Zarządzanie czasem w projekcie

advertisement
Zarządzanie czasem w
projekcie
Projekt „Czarna Owca” 2005
Identyfikacja działań
Materiały Wejściowe
Struktura podziału
pracy
Deklaracja zakresu
Dane historyczne
Ograniczenia i
założenia
Opinie ekspertów
Narzędzia i
Rezultaty
techniki
Dekompozycja Lista działań
Szablony
Dane uzupełniające
Uaktualnienia struktury
podziału pracy
Określanie kolejności działań
Materiały Wejściowe Narzędzia i techniki
Rezultaty
Lista działań
Metody diagramów
następstw
Diagramy sieciowe
projektu
Opis produktu
Metody diagramów
strzałkowych
Uaktualnienie listy
działań
Zależności obiektywne
Metody diagramów
warunkowych
Zależności subiektywne
Szablony diagramów
sieciowych
Zależności zewnętrzne
Kamienie milowe
Szacowanie czasu trwania
działań
Materiały
Wejściowe
Narzędzia i techniki
Rezultaty
Lista działań
Opinie ekspertów
Szacunki czasu
trwania działań
Opis produktu
Szacowanie porównawcze
Podstawy
szacunków
Ograniczenia i założenia
Ilościowe metody określania
czasu trwania
Uaktualnianie listy
działań
Wymagania dotyczące
zasobów
Rezerwa czasowa
Potencjał zasobów
Dane historyczne
Zidentyfikowane ryzyka
Opracowanie harmonogramu
Materiały Wejściowe
Narzędzia i techniki
Rezultaty
Diagramy sieciowe projektu Analiza matematyczna
Harmonogram projektu
Szacunki czasu trwania
działań
Kompresja czasu trwania
Dane uzupełniające
Wymagania dotyczące
zasobów
Symulacja
Plan zarządzania
harmonogramem
Kalendarze
Optymalizacja poziomu
wykorzystania zasobów
Uaktualnienia wymagań
dotyczących zasobów
Ograniczenia i założenia
Oprogramowanie
wspierające zarządzanie
projektami
Przyspieszenia i odsunięcia
Struktura numeracji zadań
Plan zarządzania ryzykiem
Atrybuty działań
Kontrola harmonogramu
Materiały
Wejściowe
Narzędzia i techniki
Rezultaty
Harmonogram
projektu
System kontroli zmian
harmonogramu
Uaktualnienia
harmonogramu
Raporty z wykonania
Pomiar wykonania
Działania
korygujące
Żądania zmian
Dodatkowe procesy
planowania
Zgromadzone
doświadczenie
Plan zarządzania
harmonogramem
Oprogramowanie wspierające
zarządzanie projektami
Analiza odchyleń
Download