Uploaded by 9freestyle.wild.3

praca-klasowa-do-dzialu-6-pola-figur

advertisement
Kl. 5, Pola figur, Praca klasowa nr 6
Grupa I
Grupa II
Imię i nazwisko: ______________________________
Klasa: _____
PRACA KLASOWA 1
Pola figur
Zadanie 1
Oblicz pole narysowanej figury.
a)
b)
P = ____________________
c)
P = ___________________
P = ______________________
Zadanie 2
Ile jest równe pole kwadratu o obwodzie 52 cm?
Odp. ________________________________________________________________________________
Zadanie 3
Oblicz pole i obwód narysowanej figury.
a)
2,5 cm
1 cm
b)
2,5 cm
P = _______________________
P = __________________________
Obw. = ____________________
Obw. = _______________________
Zadanie 4
Krzysiek z dwóch listewek o długościach 6 dm i 11 dm zrobił latawiec w kształcie rombu.
Ile kolorowego papieru zużył na powierzchnię latawca?
a
a
a
a
Odp. ______________________________________________________________
Zadanie 5
Uzupełnij.
a) 32 mm2 = __________ cm2
c) 3 m2 = __________ a
b) __________ cm2 = 0,04 dm2
d) __________ dm2 = 7 m2
Autor: Małgorzata Paszyńska
© Copyright by Nowa Era Sp. z o.o. • www.nowaera.pl
Kl. 5, Pola figur, Praca klasowa nr 6
e) 18 km2 = __________ m2
f) __________ ha = 65 km2
Zadanie 6
Wejście do namiotu uszyto ze specjalnej folii. Ile metrów kwadratowych takiej folii potrzeba do uszycia
tego wejścia, jeśli ma ono kształt trapezu, którego długości podstaw są podane na rysunku, a wysokość tego
trapezu stanowi 0,4 dłuższej podstawy.
Odp. __________________________________________________________________________________
Zadanie 7
Odczytaj z rysunku obok potrzebne wymiary i oblicz pole narysowanej figury.
Zadanie 8 (zadanie na ocenę celującą)
Ile jest równe pole zaciemnionej części trapezu równoramiennego?
Odp. __________________________________________________________________________________
Autor: Małgorzata Paszyńska
© Copyright by Nowa Era Sp. z o.o. • www.nowaera.pl
Kl. 5, Pola figur, Praca klasowa nr 6
Nr
zadania
1
Grupa I
Grupa II
Punktacja
a) 27 cm2
b) 17,5 dm2
c) 25 cm2
a) 28 cm2
b) 17,5 cm2
c) 35 dm2
5 punktów
2
196 cm2
169 cm2
2 punkty
3
a) P = 5 cm2, Obw. = 10 cm
b) P = 4,5 cm2, Obw. = 11 cm
a) P = 6 cm2, Obw. = 11 cm
b) P = 3,75 cm2, Obw. = 10 cm
8 punktów
4
44 dm2
33 dm2
2 punkty
5
a)
b)
c)
d)
e)
f)
a)
b)
c)
d)
e)
f)
3 punkty
6
1,8 m2
1,9 m2
4 punkty
7
91 m2
96 m2
3 punkty
8
16
12
3
16 000 000
2400
0,05
300
0,48
0,32
4
0,03
700
18 000 000
6500
razem: 27 punktów
liczba punktów:
27 + (zad. dod.)
24 –27
20 –23
15 –19
11–14
0 –10
Autor: Małgorzata Paszyńska
ocena:
celujący
bardzo dobry
dobry
dostateczny
dopuszczający
niedostateczny
© Copyright by Nowa Era Sp. z o.o. • www.nowaera.pl
Download
Study collections