Uploaded by User2987

Curriculum vitae

advertisement
ŻYCIORYS ZAWODOWY
INFORMACJE OSOBISTE:
Imię i nazwisko:
Data urodzenia:
Adres:
Telefon:
e-mail:
WYKSZTAŁCENIE:
DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:
UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWE:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych
do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. nr
133, poz.883).
Download