Uploaded by User818

3568fd

advertisement
Declaration (Consent to travel to the UK)
I, _____________________________ (print name) give my full permission for my
son/daughter_____________________________ (print name) to travel to UK and participate
in the language course in ________________(location).
My son/daughter will travel to UK on___________ (date) from Warsaw to Frankfurt, flight LH1349
and then from Frankfurt to London Heathrow, flight LH918.
The returned flight from UK is arranged on _________________ (date) from London Heathrow to
Frankfurt, flight LH911 and then from Frankfurt to Warsaw, flight LH1352.
Zgoda na podróż do Wielkiej Brytanii
Ja, _____________________________ (imię I nazwisko) wyrażam zgodę na wyjazd mojej córki/syna
_____________________________ (imię I nazwisko) do Wielkiej Brytanii i uczestniczenie w kursie
językowym.
Moja córka/syn będzie podróżowała/ł do Wielkiej Brytanii w dn.___________ (data) z Warszawy do
Frankfurtu, lot LH1349, a następnie z Frankfurtu do Londyn Heathrow, lot LH918
Lot powrotny z Wielkiej Brytanii zaplanowany jest na dzień ___________ z lotniska Londyn
Heathrow do Frankfurtu , lot nr LH911, a następnie z Frankfurtu do Warszawy, lot LH1352.
Name of parents/Nazwisko rodziców ____________________________________________
Passport/ID number/Nr paszportu lub D.O. _________________________________________
Phone number/Nr telefonu _________________________________
Date and signature of parents/Data I podpis rodziców
____________________________________________
Download