Uploaded by c2491301

kartkowka-mnozenie-pisemne

advertisement
Kl. 5, Liczby naturalne, Mnożenie pisemne
Grupa I
Imię i nazwisko: _____________________________
Data: ________
KARTKÓWKA
Mnożenie pisemne
Zadanie 1
Oblicz pisemnie.
798 ∙ 3
Zadanie 2
Oszacuj wynik, a następnie oblicz pisemnie.
a) 526 ∙ 64
Szacowanie: ______________________
b) 3845 ∙ 126
Szacowanie: ______________________
Zadanie 3
Oszacuj wynik, a następnie oblicz pisemnie.
a) 4137 ∙ 3008
Szacowanie: ______________________
b) 29 100 ∙ 70
Szacowanie: ______________________
Zadanie 4
Zakład produkujący ozdoby choinkowe zatrudnia 482 pracowników. Każdy z pracowników pracuje osiem
godzin dziennie i wykonuje średnio 24 ozdoby na godzinę. Ile średnio ozdób choinkowych jest
produkowanych dziennie w tym zakładzie?
Odp. ________________________________________________________________________________
Autor: Małgorzata Paszyńska
© Copyright by Nowa Era Sp. z o.o. • www.nowaera.pl
Kl. 5, Liczby naturalne, Mnożenie pisemne
Grupa II
Imię i nazwisko: _____________________________
Data: ________
KARTKÓWKA
Mnożenie pisemne
Zadanie 1
Oblicz pisemnie.
879 ∙ 3
Zadanie 2
Oszacuj wynik, a następnie oblicz pisemnie.
a) 527 ∙ 64
Szacowanie: ______________________
b) 4628 ∙ 135
Szacowanie: ______________________
Zadanie 3
Oszacuj wynik, a następnie oblicz pisemnie.
a) 3218 ∙ 4007
Szacowanie: ______________________
b) 19 200 ∙ 70
Szacowanie: ______________________
Zadanie 4
Zakład produkujący ozdoby choinkowe zatrudnia 284 pracowników. Każdy z pracowników pracuje osiem
godzin dziennie i wykonuje średnio 42 ozdoby na godzinę. Ile średnio ozdób choinkowych jest
produkowanych dziennie w tym zakładzie?
Odp. ________________________________________________________________________________
Autor: Małgorzata Paszyńska
© Copyright by Nowa Era Sp. z o.o. • www.nowaera.pl
Kl. 5, Liczby naturalne, Mnożenie pisemne
Nr
zadania
1
2
3
4
Grupa I
Grupa II
Punktacja
2394
2637
1 punkt
a) Szacowanie: np. 500 · 60 = 30 000
5 2 6
∙
6 4
2 1 0 4
+ 3 1 5 6
3 3 6 6 4
a) Szacowanie: np. 500 · 60 = 30 000
5 2 7
∙
6 4
2 1 0 8
+ 3 1 6 2
3 3 7 2 8
3 punkty
b) Szacowanie: np. 4000 · 120 =
= 480 000
3 8 4 5
∙
1 2 6
2 3 0 7 0
7 6 9 0
+ 3 8 4 5
4 8 4 4 7 0
b) Szacowanie: np. 5000 · 130 =
= 650 000
4 6 2 8
∙
1 3 5
2 3 1 4 0
1 3 8 8 4
+ 4 6 2 8
6 2 4 7 8 0
a) Szacowanie: np. 4000 · 3000 =
= 12 000 000
4 1 3 7
∙ 3 0 0 8
3 3 0 9 6
+ 1 2 4 1 1
1 2 4 4 4 0 9 6
a) Szacowanie: np. 3200 · 4000 =
= 12 800 000
3 2 1 8
∙ 4 0 0 7
2 2 5 2 6
+ 1 2 8 7 2
1 2 8 9 4 5 2 6
b) 2 037 000
Szacowanie: np. 30 000 · 70 =
= 2 100 000
b) 1 344 000
Szacowanie: np. 20 000 · 70 =
= 1 400 000
92 544 ozdoby choinkowe
95 424 ozdoby choinkowe
1
punktu
2
za szacowanie)
(po
5 punktów
1
punktu
2
za szacowanie,
1 punkt za
poprawny
zapis, 1 punkt
za poprawny
wynik)
(po
2 punkty
razem: 11 punktów
liczba punktów:
10–11
8– 9
6–7
4– 5
0– 3
Autor: Małgorzata Paszyńska
ocena:
bardzo dobry
dobry
dostateczny
dopuszczający
niedostateczny
© Copyright by Nowa Era Sp. z o.o. • www.nowaera.pl
Download