powierzchni ciała
kończyna górna 9% (przednia i tylna
powierzchnia po
4,5%)
kończyna dolna 18% (przednia i tylna
powierzchnia po 9%)
tułów 36% (przednia i tylna powierzchnia po 18%)
wewnętrzne powierzchnie dłoni i narządy płciowe po 1%.
Powierzchnia oparzonej skóry:

u dorosłych
– powyżej 10% wymagają leczenia szpitalnego
– powyżej 50% przeważnie prowadzą do śmierci nawet
w warunkach prawidłowego leczenia

u dzieci i osób w podeszłym wieku
– 10-15% może stanowić realne zagrożenie życia
Późne następstwa oparzeń
powstawania przerośniętych blizn (keloidowych),
przykurczów, wymagających czasami
przeprowadzania licznych operacji plastycznych i
rekonstrukcyjnych
 kwalifikacja karna art. 156 kk. – trwałe istotne
zeszpecenie lub zniekształcenie ciała

Śmierć po oparzeniach

w krótkim czasie po oparzeniu w wyniku wstrząsu
hipowolemicznego – przesunięcie osocza z łożyska
naczyniowego do uszkodzonych tkanek
 w badaniu sekcyjnym brak swoistych zmian (poza zmianami
termicznymi na skórze i objawami ostrej niewydolności krążenia

w okresie późniejszym w przebiegu „choroby
oparzeniowej”
 uraz termiczny
 wywołana urazem martwica, powodująca rozległa ranę
ulegającą zakażeniu
 ubytek skóry
Choroba oparzeniowa – zmiany podczas badania
pośmiertnego:
•
•
•
•
•
•
•
•
odleżyny, ciężkie stany wyniszczenia
zakażenia w obrębie uszkodzeń skóry
krtań, tchawica, oskrzela – martwicze zapalenie zwłaszcza po
oparzeniach w pożarze
płuca – obrzęk, ogniska rozedmy i niedodmy, odoskrzelowe
zapalenie płuc
wątroba – zwyrodnienie wodniczkowe, przyćmienie miąższowe (już
po 24 godz.), martwica i stłuszczenie;
nerki – uszkodzenie kanalików, obrzęk i nacieki zapalne w miąższu
(3-5 dzień)
nadnercza – ogniska martwicy kory, wylewy krwawe do rdzenia – co
najmniej 24 godz. po oparzeniu;
przewódu pokarmowy - ostre owrzodzenia błony śluzowej (wrzód
Curlinga) – żołądek, dwunastnica, rzadziej jelito cienkie – śmiertelne
krwotoki
Badanie zwłok wydobytych z pożaru

obraz sekcyjny
 skrócenie mięśni zginaczy i wytworzenie pozycji
kolankowo-łokciowej ze zgiętymi kończynami
 pomniejszenie narządów wewnętrznych tzw.
„narządy lalkowe”

śmierć w następstwie pożaru czy spalenie zwłok –
cechy przyżyciowości
 brak sadzy w worku spojówkowym, jasne smugi w
miejscach fałdów skóry – odruchowe zaciskanie
powiek
 obecność sadzy w drogach oddechowych (drobne
oskrzela i pęcherzyki płucne)
 oparzenie błony śluzowej dróg
oddechowych i skóry ( wraz z
badaniem histopatologicznym)
 hemoglobina tlenkowęglowa we krwi
(krew z serca)

obecność zatorów tłuszczowych płuc, nerek i
mózgu
Badanie zwłok wydobytych z pożaru

różnicowanie obrażeń zażyciowych od
powstających po śmierci:
 pękanie zwęglonej skóry i kości (jak rany cięte)
 pękanie zwęglonych kości i rozejście szwów
kostnych (jak zmiany urazowe)
 tzw. rzekomy krwiak nadtwardówkowy
Działanie ogólne wysokiej temperatury

przegrzanie (hipertermia)
– zaburzenia termoregulacji – oddawanie ciepła jest mniejsze od
podaży (nadmierna izolacja skóry, wysiłek fizyczny, ćwiczenia
wojskowe, kopalnie)
– zaburzenia bilansu elektrolitów (utrata NaCl): bóle i zawroty
głowy, wymioty, tachykardia, wzrost ciśnienia krwi, pobudzenie,
drgawki, krańcowo niewydolność krążenia, zwiotczenie mięśni,
zapaść (udar cieplny), śmierć
– w przebiegu znieczulenia jako wyraz podrażnienia ośrodka
termoregulacji ośrodkowego układu nerwowego wskutek
nadwrażliwości na leki

