Uploaded by martawoj.11

N.Z. kL.5 Zadanie protisty

advertisement
Zadanie 1. Wpisz nazwy rodzajowe protistów przedstawionych na ilustracjach A - D.
A……………………………………………
B…………………………………………..
C…………………………………………….
D…………………………………………………
A
B
C
D
Zadanie 2. Podaj po dwie zasady profilaktyki chorób wywoływanych przez pierwotniaki pasożytnicze, których nazwy
wpisano do tabeli.
Nazwa rodzajowa
Zasady profilaktyki
Toksoplazma
1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zarodziec
1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zadanie 3. Na podstawie informacji umieszczonych w podręczniku oraz w innych źródłach uzupełnij tabelę. Scharakteryzuj innego, niż w zadaniu 2, protista chorobotwórczego.
Rysunek pasożyta
Nazwa rodzajowa
Zasady profilaktyki
1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
....................................................
2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
....................................................
Download