Uploaded by User2691

3857 Elektrotechnika,II,stopien,-,2,semestr (2)

advertisement
Elektrotechnika EMST I rok, II semestr, rok akademicki 2020/21
PONIEDZIAŁEK
DNI
PUE - ZDALNE
GRUPA
NMwAP - TRADYCYJNE
EE - ZDALNE
GODZ.
1
2
1
8.15 - 9.00
Aparatura łączeniowa lab
Ekonomika i systemy rozliczeń w
energetyce - WY
dr inż. Zbigniew Połecki
9.15 - 10.00
Elementy automatyki przemysłowej - WY
dr inż. Piotr Filipek
8.00 - 11.00
tyg. 1-8
do 23.11
10.15 - 11.00
Aparatura łączeniowa - WY
dr hab. inż. Paweł Węgierek, profesor uczelni
ITwE - ZDALNE
NMwAP - ZDALNE
Ekonomika i systemy rozliczeń w
energetyce - ca
Elektryczne maszyny
specjalne - lab
dr inż.
Radosław Machlarz
30.11; 07.12; 14.12;
21.12; 11.01; 18.01
E112B
dr inż. Zbigniew Połecki
2
Mikroprocesorowe
sterowanie układów
napędowych - lab
mgr inż. Bartosz Drzymała
1
2
Inteligentne systemy steowania i nadzoru - WY
dr inż. Marcin Buczaj
30.11; 07.12; 14.12
Elementy automatyki
przemysłowej - PROJ
dr inż. Piotr Filipek
21.12
E213
Środowisko programistyczne LabVIEW - WY
dr inż. Marcin Buczaj
11.15 - 12.00
Elementy automatyki przemysłowej - proj.
dr inż. Piotr Filipek
12.15 - 13.00
Aparatura łączeniowa lab
13.15 - 14.00
Teletechnika w energetyce - WY
dr inż. Robert Jędrychowski
14.15 - 15.00
prof. dr hab. Oleksandr Pohrebniak
15.15 - 16.00
16.15 - 17.00
Środowisko programistyczne
LabVIEW - lab
dr inż. Sebastian Styła
dr inż. Marcin Buczaj
dr inż.
Radosław Machlarz
Środowisko programistyczne
LabVIEW - lab
Układy elektroniczne pojazdów proj.
30.11; 07.12; 14.12;
21.12; 11.01; 18.01
dr inż. Marcin Buczaj
dr inż. Sebastian Styła
tyg.1-7
do 16.11
Mikroprocesorowe
sterowanie układów
napędowych - lab
mgr inż. Bartosz Drzymała
Wykład monograficzny
Układy elektroniczne pojazdów proj.
11.15 - 14.15
30.11; 07.12; 14.12
Elementy automatyki
przemysłowej - PROJ
dr inż. Piotr Filipek
21.12
Elektryczne maszyny
specjalne - lab
E112B
E213
Inteligentne systemy steowania i nadzoru - ca
dr inż. Marcin Buczaj
17.15 - 18.00
18.15 - 19.00
19.15 - 20.00
Elektrotechnika EMST I rok, II semestr, rok akademicki 2020/21
WTOREK
DNI
PUE - ZDALNE
GRUPA
EE - ZDALNE
GODZ.
1
NMwAP - ZDALNE
ITwE - ZDALNE
2
8.15 - 9.00
Zakłócenia w układach elektroenergetycznych - WY
prof. dr hab. inż. Piotr Kacejko
9.15 - 10.00
Metodologia badań naukowych - WY
tyg.1-10
prof. dr hab. inż. Andrzej Wac-Włodarczyk
10.15 - 11.00
11.15 - 12.00
Metodologia badań naukowych - CA
tyg. 11-15
dr inż. Paweł Mazurek, profesor uczelni
12.15 - 13.00
Zakłócenia w układach elektroenergetycznych - ca
Eksploatacja i pomiary w energ. WY
Napędy przekształtnikowe w przemyśle - WY Układy elektroniczne pojazdów - WY
dr hab.inż. Paweł Pijarski, profesor uczelni
dr inż. Sylwester Adamek
dr inż. Krzysztof Kolano
dr inż. Artur Boguta
Zastosowanie AutoCAD-a w projektowaniu - WY
Proseminarium - proj.
Napędy przekształtnikowe w przemyśle - ca
Zakłócenia w układach
elektroenergetycznych - ca
dr hab. inż. Paweł Węgierek, profesor uczelni
prof. dr hab. inż. Piotr Kacejko
dr inż. Krzysztof Kolano
13.15 - 14.00
14.15 - 15.00
15.15 - 16.00
16.15 - 17.00
17.15 - 18.00
18.15 - 19.00
19.15 - 20.00
Zastosowanie AutoCAD-a
w projektowaniu - proj.
dr hab. inż. Paweł
Węgierek, profesor uczelni
dr hab.inż. Paweł Pijarski,
profesor uczelni
Zastosowanie AutoCAD-a w
projektowaniu - proj.
Metodologia badań naukowych - ca
tyg. 6-10
Metodologia badań naukowych - ca
tyg. 11-15
dr hab. inż. Paweł Węgierek,
profesor uczelni
dr inż. Paweł Mazurek, profesor uczelni
dr inż. Paweł Mazurek,
profesor uczelni
Elektrotechnika EMST I rok, II semestr, rok akademicki 2020/21
ŚRODA
DNI
PUE - ZDALNE
GRUPA
GODZ.
