Uploaded by User4261

Wypowiedzenie pełnomocnictwa2

advertisement
Warszawa, 09.08.2021 r.
Wypowiedzenie pełnomocnictwa
Ja niżej podpisana, …………………………………………… wypowiadam, ze skutkiem
natychmiastowym, mojemu mężowi ………………………………………………..,
pełnomocnictwo ustanowione dnia 10.01.2019 r. w Kancelarii Notarialnej Pana
……………………………………………. Repetytorum.
……………………………………………..
Wypowiedzenie otrzymałem dnia 09.08.2021 r., …………………………………………………..
Download