Choroby tarczycy

advertisement
Patronat:
Oddziały Wielkopolskie:
• Polskiego Towarzystwa Tyreologicznego
• Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii
• Towarzystwa Chirurgów Polskich
• Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego
• Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego
Sekcja Tyreologiczna Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego
Poznań
Miejsce:
World Trade Center Poznań
ul. Bukowska 12
60-810 Poznań
4 grudnia 2010 r.
Termin:
Choroby tarczycy
4 grudnia 2010 r. (sobota)
Patronat Honorowy:
Rektor Uniwersytetu Medycznego
im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
Prof. dr hab. med. Jacek Wysocki
Komitet Naukowy: dr med. Maciej Biczysko
dr med. Maciej Błaszyk
prof. dr hab. med. Krzysztof Drews
prof. dr hab. med. Michał Drews
prof. dr hab. med. Leon Drobnik
prof. UM dr hab. med. Maria Gryczyńska
prof. UM dr hab. med. Piotr Krokowicz
prof. dr hab. med. Przemysław Majewski
dr hab. med. Błażej Męczekalski
dr med. Adam Mikstacki
dr hab. med. Piotr Milecki
dr hab. med. Andrzej Minczykowski
prof. dr hab. med. Paweł Murawa
prof. UM dr hab. med. Marek Niedziela
prof. dr hab. med. Romuald Ochotny
prof. dr hab. med. Leszek Pawelczyk
prof. UM dr hab. med. Marek Ruchała
prof. dr hab. med. Stefan Sajdak
dr med. Jerzy Skrobisz
dr hab. med. Paweł Sobczyński
prof. dr hab. med. Jerzy Sowiński
dr med. Bolesław Stawny
dr med. Ewelina Szczepanek
prof. dr hab. med. Marta Szymankiewicz
dr med. Marek Teresiak
prof. dr hab. med. Henryk Wysocki
jako problem interdyscyplinarny
Certyfikat:
Na zakończenie Konferencji Lekarz uczestniczący w sympozjum uzyska
7 punktów edukacyjnych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia
w sprawie sposobów dopełnienia obowiązków doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów z dnia 06.10.2004r. zał. nr 3.
Komitet Organizacyjny:
prof. dr hab. med. Jerzy Sowiński
prof. UM dr hab. med. Marek Ruchała
prof. UM dr hab. med. Marek Niedziela
dr med. Rafał Czepczyński
dr med. Ewelina Szczepanek
lek. Iwona Staszak
lek. Edyta Gurgul
lek. Adam Stangierski
lek. Lidia Kilińska
Kontakt w sprawach
organizacyjnych:
ul. Obornicka 229, 60-650 Poznań
tel. 61 662 81 70, fax 61 662 81 71
[email protected], www.symposion.pl
PROGRAM
Przewodniczący:
Prof. dr hab. med. Jerzy Sowiński
Prof. UM dr hab. med. Marek Ruchała
List Powitalny
Szanowni Państwo,
Drodzy: Koleżanki i Koledzy
Witamy Państwa serdecznie na konferencji “CHOROBY TARCZYCY
JAKO PROBLEM INTERDYSCYPLINARNY”. Nasze spotkanie zostało
pomyślane jako forum wymiany poglądów i wątpliwości, które spotykamy na styku różnych specjalności medycznych. Choroby tarczycy, których częstość występowania wzrasta, sprawiają nierzadko
wiele trudności zarówno w kontekście diagnostyki, interpretacji
wyników badań, jak i decyzji leczniczych, niezależnie od uprawianej
specjalności.
Chcielibyśmy, aby to spotkanie stało się platformą wymiany
opinii i doświadczeń uczestników. Udało nam się zaprosić
do współpracy wybitne postaci życia medycznego, reprezentujące
towarzystwa naukowe chirurgów, anestezjologów, ginekologów,
pediatrów, neonatologów, kardiologów, patomorfologów, endokrynologów i tyreologów. Ciekawa tematyka i możliwość praktycznej
weryfikacji naszych wątpliwości jest wartościową ofertą nie tylko
dla zajmujących się tyreologią w ramach swojej specjalności.
Dodatkowym i bardzo ważnym elementem naszej konferencji
jest wręczenie wyróżnienia honorowego „Złoty Laur Akademicki
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu”
naszemu nauczycielowi, wybitnemu endokrynologowi prof. Jerzemu
Kosowiczowi.
