Uploaded by Iwo

Ankieta osobowa

advertisement
Nazwa uczelni:
Uniwersytet Warszawski
Kierunek studiów:
Dziennikarstwo i medioznawstwo, stacjonarne, drugiego stopnia
Rok akademicki:
2022/2023
data przyjęcia ankiety
(wypełnia jednostka)
Pieczęć jednostki
ANKIETA OSOBOWA
na studia w Uniwersytecie Warszawskim
ID zgłoszenia: 2 9 8 3 3 5
298335
Dane osobowe
Nazwisko:
Chykanenko
Imię pierwsze:
Dmytro
Imię drugie:
Data urodzenia:
06.01.2001
Miejsce urodzenia:
Volodarskie
Nazwa kraju urodzenia:
Ukraina
Obywatelstwo:
Ukraina
Płeć:
PESEL:
mężczyzna
01210611079
Data ważności Karty Polaka:
nie dotyczy
Adresy
Adres zamieszkania:
ul. Ciolka 6 417 m. 417, 01-402 Warszawa
Miasto/wieś:
miasto
Adres do korespondencji:
Numer telefonu
kontaktowego:
E-mail:
ul. Ciolka 6 417 m. 417, 01-402 Warszawa
Dokument:
Wydany przez:
+48 576 365 769
[email protected]
Wykształcenie
Polski dyplom licencjata lub zaświadczenie o
Numer:
ukończeniu studiów licencjackich
Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
Data wydania:
Mam obronę 5.07.2022
05.07.2022
Prawdziwość danych zawartych w ankiecie
potwierdzam własnoręcznym podpisem
Wydrukowano z systemu IRK dnia: 01.07.2022 14:17
ID kandydata: 193244
ID zgłoszenia: 298335
Download