Uploaded by mateusz.drzymala

Ściąga-Matma

advertisement
1.Niech T(x,y) oznacza formę dwuliniową odpowiadającą tensorowi t, zaś macierz A
2.Równanie charakterystyczne równania jest postaci
3.Rozwiązaniem zagadnienia Cauchy’ego jest
4.W rozwinięciu funkcji w szereg Fouriera według kosinusów
5.Jeśli funkcja zaś oznacza sumę szeregu Fouriera funkcji f w punkcie to
6. Niech H będzie funkcją Heaviside’a. Wtedy transformata Fouriera f funkcji
7. Rozwiązanie ogólne równania można zapisać w postaci:
8. Metodę przewidywania można stosować do wyznaczania całki szczególnej równania
9. Rozwiązując zagadnienie brzegowo początkowe metodą Fouriera otrzymujemy do rozwiązania
układ równań
10. W rozwinięciu funkcji w szereg Fouriera według sinusów
11. Układ Wektorów
W rozwinięciu w szereg Fouriera funkcji
Download