Uploaded by User3061

karta projektu Zofia Sitkiewicz

advertisement
KARTA PROJEKTU
Lp.
1.
Imię
Zofia
Nazwisko
Sitkiewicz
Numer albumu
42333
Tytuł projektu
Poszerzenie działalności kompleksu MS Racing o myjnię samochodową
OD 1 LUTEGO 2020
Termin realizacji
DO 30 CZERWCA 2021
Krótki opis projektu
(czego projekt dotyczy?)
Projekt dotyczy budowy oraz otwarcia myjni samochodowej. Będzie ona inwestycją
mającą na celu poszerzenia działalności właściciela MS Racing oraz zapewnienia mu
stałego obrotu mimo pandemii. Właściciel posiada miejsce na montaż maszyn oraz
pracowników, którzy pozostali bez zajęcia po zmniejszeniu obrotów komisu
samochodowego.
Główne cele projektu
(cel powinien być prosty, mierzalny, osiągalny, ważny dla organizacji i osadzony w czasie – SMART)
Celem projektu jest stosunkowo bezpieczna inwestycja posiadanego kapitału,
zagospodarowanie posiadanej przetrzeni na działce firmy, zwrot włożonych pieniędzy
w ciągu max. 5 lat. Do celów zalicza się również posiadanie gałęzi firmy, która będzie
przynosić zyski mimo panującej pandemii.
Uzasadnienie biznesowe
(Dlaczego warto przeprowadzić ten projekt?
Jak można finansowo albo na innych płaszczyznach uzasadnić ten projekt?)
Projekt jest wdrażany ze względu na duże spadki w obrotach firmy MS Racing,
głównie w dziale zajmującym się komisem aut. Przez panującą pandemię
koronawirusa, ludzie przestali decydowac się na większe wydatki, takie jak zakup aut.
W skład działalności wchodzi również wulkanizacja. W porównaniu do poprzedniego
roku obroty komisu zmalały o 60%. Ze względu na posiadane miejsce na bardzo
dobrze zlokalizowanej działce należącej do firmy oraz zgromadzony kapitał, myjnia
samochodowa wydaje się spójną i bezpieczną inwestycją. Będzie dopełnieniem
istniejących biznesów i pozwoli na pozyskanie nowych klientów i skierowanie do myjni
tych aktualnych.
Zakładając średni w skali optymistyczny-pesymistyczny scenariusz, inwestycja
powinna zwrócić się w przeciągu 3 lat i być odporna na ewentualne obostrzenia
związane z COVID-19.
Kluczowe zadania
(zidentyfikuj kluczowe zadania, etapy pracy, które pozwolą zrealizować cel projektu)
1. Opracowanie planu myjni samochodowej
2. Zakup maszyn
3. Budowa myjni
4. Podpisanie umów z dostawcami prądu, wody oraz detergentów
5. Wyszkolenie pracowników
6. Kampania marketingowa
7. Otwarcie myjni
Wstępny harmonogram (kamienie milowe)
Początek projektu 1 lutego 2021
Kamień milowy 1 Sporządzenie planu myjni i uzyskanie pozwoleń do 30 lutego
Kamień milowy 2 – zakup maszyn i budowa myjni do 30 maja
Kamień milowy 3 – otwarcie myjni do 30 czerwca
Interesariusze, w tym najważniejsze ich wymagania/potrzeby
(wymagania związane zarówno z projektem, jak i z produktem/procesem/rezultatem końcowym projektu)
1.
Właściciel komisu i wulkanizacji
2.
Aktualni pracownicy MS Racing
3.
Dostawcy wody, prądu i detergentów
4.
Klienci
Szacowany budżet
(w tym najważniejsze koszty)
Budżet TOTAL: 440 000 zł
Najważniejsze koszty: koszt maszyn oraz montażu, koszty przygotowania gruntu, koszty działania
myjni
Inne potrzebne zasoby (ludzkie, sprzętowe itp.): właściciel myjni będący kierownikiem projektu,
pracownicy
Kluczowe ryzyka, które mogą pojawić się w projekcie
(niepewne zdarzenie, które w momencie jego wystąpienia może mieć wpływ na osiągnięcie celów)
1.Obostrzenia związane z COVID 19 o minimalizacji kontaktu fizycznego
2.Nastawienie aktualnych pracowników firmy
3.Brak klientów
4.Brak płynności finansowej
Kierownik projektu i wymagania wobec niego
(wiedza, doświadczenie, kompetencje)
Kierownikiem projektu jest właściciel MS Racing.
Kierownik powinien:





Mieć doświadczenie w prowadzeniu biznesu w branży motoryzacyjnej,
Mieć doswiadczenie w nowych inwestycjach
Umieć zarządzać zespołem
Mieć doświadczenie w pozyskiwaniu pozwoleń
Mieć wiedzę na temat pielęgnacji samochodów
Download