udar słoneczny
– podrażnienie opon mózgowych
– sekcja – przekrwienie i obrzęk mózgu
Działanie niskiej
temperatury na organizm
człowieka
Kliknij, aby dodać tekst
Śmierć z ochłodzenia
częstsza wczesną wiosną i późną jesienią niż zimą
temperatura otoczenia od 0 do +80C a nawet
+100C u osób podatnych
szczególnie wrażliwi: noworodki, niemowlęta,
osoby w podeszłym wieku, osoby z zaburzeniami
świadomości, po nadużyciu alkoholu, środków
odurzających, nasennych lub uspokajających bądź
po urazie czaszkowo-mózgowym
Utrata ciepła z organizmu do otoczenia
promieniowanie – w postaci fal
elektromagnetycznych w zakresie podczerwieni
(55-65% wytworzonego ciepła)
przewodzenie przez styczność z przedmiotami o
niższej temperaturze
konwekcja - przemieszczanie się ogrzanych
cząsteczek powietrza bądź wody przylegających
do powierzchni ciała i pojawianie się w ich
miejsce nowych, nieogrzanych cząsteczek
parowanie – zużywanie ciepła do przemiany
wody w parę wodną
Normotermia
stan równowagi cieplnej organizmu w
zakresie bliskim 370C; jeden z warunków
utrzymania homeostazy
Kliknij, aby dodać tekst
Termoregulacja
(mechanizmy regulujące temperaturę organizmu)
behawioralna
fizjologiczna
Kliknij, aby dodać tekst
(odzież, ogrzewanie, klimatyzacja)
Hipotermia
obniżenie wewnętrznej temperatury organizmu
wskutek przewagi ciepła traconego nad
wytwarzanym (niewystarczające oba rodzaje
termoregulacji)
człowiek jest w stanie hipotermii (oziębienia), gdy
jego wewnętrzna temperatura jest niższa niż 350C
(pomiar w odbytnicy)
rodzaje:
- indukowana
- przypadkowa
Wrażliwość na zimno zwiększają
stres psychiczny
sen (w normalnych warunkach temperatura
organizmu podczas snu obniża się, co może
powodować tzw. termogenezę drżeniową,
prowadzącą do przebudzenia)
alkohol
niedożywienie
wysiłek fizyczny i będące jego następstwem
wyczerpanie
Alkohol a hipotermia
rozszerzenie naczyń krwionośnych w skórze i
zwiększona utrata ciepła do otoczenia
obniżenie wrażliwości ośrodka termoregulacji –
niska temperatura otoczenia i organizmu są
traktowane jako stan fizjologiczny
działanie uspokajające i nasenne – senność,
obniżenie samokontroli i krytycyzmu, co sprzyja
śmiertelnemu ochłodzeniu
Mechanizmy śmierci z ochłodzenia
zaburzenia czynności elektrycznej serca, najczęściej
w postaci migotania komór (od temperatury ciała
250C), poniżej 200C - asystolia
upośledzenie oddychania i bezdech (od 250C)
Ponadto w przebiegu ochłodzenia dochodzi do
zaburzeń metabolicznych – niedotlenienia tkanek,
kwasicy metabolicznej, zespołu wykrzepiania
naczyniowego
Osoby narażone na działanie niskiej
temperatury powietrza w związku z jego
mniejszą pojemnością cieplną w
porównaniu z wodą przeżywają dłużej i
w sposób bardziej zindywidualizowany.
Na szybkość oziębienia ma wpływ
również prędkość wiatru i wilgotność
powietrza.
Śmierć z ochłodzenia można rozpoznać
po wykluczeniu wszystkich innych
możliwych przyczyn śmierci gwałtownej i
śmierci z przyczyn chorobowych, przy
uwzględnieniu warunków i okoliczności,
w jakich ujawniono zwłoki. Nie istnieją
charakterystyczne cechy śmierci z
ochłodzenia.
Odmrożenia
(jedyna cecha charakterystyczna dla działania niskiej
temperatury na organizm człowieka)
gorzej ukrwione części ciała (nos, małżowiny
uszne, palce rąk, stóp)
działanie temperatury poniżej 00C
nasilenie zależy od temperatury i czasu jej
działania
dzielą się na cztery stopnie:
I – sinoczerwone przebarwienia
II – dodatkowo pęcherze podnaskórkowe
III – martwica skóry
IV – martwica całej grubości powłok i nawet drobnych
kości
Badanie pośmiertne
często spotykana zmiana nieswoista –
jasnoczerwone zabarwienie plam opadowych
(skutek dużej zawartości we krwi
oksyhemoglobiny z powodu utrudnionego
oddawania tlenu w tkankach w niskiej
temperaturze oraz towarzyszącej hipotermii
kwasicy metabolicznej)
tzw. plamki Wiszniewskiego – ostre nadżerki w
błonie śluzowej żołądka (na ich powstawanie
wpływa długość agonii, powstają częściej u osób
młodych z silną reakcją stresową na zimno)
brak glikogenu w komórkach wątroby (po
upływie 24 godz. może być następstwem autolizy
Badanie pośmiertne c.d.
wypełnienie moczem pęcherza moczowego (zimno
wzmaga diurezę)
duża różnica między stężeniem alkoholu we krwi i
moczu (zwykle w moczu około dwukrotnie
większe)
mniej częste: makroskopowo widoczne wybroczyny
pod opłucną, nasierdziem i wsierdziem; ogniskowa
martwica trzustki, wylewy w mięśniach biodrowolędźwiowych, mikrozawały w wielu narządach
wewnętrznych (w badaniu histopatologicznym)
Download