Zadanie 1

advertisement
Zadanie 1. Odczytaj z rysunku i przedstaw w postaci przedziału każdy ze zbiorów.
Zapisz w postaci przedziału: A
B ;B
C ;A
C.
Zadanie 2. Na rysunku przedstawiono wykres funkcji.
Zapisz w postaci przedziałów liczbowych:
dziedzinę i zbiór wartości funkcji; w jakich przedziałach funkcja jest: malejąca; stała; rosnąca; dla jakich argumentów
przyjmuje wartości ujemne, a dla jakich dodatnie.
Określ miejsca zerowe funkcji.
Zadanie 3. Na osi liczbowej zaznaczono przedział A złożony z liczb, których odległość od punktu 2 jest nie większa od
3,5. Przedział A przesunięto wzdłuż osi o 2 jednostki w kierunku dodatnim i otrzymano w ten sposób przedział B.
Wyznacz liczby całkowite, które należą jednocześnie do obu tych przedziałów.
Zadanie 4. Oblicz objętość ostrosłupa prawidłowego czworokątnego, w którym krawędź podstawy ma długość 6 cm,
a wysokość ściany bocznej ma długość 5 cm.
Zadanie 5. Na rysunku obok przedstawiona jest siatka ostrosłupa.
Oblicz:
a) sumę długości wszystkich jego krawędzi,
b) objętość.
Zadanie 6. W czasie ulew pole pokryła warstwa wody o grubości 1 cm. Ile litrów wody spadło na 5 ha tego
pola?
Zadanie 7. . Zakład dekarski otrzymał zlecenie na wymianą pokrycia dachu wieży
kościelnej, o wymiarach podanych na rysunku.
a) Ile metrów kwadratowych papy zgrzewalnej należy kupić na pokrycie dachu, jeżeli
trzeba doliczyć 6% powierzchni papy na wady materiałowe?
b) Jaki będzie koszt wymiany papy, jeśli rolka papy zgrzewalnej o powierzchni 5 m2
kosztuje 39,90 zł? Wynik podaj z dokładnością do 1 zł.
Zadanie 8. Gajowy Kluska policzył wszystkie ptaki i ssaki w swoim rewirze. Zwierząt jest 37 i mają one
łącznie 90 nóg. Ile ptaków i ile ssaków ma w swym rewirze gajowy Kluska?
Zadanie 9. Prostokątne boisko ma obwód długości 308 m. Szerokość boiska stanowi 40% jego długości.
Podaj wymiary boiska. Czy może to być boisko do gry w piłkę nożną? (Prawidłowe wymiary boiska do piłki
nożnej: szerokość od 50 m do 60 m, długość od 100 m do 120 m.)
Zadanie 10. Pod elewator podstawiono statek z 20 tysiącami ton pszenicy, w dwóch gatunkach. Pierwszy
gatunek zawiera 5% zanieczyszczeń, a drugi 9%. Po oczyszczeniu otrzymano 18,8 tysięcy ton czystej
pszenicy. Ile pszenicy każdego gatunku przywiózł ten statek?
Zadania zamknięte
Zadanie 1. Uzupełnij luki używając notacji wykładniczej:
a) 2km2 =
dm2
b) 3kg =
t
Zadanie 2. Uzupełnij luki wpisując znak <, >, lub = tak, aby otrzymać zdania prawdziwe.
a) 1610
325
b) 16-5
32-4
Zadanie 3. Wskaż jedną poprawną odpowiedź, poniższa tabela przedstawia pewną funkcję liniową.
x
-1
0 3
y
-1
1 7 13
Jej wzór ma postać: A. y = x
6
B. y = 2x - 1
C. y = 2x
D. y = 2x + 1.
Zadanie 4. Wskaż jedną poprawną odpowiedź, wartość funkcji f(x) = (x — l)2 dla x = —2 jest równa:
A. 6
B. 7
C. 8
D. 9.
Zadanie 5. Wskaż jedną poprawną odpowiedź. Mediana dwudziestu początkowych dodatnich liczb
nieparzystych jest równa: A. 21
B. 20
C. 19
D. 18.
Download