1
EE - TRADYCYJNE
2
1
NMwAP - ZDALNE
1
2
8.15 - 9.00
ITwE - ZDALNE
2
Układy napędowe w systemach elektromobilnych - WY
Wysokonapięciowe układy izolacyjne - WY
Programowanie sterowników PLC - WY
dr inż.Piotr Filipek
dr hab. inż. Tomasz Kołtunowicz, profesor uczelni
dr inż. Adam Kurnicki
Eksploatacja i pomiary w
energetyce - lab (30h)
9.15 - 10.00
dr inż.
Sylwester Adamek
10.15 - 11.00
11.15 - 12.00
Wysokonapięciowe układy
izolacyjne - proj.
dr hab. inż. Tomasz
Kołtunowicz,
profesor uczelni
Kształtowanie układów
izolacyjnych - proj.
dr inż. Czesław Kozak
16.12; 23.12; 13.01;
20.01; 27.01
E18
Teletechnika w energetyce lab (30h)
dr inż. Robert Jędrychowski
Programowanie
sterowników PLC - proj.
16.12; 23.12; 13.01;
20.01; 27.01
E411
Układy napędowe w systemach elektromobilnych proj.
dr inż. Adam Kurnicki
dr inż. Piotr Filipek
12.15 - 13.00
Kształtowanie układów
izolacyjnych -- proj.
dr inż. Czesław Kozak
13.15 - 14.00
Wysokonapięciowe układy
izolacyjne - proj.
Programowanie sterowników
PLC - proj.
dr hab. inż. Tomasz
Kołtunowicz,
profesor uczelni
14.15 - 15.00
dr inż. Adam Kurnicki
Kształtowanie układów izolacyjnych - WY
Teletechnika w energetyce lab (30h)
dr inż. Czesław Kozak
dr inż. Robert Jędrychowski
Eksploatacja i pomiary w
energetyce - lab (30h)
dr inż.
Sylwester Adamek
15.15 - 16.00
16.12; 23.12; 13.01;
20.01; 27.01
16.15 -17.00
17.15 - 18.00
18.15 - 19.00
19.15 - 20.00
16.12; 23.12; 13.01;
20.01; 27.01
E411
E18
Proseminarium - 15h
dr hab. inż. Jarosław
Sikora, profesor uczelni
Proseminarium - 15h
dr hab. inż. Jarosław Sikora,
profesor uczelni
Elektrotechnika EMST I rok, II semestr, rok akademicki 2020/21
CZWARTEK
DNI
PUE - ZDALNE
GRUPA
GODZ.
EE - ZDALNE
NMwAP - ZDALNE
ITwE - ZDALNE
Stacje elektroenergetyczne -WY
Wykład monograficzny
Wykład monograficzny
Komputerowe systemy pomiarowe - WY
dr inż. Mirosław Pawłot
prof. dr hab. inż. Piotr Kacejko
prof. Gopakumar
dr inż. Eligiusz Pawłowski
Elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeń WY
Proseminarium - 15h
Komputerowe systemy pomiarowe - lab (15h)
parzyste
1
2
8.15 - 9.00
9.15 - 10.00
Stacje
elektroenergetyczne lab
10.15 - 11.00
dr inż. Mirosław Pawłot
11.15 - 12.00
12.15 - 13.00
Stacje
elektroenergetyczne lab
dr hab. inż. Piotr Miller, profsor uczelni
dr hab. Wojciech Jarzyna, profesor uczelni
Wykład monograficzny
Elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeń - ca
dr inż.Jacek Majcher
dr inż. Piotr Warda
dr hab. inż. Piotr Miller, profsor uczelni
13.15 - 14.00
dr inż. Mirosław Pawłot
14.15 - 15.00
Zakłócenia w układach elektroenergetycznych - ca
dr hab.inż. Paweł Pijarski, profesor uczelni
15.15 - 16.00
16.15 -17.00
Mikroprocesorowe sterowanie układów napędowych - lab (15h)
17.15 - 18.00
mgr inż. Bartosz Drzymała
DATY DO USTALENIA
18.15 - 19.00
19.15 - 20.00
dr inż. Eligiusz Pawłowski
Elektrotechnika EMST I rok, II semestr, rok akademicki 2020/21
PIĄTEK
DNI
PUE - ZDALNE
GRUPA
ITwE - TRADYCYJNE
EE - ZDALNE
1
GODZ.
NMwAP - ZDALNE
2
Elektryczne maszyny specjalne - WY
8.15 - 9.00
Jakość energii elektrycznej - WY
dr inż. Radosław Machlarz
dr inż. Marek Wancerz, profesor uczelni
8.00 -10.15
tyg.1-10
9.15 - 10.00
10.15 - 11.00
Proseminarium - proj.
dr hab. inż. Janusz
Partyka, profesor uczelni
10.00 - 10.45
11.15 - 12.00
12.15 - 13.00
13.15 - 14.00
14.15 - 15.00
15.15 - 16.00
16.15 -17.00
17.15 - 18.00
18.15 - 19.00
19.15 - 20.00
Mikroproc. sterowanie ukł. napędowych - WY
Proseminarium - proj.
dr hab. inż. Janusz
Partyka, profesor uczelni
Jakość energii elektrycznej - proj.
dr inż. Krzysztof Kolano
dr inż. Marek Wancerz, profesor uczelni
10.30 - 12.45
tyg.1-10
10.45-11.30
Regionalne rynki pracy/Wprowadzenie na rynek pracy - WY
mgr inż. Katarzyna Kołbut-Niećko
13.00 - 15.15
tyg. 1-10
1
2
Komputerowe systemy
pomiarowe - lab (15h)
Komputerowe systemy
pomiarowe - lab (15h)
dr inż. Eligiusz Pawłowski
dr inż. Eligiusz Pawłowski
E303
E303
8.00 - 12.00
13.00 - 17.00
08.01; 15.01; 22.01
08.01; 15.01; 22.01
Download