Uploaded by User1570

Zadania DML

advertisement
Język manipulowania danymi DML - zadania
1. Po zaimportowaniu pliku z bazą (prawidłowe relacje widoczne są na obrazku poniżej)
wykonaj poniższe zadania.
2. Wstaw do relacji PROJEKTY następujące krotki
atrybut
ID_PROJEKTU
OPIS_PROJEKTU
DATA_ROZPOCZECIA
DATA_ZAKONCZENIA
FUNDUSZ
wartość
1
Indeksy bitmapowe
02-04-1999
31-08-2001
25000
wartość
2
Sieci kręgosłupowe
12-11-2000
19000
3. Wstaw do relacji PRZYDZIALY następujące krotki
atrybut
ID_PROJEKTU
NR_PRACOWNIKA
OD
DO
STAWKA
ROLA
GODZINY
wartość
1
170
10-04-1999
10-05-1999
1000
KIERUJĄCY
20
wartość
1
140
01-12-2000
1500
ANALITYK
40
4.
Wstaw do relacji PRACOWNICY następujące krotki.
NR_PRACO
WNIKA
NAZWISKO
POSADA
ROCZNA
PLACA
ZESPOL
SYSTEMY
EKSPERCKIE
ALGORYTMY
SYSTEMY
ROZPROSZONE
SYSTEMY
EKSPERCKIE
SYSTEMY
ROZPROSZONE
ADMINISTRACJA
SYSTEMY
ROZPROSZONE
140
BIALY
STAZYSTA
3170,6
150
170
BLAZEWICZ
BRZEZINSKI
PROFESOR
PROFESOR
16410
11520
141
HAPKE
ASYSTENT
5850
171
JEZIERSKI
ASYSTENT
5356,9
160
176
MAREK
MORZY
SEKRETARKA
PROFESOR
4922,4
10065
ADRES_PRACY
STRZELECKA 14
WLODKOWICA 16
PIOTROWO 3A
STRZELECKA 14
PIOTROWO 3A
PIOTROWO 3A
PIOTROWO 3A
142
SLOWINSKI
PROFESOR
12840
161
143
WEGLARZ
ZAKRZEWICZ
DYREKTOR
STAZYSTA
21180,5
2496
SYSTEMY
STRZELECKA 14
EKSPERCKIE
ADMINISTRACJA PIOTROWO 3A
SYSTEMY
STRZELECKA 14
EKSPERCKIE
5. Podnieś stawkę pracownika o numerze 170 do 1200 złotych (relacja PRZYDZIALY)
6. Zmień datę zakończenia projektu ‘Indeksy bitmapowe’ na 31 grudnia 2001 i zmniejsz
fundusz tego projektu do 19000 złotych.
7. Wstaw dwie propozycje własnych projektów.
8. Usuń informacje o projektach do których nie przydzielono żadnych pracowników.
9. Wszystkim pracownikom podnieś pensję o 10%.
10. Pracownikom zespołu o nazwie ‘SYSTEMY ROZPROSZONE’ daj 25% podwyżkę.
11. Pracownikowi o numerze 140 zmień posadę na ASYSTENT
W zeszycie mają być zapisane tylko rozwiązania do zadań od 5-11.
Wysyłacie zdjęcie.
Download