Uploaded by tofik1024

Indukcja elektromagnetyczna

advertisement
Prawo Faradaya
r r
Φ B = ∫ B ⋅ dS
Strumień magnetyczny
Jednostka: Wb (Weber) = T·m2
dΦ B
SEM = −
dt
Siła elektromotoryczna
Praca, przypadająca na jednostkę ładunku,
wykonana w celu wytworzenia prądu
Wartość siły elektromagnetycznej indukowanej w przewodzącej
pętli jest równa szybkości, z jaką strumień magnetyczny,
przechodzący przez tą pętlę zmienia się w czasie.
Reguła przekory Lenza
Prąd indukowany płynie w takim kierunku,
że pole magnetyczne wytworzone przez
ten prąd przeciwdziała zmianie strumienia
pola magnetycznego, która ten prąd
wywołuje.
Gitara elektryczna
Prąd indukowany
SEM = −
dΦ B d ( BLx)
=
= BLv
dt
dt
r
r r B 2 L2 v
FB = IL × B =
R
B 2 L2 v 2
P = Fv =
= I 2R
R
Prąd indukowany
Prądnica i alternator
Prądnica
Alternator
Prądy wirowe
Prądy wirowe – prawo Faradya
r r
∫ F ⋅ dL = q0 E 2πr
r r
SEM = W / q = ∫ E ⋅ dL
r r
dΦ B
∫ E ⋅ dL = − dt
Zmienne pole magnetyczne wytwarza
pole elektryczne.
Siła elektromotoryczna – pola wytwarzane przez indukcję
Potencjał elektryczny – pola wytwarzane przez ładunki statyczne
Indukcyjność cewki
magnetyczny strumień
sprzężony
H (henr) = T·m2A-1
Cewka toroidalna o średnicy
D i średnicy zwoju r:
Prosty przewód o długości l i średnicy d:
Samoindukcja
Przepięcia indukcyjne i ochrona przed nimi
Indukcja wzajemna
Transformator i autotransformator
Zapalnik indukcyjny (cewka zapłonowa)
Cewka Tesli (generator wysokiego napięcia)
Energia pola magnetycznego
Moc źródła
Moc wydzielana na oporniku
Szybkość gromadzenia energii
w polu magnetycznym
Gęstość energii pola
magnetycznego
Indukowane pole magnetyczne
Prawo Faradaya
Prawo Ampera
r r
∫ Bdl = ∫ B cosθdl = µ 0 I p
Uogólnione prawo Ampera (prawo Maxwella)
Prąd przesunięcia Ip
Obwód LC
Przepływ ładunku jest opisany równaniem oscylatora harmonicznego
Częstość własna obwodu:
Download