Uploaded by User5103

Nowy Dokument programu Microsoft Word

advertisement
HORMON PRZYSADKI
Działanie
Regulacja wydzielania
Tyreotropina (TSH)
Regulacja czynności tarczycy:
- Zmiany morfologiczne – powiększenie
komórek i nasilenie unaczynienia
- Zwiększenie wchłaniania jodu
- Nasilenie syntezy białek (np.
tyreoglobuliny)
- Nasilenie jodowania tyreoglobuliny
- Somatostatyna hamuje
wydzielanie TSH
- Ujemne sprzężenie zwrotne z T3 i
T4
Kortykotropina (ACTH)
- Wzrost przepływu krwi w nadnerczach
- Wzrost aktywności komórek kory
nadnerczy
- Nasilenie syntezy białek
- Nasilenie przemiany cholesterolu
- Stymuluje wydzielanie kortyzolu
- Powstaje
proopiomelanokortyny
- Najwięcej wydzielane jest
rano
- Ujemne sprzężenie zwrotne z
kortyzolem
- Kortykoliberyna
Somatotropina (GH)
- Hamowanie transportu glukozy i wzrost
jej poziomu we krwi - nasilenie
glukoneogenezy
- Nasilenie lipolizy
- Nasilenie syntezy białek i wzrost
transportu aminokwasów
- Nasilenie procesów różnicowania
fibroblastów
- Zwiększenie produkcji insulinopodobnego
czynnika wzrostu (IGF)
- Pośrednio stymuluje wzrost
- Somatostatyna (SMS) i
somatoliberyna (GHRH)
- Stres, wysiłek fizyczny i sen ->
GHRH
- Glukoza, aminokwasy,
estrogeny i hormony tarczycy
-> stymulują wydzielanie GH
- Wolne kwasy tłuszczowe,
glukokortykoidy -> hamują
Hormon folikulotropowy
(FSH)
- Funkcja rozrodcza – dojrzewanie komórek
płciowych i synteza gonadalnej inhibiny
- U mężczyzn działa na komórki podporowe
jelit (Sertelego) -> spermatogeneza
- U kobiet powoduje dojrzewanie
pęcherzyków jajnikowych i syntezę
estrogenów (estrogeny zwrotnie hamują
GnR)
Hormon lutenizujący (LH)
- Funkcja hormonalna gonad
- U mężczyzn działa na komórki
śródmiąższowe Leydiga -> synteza
testosteronu (sprzężenie zwrotne, hamuje
wydzielania GnRH przez podwzgórze)
- U kobiet działa na pęcherzyki jajnikowe
dojrzałe -> owulacja (-> ciałko żółte wydz.
progesteron)
- Wydzielanie podstawowe,
pulsacyjne i cykliczne – podobnie
jak LH)
- Stymulowane gonadoliberyną
- Hamowanie wydzielania –
steroidy gonadalne (estrogeny i
testosteron), inhibiny
- U kobiet występuje dodatnie
sprzężenie zwrotne – między
gonadotropinami (głównie LH), a
estrogenami
Prolaktyna (PRL)
- Pobudza rozwój gruczołów sutkowych,
inicjuje i podtrzymuje laktację
- Nadmiar powoduje niepłodność
- U mężczyzn powoduje wzrost
magazynowania cholesterolu ->
pobudzenie wydzielania androgenów
jądrowych, zwiększenie aktywności
B-glukuronidazy
- Zwrotnie hamuje wydzielanie
GnRH
- Hamująco na wydzielanie
wpływa GABA, GAP (peptyd
związany z gonadoliberyną) i
prolaktyna
- Pobudzająco: drażnienie
mechanoreceptorów brodawki
sutkowej, B-endorfina, serotonina,
neurotensyna, TRH, VIP,
angiotensyna II
Hormony melanotropowe
α-MSH i B-MSH
- Nasilenie syntezy melaniny i ciemnienie
skóry
Endorfiny i enkefaliny
- Działanie przeciwbólowe, utrzymanie
psychicznej homeostazy, nasilenie
odpowiedzi komórek
immunokompetentnych
- Pobudzają wydzielanie GH i PRL
- Hamują wydzielanie gonadotropin, TSH,
AVP i OT
Wazopresyna (ADH)
Hormon antydiuretyczny
- Zwiększa zwrotne wchłanianie wody w
kanalikach nerkowych (r. V2)
- Kurczy mięśniówkę gładką naczyń
krwionośnych (np. po krwotoku) (r. V1) ->
wzrost ciśnienia tętniczego
- Wzmaga uwalnianie ACTH i wpływa na
steroidogenezę
- W OUN pełni rolę neuromodulatora –
procesy zapamiętywania i zachowania
seksualne
- Wydzielanie ADH hamują
osmodetektory podwzgórza,
wrażliwe na: spadek ciśnienia
osmotycznego płynów ustrojowych;
wzrost V i p krwi; alkohol; kortyzol;
hormony tarczycy; ANP
- Wydzielanie pobudzają:
angiotensyna II, prostaglandyny;
nikotyna; czynniki emocjonalne
(ból, stres); temperatura otoczenia;
wzrost ciśnienia osmotycznego
osocza i CSF o 2%; spadek V krwi i p
o ok. 10%
Oksytocyna (OT)
- Kurcząco na b.ś. macicy (poród)
- Skurcz komórek mioepitelialnych
kanalików wyprowadzających w sutku
- Wydalanie sodu
- Pamięć, neuromodulacja
- Wydzielanie estrogenu, progesteronu i
prolaktyny
- Długość cyklu miesiączkowego
- Bierze udział w akcie płciowym i
zapłodnieniu
- Wydzielanie pobudza drażnienie
mechanoreceptorów w brodawce
sutka i pochwie
- Estrogeny i agoniści αadrenergiczni pobudzają
- Agoniści B-adrenergiczni, opioidy,
progesteron i katecholaminy
hamują
- Przy porodzie – sprzężenie
zwrotne dodatnie
Download