Uploaded by User6539

ELEKTRONIKA

advertisement
ELEKTRONIKA
Elektronika – jest dziedziną wiedzy, zajmującą się praktycznym wykorzystywaniu zjawisk związanych ze sterowanym ruchem elektronów w próżni, gazach i ciałach stałych.
Elektronika zajmuje się teorią działania, właściwościami, konstrukcją i technologią elementów elektronowych, oraz zastosowaniem
tych elementów w nauce i technice.
Ze względu na ośrodek, w którym odbywa się ruch elektronów, elektromikę dzieli się na:
• próżniową – zajmującą się lampami elektronowymi (próżniowymi
i gazowymi) oraz próżniowymi urządzeniami elektronicznymi takimi
jak mikroskopy elektronowe, akcelatory cząstek naładowanych itp.
• półprzewodnikową – zajmującą się diodami półprzewodnikowymi,
tranzystorami, obwodami scalonymi, tyrystorami, hallotronami,
i innymi elementami półprzewodnikowymi,
• kwantową
zwaną też molekularną – zajmującą się wykorzystaniem
kwantowych właściwości materii. Do najważniejszych urządzeń elektroniki kwantowej należą masery i lasery.
Układ elektroniczny – jest to zespół elementów pasywnych (biernych)
i aktywnych (czynnych), spełniających określoną funkcję np.: wzmacniacza, prostownika, generatora itp. Układy takie rzadko stosuje się
indywidualnie, najczęściej stanowią one części składowe większych
urządzeń np.: odbiornika radiowego, woltomierza cyfrowego, kalkulatora elektronicznego itd.
Download