Moja wizja dydaktyki z zakresu nefrologia i nadciśnienie tętnicze na

advertisement
NEFROLOGIA – PLAN ZAJĘĆ NA ROKU IV
Wykłady rok IV.
Wszystkie wykłady: dr hab. med. Tomasz Stompór, Prof. UWM
lub w zastępstwie dr med. Maria Napora
Semestr 7
1. Pierwotne kłębuszkowe choroby nerek. Białkomocz i zespół nerczycowy (2 godziny)
a. budowa i czynność kłębuszka nerkowego – krótkie repetytorium histologiczno
– fizjologiczne
b. immunopatogeneza kłębuszkowych chorób nerek
c. patofizjologia białkomoczu: czy zawsze z kłębuszków?
d. zarys patomorfologii kłębuszkowych chorób nerek – korelacje kliniczno –
morfologiczne
e. biopsja nerki: złoty standard w rozpoznawaniu kłębuszkowych chorób nerek
f. objawy kliniczne i nieprawidłowości laboratoryjne w kłębuszkowych
chorobach nerek
g. leczenie nie-farmakologiczne i farmakologiczne kłębuszkowych chorób nerek
2. Wtórne kłębuszkowe choroby nerek (2 godziny)
a. patogeneza tocznia trzewnego układowego i autoimmunologicznych zapaleń
małych naczyń
b. obraz kliniczny rokowanie i leczenie pacjentów z chorobami nerek o podłożu
autoimmunologicznym
c. amyloidoza nerek
d. nefropatia szpiczakowa
Semestr 8
3. Nadciśnienie pierwotne – etiologia, patogeneza, leczenie (2 godziny).
a. epidemiologia nadciśnienia tętniczego
b. środowiskowe czynniki wywołujące nadciśnienie tętnicze
c. objawy kliniczne i uszkodzenie narządowe w przebiegu nadciśnienia
d. terapia nie-farmakologiczna nadciśnienia
e. terapia farmakologiczna – współczesne standardy
4. Nadciśnienie wtórne ze szczególnym uwzględnieniem nadciśnienia naczyniowo –
nerkowego (2 godziny)
a. nadciśnienie miąższowo – nerkowe: czynniki presyjne w chorobach nerek
b. nadciśnienie naczyniowo – nerkowe: etiopatogeneza
c. badania obrazowe w rozpoznawaniu zwężenia tętnicy nerkowej
d. rewaskularyzacja tętnic nerkowych: czy każde zwężenie tętnicy należy
poszerzyć?
e. zachowawcze leczenie nadciśnienia naczyniowo – nerkowego
f. nadciśnienie tętnicze u pacjentów dializowanych
Seminaria rok IV.
Semestr 7
1. Przewlekła choroba nerek – część pierwsza dr hab. med. Tomasz Stompór, Prof. UWM
a. przewlekła choroba nerek (PChN) – etiologia i podział
b. epidemiologiczne aspekty PChN – PChN jako „cichy zabójca”
c. objawy kliniczne PChN
d. „wczesne” markery uszkodzenia nerek
e. patofizjologia zmian narządowych w PChN: niedokrwistość, zaburzenia
mineralno – kostne, nadciśnienie, choroby serca i naczyń
2. Przewlekła choroba nerek – część druga dr hab. med. Tomasz Stompór, Prof. UWM
a. leczenie zachowawcze PChN
b. zasady nefroprotekcji
c. populacyjne programy wczesnego wykrywania chorób nerek
d. leczenie nadciśnienia tętniczego, niedokrwistości i zaburzeń mineralno –
kostnych PChN
e. wybór metody leczenia nerkozastęczego; decyzja o rozpoczęciu dializoterapii;
przygotowanie do dializ; kwalifikacja do przeszczepienia nerki
3. Zakażenia nerek i dróg moczowych lek. med. Irena Kierzkowska
a. ostre odmiedniczkowe zapalenie nerek
b. przewlekłe odmiedniczkowe zapalenie nerek
c. zapalenie pęcherza moczowego
d. zapalenie prostaty
e. gruźlica układu moczowego i inne zakażenia „atypowe”
f. zasady profilaktyki i terapii zakażeń dróg moczowych
Semestr 8
4. Ostre uszkodzenie nerek dr hab. med. Tomasz Stompór, Prof. UWM
a. definicja ostrego uszkodzenia nerek (AKI – acute kidney injury)
b. patomechanizm AKI w mechanizmie przednerkowym, „nerkowym” i
pozanerkowym
c. objawy kliniczne AKI
d. AKI jako element uszkodzenia wielonarządowego
e. rokowanie w AKI
f. leczenie zachowawcze
g. leczenie zabiegowe: wskazania i techniki
5. Nefropatie cewkowo – śródmiąższowe. Jatrogenne choroby nerek. lek. med. Norbert
Kwella
a. podział cewkowo – śródmiąższowych chorób nerek
b. „endogenne” substancje neurotoksyczne
c. egzogenne substancje nefrotoksyczne
d. polekowe uszkodzenie nerek: nefropatia analgetyczna, uszkodzenie nerek po
chemioterapii i inne
6. Autosomalnie dominująca wielotorbielowatość nerek dr hab. med. Tomasz Stompór,
Prof. UWM
a. genetyka ADPKD
b. patofizjologia tworzenia torbieli nerkowych
c. objawy nerkowe i pozanerkowe ADPKD
d. współczesne zasady leczenia ADPKD
e. perspektywy terapeutyczne w ADPKD
f. inne genetycznie uwarunkowane choroby nerek
Ćwiczenia rok IV
(tematy mogą się nieznacznie różnić w zależności od profilu klinicznego hospitalizowanych
Pacjentów).
Prowadzący: Dr med. Maria Napora, Dr med. Krzysztof Bednarski, Dr Norbert Kwella, Dr
Bogna Kwella, Dr Anna Pawłowska
Semestr 7
1.
2.
3.
Pacjent z przewlekłym kłębuszkowym zapaleniem nerek. Pacjent z zespołem
nerczycowym i białkomoczem subnerczycowym. Pacjent z krwinkomoczem i
krwiomoczem. Demonstracja biopsji nerki.
Pacjent z powikłaniami nieinfekcyjnymi hemodializy. Pacjent z powikłaniami ze
strony dostępu naczyniowego
Pacjent z powikłaniami infekcyjnymi hemodializy. Pacjent z dializacyjnym
zapaleniem otrzewnej.
Semestr 8
4.
5.
6.
USG i inne techniki obrazowania w chorobach nerek. Pacjent z PChN
przygotowywany do badania z podaniem kontrastu. Zasady nefroprotekcji w
badaniach obrazowych. Czynniki ryzyka, objawy i leczenie nefropatii po kontraście.
Pacjent z przeszczepioną nerką. Odrzucanie ostre i przewlekłe. Zakażenia po
przeszczepieniu nerki.
Pacjent z nadciśnieniem tętniczym powikłanym i opornym na farmakoterapię.
Diagnostyka zmian narządowych w nadciśnieniu tętniczym.
Download