Prof. dr hab. med. Jerzy Sowiński
Prof. UM dr hab. med. Marek Ruchała
Partnerzy Konferencji
BAYER SCHERING PHARMA
GENZYME
LANDWIND MEDICAL
MERCK
MIRO
NOBIPHARM
NOVARTIS oncology
POLPHARMA
PRAMERICA ŻYCIE TUIR
Program Naukowy
9.00-9.15
Otwarcie konferencji
prof. dr hab. med. Jerzy Sowiński,
prof. UM dr hab. med. Marek Ruchała
9.15-10.00
Obchody jubileuszu Prof. Jerzego Kosowicza
prof. dr hab. med. Jerzy Sowiński,
prof. UM dr hab. med. Marek Ruchała
10.00-12.30
Sesja chirurgiczno-anestezjologiczna
prof. dr hab. med. Michał Drews,
prof. UM dr hab. med. Piotr Krokowicz,
dr med. Maciej Biczysko, dr med. Bolesław Stawny,
dr med. Jerzy Skrobisz, prof. dr hab. med. Leon Drobnik, dr hab. med. Paweł Sobczyński,
prof. dr hab. med. Stefan Sajdak,
dr med. Maciej Błaszyk, dr med. Adam Mikstacki,
prof. dr hab. med. Jerzy Sowiński,
prof. UM dr hab. med. Marek Ruchała
11.00-12.25
Dyskusja
12.25-12.30
Podsumowanie sesji chirurgiczno-anestezjologicznej
prof. dr hab. med. Michał Drews
10.00-10.15
Zakres resekcji tarczycy w zależności od wskazań
przedoperacyjnych
prof. dr hab. med. Michał Drews, dr med. Maciej Biczysko
10.15-10.30
Mikroraki brodawkowate i raki tarczycy wykryte
przypadkowo - kontrowersje dotyczące leczenia
chirurgicznego
prof. dr hab. med. Michał Drews, dr med. Maciej Biczysko
10.30-10.45
Opieka anestezjologiczna nad chorym z dysfunkcją
tarczycy. Aspekty tyreologiczne u chorych w okresie
okołooperacyjnym - punkt widzenia anestezjologa
i intensywisty
dr hab. med. Paweł Sobczyński
10.45-11.00
Bezpieczeństwo chorego w okresie okołooperacyjnym
- Deklaracja Helsińska 2010
prof. dr hab. med. Leon Drobnik
12.30-12.45 Przerwa na kawę
12.45-13.45
Sesja kardiologiczna
prof. dr hab. med. Henryk Wysocki,
prof. dr hab. med. Romuald Ochotny,
dr hab. med. Andrzej Minczykowski,
prof. UM dr hab. med. Marek Ruchała,
dr med. Ewelina Szczepanek
12.45-13.15
Problemy kardiologiczne u pacjentów ze schorzeniami
tarczycy oraz problemy tyreologiczne u pacjentów
ze schorzeniami układu krążenia
dr hab. med. Andrzej Minczykowski
13.15-13.40
Dyskusja
13.40-13.45
Podsumowanie sesji kardiologicznej
prof. dr hab. med. Henryk Wysocki
13.45-14.30 Lunch
14.30-16.00
Sesja onkologiczno-patomorfologiczna
prof. dr hab. med. Przemysław Majewski,
dr hab. med. Piotr Milecki,
prof. UM dr hab. med. Marek Niedziela,
dr med. Marek Teresiak,
prof. UM dr hab. med. Maria Gryczyńska
14.30-14.50
Trudności interpretacyjne w diagnostyce patomorfologicznej chorób tarczycy
prof. dr hab. med. Przemysław Majewski
14.50-15.10
Miejsce radioterapii w leczeniu raka tarczycy
dr hab. med. Piotr Milecki
15.10-15.55
Dyskusja
15.55-16.00
Podsumowanie sesji onkologiczno - patomorfologicnej
prof. dr hab. med. Przemysław Majewski
16.00-16.15 Przerwa kawowa
16.15-17.45
Sesja ginekologiczno-położnicza
prof. dr hab. med. Krzysztof Drews,
prof. dr hab. med. Stefan Sajdak,
prof. dr hab. med. Leszek Pawelczyk,
dr hab. med. Błażej Męczekalski,
prof. dr hab. med. Marta Szymankiewicz,
prof. UM dr hab. med. Maria Gryczyńska,
prof. UM dr hab. med. Marek Niedziela,
prof. dr hab. med. Jerzy Sowiński
16.15-16.35
Wpływ hormonów tarczycy na rozrodczość i zdrowie
dziecka - punkt widzenia ginekologa i endokrynologa
prof. dr hab. med. Krzysztof Drews,
prof. dr hab. med. Leszek Pawelczyk,
prof. UM dr hab. med. Maria Gryczyńska
16.35-16.45
Wpływ zaburzeń funkcji tarczycy u matki w okresie ciąży
na oś przysadkowo-tarczycową noworodka
prof. UM dr hab. med. Marek Niedziela
16.45-17.40
Dyskusja
17.40-17.45
Podsumowanie sesji ginekologiczno-położniczej
prof. dr hab. med. Krzysztof Drews
17.45-18.00 Podsumowanie i zakończenie konferencji
prof. dr hab. med. Jerzy Sowiński
Download