Akcja „Młody Bohater” ma już rok!

advertisement
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Źródło: http://mswia.gov.pl/pl/aktualnosci/16149,Akcja-Mlody-Bohater-ma-juz-rok.html
Wygenerowano: Wtorek, 18 lipca 2017, 13:20
Strona znajduje się w archiwum.
Czwartek, 01 czerwca 2017
Akcja „Młody Bohater” ma już rok!
Piknik urodzinowy akcji „Młody Bohater” odbył się w Dzień Dziecka w jednostce Biura Operacji
Antyterrorystycznych w Warszawie. Wzięli w nim udział już nagrodzeni Młodzi Bohaterowie, a także ci,
którzy dopiero tego dnia otrzymali medal od szefa MSWiA.
- Istotą naszej drogi życiowej jest to aby być wrażliwym na krzywdę innych i im pomagać. Moim zadaniem
jest nagradzanie i wyróżnianie takich postaw – stwierdził minister Błaszczak.
Podczas uroczystości medale otrzymało 22 młodych ludzi z całej Polski. Najstarszy z nich ma 17 lat, a
najmłodszy 5. Niektórzy wykazali się wyjątkową odwagą i umiejętnościami, jak 11-letnia Tosia, która mimo,
że sama była ofiarą wypadku drogowego, pomogła uratować życie trójki dzieci. Inni też wykazali się
zdecydowaniem, na przykład 11-letni Jakub, sam stawił czoła włamywaczowi. Jeszcze inni Z kolei 10-letni
Norbert, okazał zwykłe ludzkie współczucie - nie pozostał obojętny wobec pijanego mężczyzny, który leżał
w niebezpiecznym miejscu i powiadomił Policję. Każda tych postaw jest równie godna naśladowania. Celem
akcji jest promowanie podobnych zachowań nie tylko wśród młodych ludzi, ale wszystkich, którzy mogą
znaleźć się w sytuacji zagrożenia.
– Każda z historii, którą dziś usłyszeliśmy jest godna
najwyższej pochwały i jest wzorem do naśladowania dla
Sprawdź
innych – powiedział minister – Serdecznie dziękuję rodzicom
tych młodych ludzi za to, że wychowali swoje dzieci w
Przeczytaj historie wszystkich
sposób, który gwarantuje, że kiedy zobaczą , że dzieje się
młodych bohaterów
coś złego nie przejdą obok.
Po uroczystości wręczenia medali, znajdujące się na miejscu
pojazdy na cześć Młodych Bohaterów uruchomiły syreny i
sygnały świetlne. Następnie, funkcjonariusze Biura Operacji
Antyterrorystycznych przeprowadzili pokaz dynamiczny, w
którym zaprezentowali swoje umiejętności i wyszkolenie.
Dzieci i ich rodzice obejrzeli między innymi desant ze
śmigłowca, działania psów policyjnych i akcję zatrzymania
uciekających bandytów.
Po części oficjalnej Minister odbył się okolicznościowy poczęstunek w formie grilla. Wziął w nim udział
minister wraz z dziećmi, a także ich rodzicami i opiekunami. Na spotkaniu obecni byli również nadinsp.
Jarosław Szymczyk, Komendant Główny Policji i gen. brygadier Leszek Suski, Komendant Główny Straży
Pożarnej.
Na koniec imprezy, Młodzi Bohaterowie mogli swobodnie zapoznać się ze sprzętem służb podległych MSWiA.
Czekały na nich również liczne atrakcje, takie jak celowanie strumieniem wody do celu możliwość
przymierzenia policyjnego wyposażenia.
W swoim wystąpieniu, Minister Błaszczak powtórzył apel o nadsyłanie do MSWiA historii młodych ludzi,
którzy zasługują na wyróżnienie.
- Jeśli ktoś zna Młodego Bohatera, zachęcam do przesłania nam jego historii. Odpowiedni formularz
znajduje się na stronie internetowej MSWiA - powiedział
Akcja „Młody Bohater” została zainaugurowana przez ministra Mariusza Błaszczaka w czerwcu 2016 r. Od
tego czasu szef MSWiA sukcesywnie nagradza dzieci i młodych ludzi, którzy wykazali się opanowaniem w
sytuacji zagrożenia i pomogli uratować innych ludzi. Do dziś, medale Młodego Bohatera otrzymało 64 dzieci.
Akcja ,,Młody Bohater" ma już rok
Akcja ,,Młody Bohater" ma już rok
Akcja ,,Młody Bohater" ma już rok
Akcja ,,Młody Bohater" ma już rok
Akcja ,,Młody Bohater" ma już rok
Akcja ,,Młody Bohater" ma już rok
Akcja ,,Młody Bohater" ma już rok
Akcja ,,Młody Bohater" ma już rok
Akcja ,,Młody Bohater" ma już rok
Akcja ,,Młody Bohater" ma już rok
Akcja ,,Młody Bohater" ma już rok
Akcja ,,Młody Bohater" ma już rok
Akcja ,,Młody Bohater" ma już rok
Akcja ,,Młody Bohater" ma już rok
Akcja ,,Młody Bohater" ma już rok
Akcja ,,Młody Bohater" ma już rok
Akcja ,,Młody Bohater" ma już rok
Akcja ,,Młody Bohater" ma już rok
Akcja ,,Młody Bohater" ma już rok
Akcja ,,Młody Bohater" ma już rok
Akcja ,,Młody Bohater" ma już rok
Akcja ,,Młody Bohater" ma już rok
Akcja ,,Młody Bohater" ma już rok
Akcja ,,Młody Bohater" ma już rok
Akcja ,,Młody Bohater" ma już rok
Akcja ,,Młody Bohater" ma już rok
Akcja ,,Młody Bohater" ma już rok
Akcja ,,Młody Bohater" ma już rok
Akcja ,,Młody Bohater" ma już rok
Akcja ,,Młody Bohater" ma już rok
Akcja ,,Młody Bohater" ma już rok
Akcja ,,Młody Bohater" ma już rok
Akcja ,,Młody Bohater" ma już rok
Akcja ,,Młody Bohater" ma już rok
Akcja ,,Młody Bohater" ma już rok
Akcja ,,Młody Bohater" ma już rok
Download