Uploaded by User1387

Graniastoslupy i ostroslupy

advertisement
Zadanie 1
Suma wszystkich krawędzi graniastosłupa prawidłowego trójkątnego o
krawędzi podstawy 4 cm i krawędzi bocznej 5 cm wynosi:
39
72
27
36
cm
cm
cm
cm
Zadanie 2
kołami
prostokątami
Zadanie 5
Podstawą ostrosłupa, który ma 12 krawędzi, jest:
sześciokąt
trójkąt
czworokąt
dwunastokąt
20 litrów wody zmieści się w akwarium o wymiarach:
500 mm, 200 mm, 150 mm
2,5 dm; 2,5 dm; 2,5 dm
0,3 m; 40 cm; 1 dm
30 cm, 40 cm, 20 cm
Zadanie 6
Który rysunek przedstawia siatkę ostrosłupa?
Zadanie 3
Przekątne graniastosłupa prostego czworokątnego o wysokości 12 cm
mają długości 13 cm i 15 cm. Długości przekątnych podstaw tego
graniastosłupa różnią się o:
0
4
1
2
cm
cm
cm
cm
Zadanie 4
B
A
C
D
Zadanie 7
Ściany boczne ostrosłupów są:
Krawędź czworościanu foremnego o polu powierzchni całkowitej
równym
dm² wynosi:
trójkątami
dowolnymi wielokątami
49 cm
7 cm
7 dm
około 22 cm
Zadanie 8
Objętość ostrosłupa prawidłowego czworokątnego o krawędzi
podstawy 4 cm i wysokości 6 cm wynosi:
8 cm³
96 cm³
24 cm³
32 cm³
Zadanie 9
Podstawą ostrosłupa jest trapez o podstawach długości 4 cm i 6 cm
oraz wysokości 5 cm. Wysokość ostrosłupa ma 12 cm. Jego objętość
wynosi:
100
200
400
240
cm³
cm³
cm³
cm³
Zadanie 10
Wysokość ostrosłupa prawidłowego czworokątnego o krawędzi
podstawy 10 cm wynosi 12 cm. Wysokość ściany bocznej tego
ostrosłupa wynosi:
cm
cm
nie można tego określić
cm
Download