Zobacz, czego nie widać

advertisement
INFORMACJA PRASOWA
Przygotuj się na nowe standardy energetyczne w polskim
budownictwie
W 2006 roku mają wejść w życie europejskie zalecenia dotyczące charakterystyki
energetycznej budynków. Polska, jako kraj członkowski Unii Europejskiej
zobowiązana będzie do poprawy jakości energetycznej budynków, co oznacza, że
każdy obiekt będzie musiał posiadać tzw. świadectwo energetyczne.
Dyrektywa europejska ma się odnosić do prawie wszystkich rodzajów nowowznoszonych
budynków mieszkalnych jedno- i wielorodzinnych. Polskie przepisy dotyczące ochrony
cieplnej nie były zmieniane od 1997 roku, dlatego w niedługim czasie należy się spodziewać
ich zaostrzenia. Decydując o wyborze materiału na budowę ścian, warto zadbać o to, aby
wznoszony dom charakteryzował się izolacyjnością cieplną wyższą, niż obecnie wymagana.
Dzięki temu unikniemy kosztów ponoszonych na dodatkowe docieplenie związane z nowymi
standardami energetycznymi.
Wychodzac na przeciw nowym przepisom należy pomyśleć o mniejszych stratach ciepła
przez ściany i dach a co za tym idzie o niższym koszcie ogrzewania budynku.
Przez ściany zewnętrzne ucieka najwięcej ciepła – aż do 35%. Aby temu zapobiec należy
projektować domy ze ścianami zewnętrznymi o wysokiej izolacyjności i o dużej pojemności
cieplnej, co ograniczy emisję ciepła na zewnątrz w okresie zimowym i umożliwi utrzymanie
stałej temperatury latem.
Jedną z propozycji jest budowa ściany jednowarstwowej z bloczków YTONG, które mają
lepsze współczynniki przenikania ciepła U niż obecnie wymagane w polskich normach.
Oprócz doskonałych parametrów ochrony cieplnej bloczki te charakteryzują się wyjątkową
zdolnością akumulacji ciepła oraz czterokrotnie dłuższym niż w tradycyjnych materiałach
ściennych procesem przekazywania ciepła z jednej strony ściany na drugą, czyli ucieczki
ciepła na zewnątrz.
(dla przypomnienia współczynnik U: dla najcieplejszych bloczków YTONG PP1,5/0,35 o
grubości 40 cm wynosi 0,23 W/(m2K), dla najpopularniejszych bloczków YTONG PP2/0,4 o
grubości 36,5 cm wynosi 0,29 W/(m2K). Im niższa jest wartość współczynnika U, tym
cieplejsza jest ściana).
Prawidłowa izolacja ścian zewnętrznych to nie wszystko. Bardzo ważne jest unikanie
mostków termicznych, czyli miejsc, przez które ucieka z domu ciepło. Starty ciepła
spowodowane mostkami termicznymi można ograniczyć do minimum poprzez unikanie
łączenia różnych materiałów budowlanych, staranne projektowanie budynków
(projektowanie w jednym materiale czy projektowanie w systemie) oraz sumienne
wykonawstwo.
Przy ścianie jednowarstwowej nie ma ryzyka powstawania mostków termicznych ani też
miejsc, w których byłoby możliwe wykraplanie się pary wodnej na skutek ograniczenia jej
przepływu (np. izolacją ze styropianu). Taka ściana jest przegrodą idealną. Domy wykonane
w technologii ściany jednowarstwowej YTONG nie wymagają docieplenia, albowiem
najważniejszą właściwością systemu jest izolacja cieplna.
Ale ciepło ucieka nie tylko przez powierzchnię cegły, czy bloczka. Mostki termiczne tworzy
też zaprawa. Im grubsza jest zaprawa, tym więcej ucieka ciepła.
Na zdjęciu termowizyjnym - dom wykonany w systemie
dwuwarstwowym – z dociepleniem, murowany na
tradycyjną zaprawę. Dokładnie widać wszystkie spoiny
poziome i pionowe, przez które ucieka ciepło.
W systemie YTONG bloczki murowane są na cienką
zaprawę klejową, o grubości do 3 mm. Nie ma tu spoin
pionowych – zastępuje je system pióro-wpust. Dzięki
temu bloczki ściśle do siebie przylegają, a ciepło
pozostaje w domu. Takie murowanie umożliwia bardzo
duża dokładność wymiarowa bloczków YTONG (+- 1
mm). Na zdjęciu wyraźnie widać, że powierzchnia ściany
jest jednolita – nie ucieka nią ciepło. Nawet tak trudne
miejsca, jak nadproża, są ciepłe i dobrze zaizolowane, a
różnice w temperaturze między poszczególnymi
fragmentami ścian są niewielkie. To oznacza, że dom z
YTONGa jest ciepły, dzięki czemu koszty ogrzewania kształtują się na niskim poziomie.
W krajach skandynawskich, pomimo chłodnego klimatu, budynki wykazują najniższe straty
ciepła ze wszystkich krajów europejskich. Coż.... budują z YTONG’a, który pochodzi ze
skandynawii.
Dodatkowe informacje:
Monika Rustecka, Xella Polska Sp. z o.o., tel. 601 926 008 ; e-mail: [email protected]
Joanna Strzałko, konsultant ds. public relations, Image HOUSE, tel. 0502 102 900, e-mail:
[email protected]
Download