Uploaded by a.m.szczypek

Temat pracy dyplomowej

advertisement
Temat: Problem podwójnego opodatkowania przychodów (dochodów) z zysków kapitałowych
i jego wpływ na rozwój międzynarodowych rynków kapitałowych
Wstęp
1. Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych (zysków kapitałowych)
w polskim systemie podatkowym.
1.1. Przedmiot opodatkowania
1.2. Podmiot opodatkowania
1.3. Zasady opodatkowania
1.4. Zwolnienia przedmiotowe i podmiotowe
1.5. Podsumowanie
2. Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych (zysków kapitałowych)
w systemach podatkowych wybranych państw świata.
2.1. Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych w Niemczech.
2.2. Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych w Rosji.
2.3. …
2.4. Podsumowanie
3. Problematyka opodatkowania przychodów (dochodów) z zysków kapitałowych uzyskanych
za granicą oraz metody unikania podwójnego opodatkowania.
3.1. Zasady opodatkowania przychodów (dochodów) z zysków kapitałowych uzyskanych za
granicą.
3.2. Problematyka podwójnego opodatkowania przychodów (dochodów) z zysków
kapitałowych uzyskiwanych za granicą.
3.3. Akty prawne regulujące kwestie unikania podwójnego opodatkowania przychodów
(dochodów) z zysków kapitałowych.
3.4. Metody unikania podwójnego opodatkowania przychodów (dochodów) z zysków
kapitałowych uzyskiwanych za granicą.
3.5. Procedura rozstrzygania sporów dotyczących podwójnego opodatkowania.
3.6. Podsumowanie
4. Znaczenie regulacji dotyczących unikania podwójnego opodatkowania dla rozwoju
międzynarodowych rynków kapitałowych
4.1. Międzynarodowy rynek kapitałowy.
4.2. Czynniki wpływające na rozwój międzynarodowych rynków kapitałowych.
4.3.Regulacje dotyczące unikania podwójnego opodatkowania jako determinanta rozwoju
międzynarodowych rynków kapitałowych.
4.4. Podsumowanie.
Zakończenie
Bibliografia
Przykładowe pozycje literaturowe:
Kukulski Z. (2015), Konwencja modelowa OECD i konwencja modelowa ONZ w polskiej
praktyce traktatowej, LEX;
Litwińczuk H. (2020), Międzynarodowe prawo podatkowe, Wolters Kluwer Polska, (dostępne
LEX);
Brzeziński B., Lasiński-Sulecki K., Morawski W. (red.) (2018), Nowe narzędzia prawne
w podatkach dochodowych i majątkowych. Poprawa efektywności systemu podatkowego,
Wolters Kluwer (dostępne LEX);
Gajewski D. (red.) (2020), Uszczelnienie systemu podatkowego w Polsce, Wolters Kluwer
Polska, (dostępne LEX);
Morawska A. (2013), Spółki osobowe w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania,
LexisNexis, (dostępne LEX);
Download