Konferencja gastrologiczno-angiologiczna 17

advertisement
Konferencja gastrologiczno-angiologiczna
17-18 czerwca 2011
Piątek 17 czerwca
Sesja I – 11.00-12.30
Przewodniczący Profesor Marcin Gabriel, Profesor Krzysztof Leksowski, Dr Jacek Budzyński
1. Dr Jacek Budzyński W czym angiolog może pomóc gastroenterologowi?
2. Dr Jacek Fabisiak Profilaktyka i leczenie żylnej choroby zakrzepowej u pacjentów z
chorobami gastroenterologicznymi
3. Profesor Marcin Gabriel Ultrasonografia dopplerowska naczyń w schorzeniach przewodu
pokarmowego
12.30- 13.00 przerwa na kawę
Sesja II 13.00- 14.30
Przewodniczacy Profesor Profesor Zbigniew Bartuzi, Dr Janusz Milewski, Dr hab. Anna
Szaflarska-Popławska
1. Profesor Barbara Skrzydło-Radomańska Inhibitory pompy protonowej w leczeniu
krwawień z przewodu pokarmowego
2. Profesor Cezary Popławski- Krwawienie z przewodu pokarmowego – zasady leczenia
endoskopowego
3. Profesor Marek Jackowski, dr Jacek Szeliga Chirurgia małoinwazyjna w chorobach
przewodu pokarmowego
14.30- 15.30 przerwa obiadowa
Sesja III – 15.30-17.30
Przewodniczący Profesor Mieczysława Czerwionka- Szaflarska, Profesor Kornelia KędzioraKornatowska, Profesor Marek Jackowski/dr Jacek Szeliga
1. Profesor Zbigniew Bartuzi Alergiczne przyczyny chorób przewodu pokarmowego
2. Dr hab. nauk med. Anna Szaflarska-Popławska Wskazówki pediatry gastroenterologa
dotyczące diagnostyki i przebiegu choroby trzewnej u osób dorosłych
3. Profesor Alina Borkowska Neuropsychologia a choroby przewodu pokarmowego
4. Profesor Grażyna Rydzewska Zespół jelita drażliwego- Etiopatogeneza, diagnostyka i
leczenie- wybrane aspekty
Sobota 18 czerwca
Sesja IV 9.00-11.00
Przewodniczący Profesor Grażyna Rydzewska, Profesor Barbara Skrzydło-Radomańska, Profesor
Cezary Popławski
1. Dr Elżbieta Sokólska Diagnostyka obrazowa w chorobach zapalnych jelit
2. Dr Janusz Milewski Diagnostyka endoskopowa w chorobach zapalnych jelit
3. Dr hab. nauk med. Maria Kłopocka Podstawowe zasady leczenia i wielospecjalistycznej
opieki nad pacjentami z chorobami zapalnymi jelit
4. Dr Łukasz Krokowicz Skuteczność maślanu sodu w leczeniu wybranych chorób zapalnych
przewodu pokarmowego- wyniki badań klinicznych
11.00-11.30 przerwa na kawę
Sesja V 11.30-14.00
Przewodniczący Profesor Marek Durlik, Profesor Krzysztof Bielecki, dr Zbigniew Banaszkiewicz
1. Profesor Marek Durlik Leczenie chirurgiczne w nieswoistych chorobach zapalnych jelit
2. Profesor Krzysztof Leksowski Współczesne możliwości chirurgicznego leczenia guzów
odbytnicy i esicy
3. Profesor Krzysztof Bielecki Problemy proktologiczne w praktyce gastroenterologicznej
4. Dr Zbigniew Banaszkiewicz Polipy złośliwe jelita grubego
5. Profesor Maciej Światkowski Charakterystyka Programu badań przesiewowych dla
wczesnego wykrywania raka jelita grubego wykonywanego w Klinice Gastroenterologii
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Collegium Medicum w Bydgoszczy w latach
2000-2009
Download