Uploaded by jj.officialrapmusic

Rene Chateaubrianda

advertisement
Cierpienia Młodego Wertera – 1774 r. – książka prekursorska  wzrosła liczba samobójstw
Rene – 1805 r. – sposób reakcji na werteryzm
 sentymentalizm – cały czas płaczą, bo ciało i dusza człowieka wrażliwego są zespolone
 „człowiek czuły”
- ludzie, którzy umierają z miłości  moment, w którym się zakochał, jest także początkiem jego
końca
- to nie są bohaterowie, którzy są głupi – jest to po prostu niepowstrzymany napływ namiętności
- romantyzm odbiera sentymentalizmowi pewną moralność  bohaterowie wolą skazać siebie na
śmierć zamiast powstrzymać uczucie (a w sentymentalizmie zatrzymują uczucie, by innych nie
skrzywdzić)
Franiszek Rene Chateaubriand:
- w rodzinie szlacheckiej jako drugie dziecko (z dziesięciorga) = nie mógł liczyć na majątek;
- jest przeciwnikiem rewolucji francuskiej ( 2x wyjeżdża do Anglii), bo jego rodzina była uwięziona i
stracona, siłą rzeczy sympatyzuje z Napoleonem
- romantycy jednocześnie cenią i boją się rewolucji  ze względu na bunt, potrzebę wolności; ale jest
ona także związana z nieprawdopodobną okrutnością
- Ch. ożenił się nieszczęśliwie – dla posagu (bo nie mógł liczyć na majątek), wyjechał w delegacji bez
żony i zakochał się w jednej ze swoich wychowanek i chce wziąć z nią ślub = wybucha skandal
Cechy autobiograficzne w Rene:
- bardzo mocno związany z siostrą, wygląd siostry także zbliżony
- małżonka, z którą nie jest zżyty
- miał brata, który był faworytem ojca (tu akurat matka przeżyła); czuł się mniej potrzebnym
dzieckiem
- to samo imię (swoje drugie imię jako imię głównego bohatera
- wyjeżdża do Ameryki
- długo żyli w zamku razem z ojcem, którego się trochę bali
- uczucia są istotniejsze niż fakty  dla romantyka jego uczucia są już wszystkim (Rene siedzi z
misjonarzem i Indianinem w Ameryce, dzikiej wtedy Ameryce i nie opisuje miejsca, ale 95% swoje
uczucia, nawet natura podporządkowana jego sercu; romantyzm lubi motyw, w którym dwie osoby
patrzą na to samo i widzą co innego  wychodzimy poza swoje zmysły
- biegają w dziecięctwie po pagórkach, nie po zamku
- pejzaż emocjonalny – natura odzwierciedla uczucia bohatera; psychizacja krajobrazu to,
powiedzmy, kolejne stadium pejzażu emocjonalnego
- „smutek z Boga lub z matki”  żałoba po umarłej matce, ale z Boga?
- ból istnienia – Weltschmerz – wrodzony smutek, melancholia, może nie mieć przyczyny osobistej,
romantycy nie wiedzą, czego by chcieli
- ojciec jest antypatyczny, nie żałują go specjalnie, ojciec symbolizuje poprzednie pokolenie typowo
oświeceniowe  romantyków przeraża swoją nieczułością
- cecha romantyków – pozbawiony podstawowych rzeczy, których wyrzeka się sam lub zostają mu
one odebrane, tutaj: już nie ma rodziców, bezdomny  wyrzutek na świecie
- idee Roussau – samotnia wśród innych ludzi, wśród cywilizacji; poszukiwanie samotności
- Boya – Żeleńskiego dziwi się, że skoro Ch. był tak blisko siostry, to czemu sugeruje, że była tam
kazirodcza miłość  dla Ch. i jego siostry mogło by się to skończyć skandalem (choć z listów
wynika, że to nie prawda)
- w relacji zaczyna się coś psuć, gdy siostra zaczyna dziwnie się zachowywać po powstrzymaniu go od
samobójstwa
- Ch. specjalnie pisze z pewnym podtekstem, niejasno (jest niejednoznaczne, czy jest zakochany w
swojej siostrze) – czyżby było to związane z brakiem matki, a siostra była jego jedyną towarzyszką;
jako egoista może także bać się zostać samemu
- niepewność – czy słowa przysięgi są kierowane do Boga jako szczera modlitwa, czy jako przekaznie
bratu gorzkiej prawdy o miłości
- na łożu śmierci (bo kładzie się do grobu) – decyduje się, że jej miłość będzie niespełniona, umiera i z
miłości i zarażenia, gdy pomaga osobom chorym
- dla romantyka uczucie cierpienia jest nieprzemijające, gdy siostra jest w zakonie ma wreszcie powód
by cierpieć w pełni
- Rene: „miłe jest to, co jest niepospolite, nawet gdy jest nieszczęście” =/= ojciec Suel: „nie jest czymś
niezwykłym, że widzisz świat w odrażającym świetle”
- Rene nie zaprzecza wartości  chrześcijański Werter – wie, jak postępować tak, aby nie krzywdzić
innych  FEELS BAD MAN
Download