Uploaded by User2684

7 23.03.21. Odporność

advertisement
7_ 23.03.21._ Biologia_
Temat: Odporność organizmu.
1. Odporność - to brak podatności
(= niewrażliwość ) organizmu na działanie
drobnoustrojów chorobotwórczych lub ich
toksyn ( jadów).
Inaczej:
2. To zdolność do obrony własnego
organizmu, rozpoznanie tego,
co obce oraz unieszkodliwienie
patogenów, które są podstawą
odporności wszystkich organizmów.
3. Patogeny - czynniki wywołujące
chorobę, do których należą:
 Wirusy
 Bakterie
 Grzyby
 Pierwotniaki chorobotwórcze.
4. Reakcja odpornościowa – to reakcja
organizmu prowadząca do zniszczenia
patogenów chorobotwórczych.
5. Antygeny – to specyficzne cząsteczki
chemiczne występujące na
powierzchni wszystkich komórek
czyli : bakterii, grzybów,
pierwotniaków, pasożytów np.
tasiemca
6. Antygeny – to toksyny, substancje
białkowe wytwarzane przez
drobnoustroje chorobotwórcze.
7. Odporność wrodzona = nieswoista
 jest uwarunkowana genetycznie.
 zależy od zdolności reagowania białych
krwinek = leukocytów na stan zapalny
( fagocytoza).
 zespół naturalnych , obecnych
od urodzenia :
 barier,
 reakcji i odruchów obronnych,
które chronią organizm
 przed wnikaniem patogenów do jego
wnętrza.
Download