MaxiBiotic: (5 mg + 5000 j.m. + 400 j.m.)/g maść. Skład: Ig maści

advertisement
+ 5000
MaxiBiotic: (5 mg
+ 400
j.m.
polimyksyny
B siarczanu
(Polymyxini
stosowania
przy drobnych
ranach
podawania:
Podanie
zmienioną
na skórę.
powierzchnię
Nie należy stosować
Nie stosować
Długotrwałe
Stosowanie
nerek lub upośledzeniem
czynności
preparatu.
nerek
Należy
jednak
nerek.
Działania
pamiętać
zaczerwienienie,
obrzęk
nefrotoksyczność.
EMO-FARM
o konieczności
niepożądane:
leczniczy
może
zmniejszenia
nasilać działanie
i zarażenia pasożytnicze:
157, 95-054
dawek
produktu
e-mail:
leczniczego
miejscowe
ucha i błędnika:
zakażenie opornymi
Ksawerów,
stosowanych
ototoksyczność.
szczepami bakterii
[email protected].
preparatów
występują
Zaburzenia
lub grzybów.
słuchu,
czynności
należy zaprzestać
z zaburzeniami
o działaniu
w podeszłym
nefrowieku.
zaburzenia
czynności
(świąd,
wysypka,
nadwrażliwości
Pozwolenie
utratę
u pacjentów
u pacjentów
u których
objawy
drobnoustrojów,
z zaburzeniami
braku poprawy,
leczniczego
u pacjentów,
należy przerwać
na inne aminoglikozydy
spowodować
u pacjentów
substancji
nefrotoksyczność);
alergicznych
może
rany; ciężkie
wchłonięcia
się niewrażliwych
lub w przypadku
produktu
immunologicznego:
Zaburzenia
stosować
jednocześnie
stosowania
maksymalnych
układu
i inne objawy podrażnienia).
Zakażenia
i ototoksycznego
lub kłute
mogą być uczuleni
skóry
3 miesięcy.
B siarczan, bacytracynę
na ryzyko
odczynów
nieosłonięte.
Przeciwwskazania:
(ototoksyczność,
namnażanie
ostrożnie
działań niepożądanych
zaleceń dotyczących
Zaburzenia
Sp. z 0.0., ul. Łódzka
dostępny
wystąpienia
ze względu
uszkodzonej
na chorobowo
przed upływem
i ototoksycznego.
silnych
nadmierne
Szczególnie
preparatu
siarczan, polimyksyny
lub polimyksyn
spowodować
nefrotoksycznego
Nie ma szczególnych
stosować
niepożądanych
W przypadku
na duże powierzchnie
neurotoksycznych.
działania
Produkt
ostrożności:
Nakładać
Maść do
i sposób
z gazy lub pozostawić
słuchu; do oczu; na głębokie
działań
sulfas), 5000 j.m.
Wskazania:
Dawkowanie
ilością preparatu.
czynne, tj. neomycyny
zaburzeń
skóry.
opatrunkiem
nefrotoksycznego
z grupyaminoglikozydów
maści może
słuchu. W przypadku
Ryzyko
niewielką
(Neomycini
zincum).
i owrzodzeniach
maści przykryć
ogólnoustrojowych
leczniczego
objawów
i pokryć
działania
w przypadku
i środki
stosowanie
jest większe.
lub ototoksycznym.
Preparat
ostrzeżenia
nerek i wystąpienie
na ryzyko
na substancje
i wywoływania
produktu
oparzeniach
siarczanu
(Bacitracinum
skóry oraz na sączące zmiany chorobowe,
na jeden antybiotyk
lub polimyksyny.
stosowania
zranienia
cynkowej
leczenia, nie należy ponownie
pomocniczą;
uszkodzonej
w tym
uszkodzenie
ukąszenia),
miejsce
w nadwrażliwości
ogólnego
Pacjenci uczuleni
grzybów.
oczyścić
substancję
do lat 12. Specjalne
leczenie.
zadrapania,
do 12 lat, ze względu
preparatu:
do krążenia
u dzieci
Należy
u dzieci w wieku
duże powierzchnie
czynnych
(otarcia,
skóry 2 do 5 razy na dobę. Miejsce nałożenia
lub na którąkolwiek
oparzenia;
B sulfas) oraz 400 j.m. bacytracyny
dłużej niż przez 7 dni. Po zakończeniu
Nie należy stosować
cynkową
I g maści zawiera 5 mg neomycyny
j.m.)/g maść. Skład:
nerek i dróg moczowych:
Podmiot
odpowiedzialny:
nr 8225, wydane
przez
bez recepty.
Referencje:
I. Bonomo
a practical
leN
RA i wsp. Topical triple-antibiotic
perspective.
Polfa Rzeszów
ul. Przemysłowa
ointment
as anovel
therapeutic
Rev Anti lnfect Ther 2007 Oct;5(5):
S.A.,
2, 35-959
tel. 017 86 55 100
Expert
Rzeszów,
773-82.
choice in wound
management
and infection
prevention:
MZ.
SZEROKIE SPEKTRUM DZIAŁANIA
SKUTECZNA
ALTERNATYWA
I BEZPIECZNA
LECZENIA RAN(I).
MaxiBiotic ~
-
;t:......
• - ••••••
--
~ ."
••
••
--
MaxiBiotic
"""",~~::;.-"-'-'--
po otwarciu
możliwe
wysychanie,
zabrudzenie
produktu,
utrata jakości
na jednorazową
terapię
RÓŻNY
MECHANIZM
SKŁADNIKÓW
DZIAŁANIA
MAŚCI MAXIBIOTIC
ŻE WIĘKSZOŚĆ
JEST WRAŻLIWA
na kompletną
terapię, zbyt duża
na jednorazową
terapię
POSZCZEGÓLNYCH
SPRAWIA,
KOMÓREK BAKTERYJNYCH
NIEZALEŻNIE
OD SWOJEJ BUDOWY.
wyższa marża
niż na produktach
konkurencyjnych
firm
Download