Pracownie Rentgenowskie

advertisement
Pracownie Rentgenowskie
Lp.
1
1a
1b
2
2a
2b
2c
2d
2e
2f
2g
2h
3
3a
3b
4
5
6
6a
6b
7
8
9
10
11
11a
11b
11c
12
12a
12b
13
13a
13b
13c
13d
13e
13f
13g
14
14a
14b
14c
RODZAJ USŁUGI
Zdjęcie RTG jama brzuszna, miednica, klatka piersiowa bok klatki piersiowej, celowane
na szczyt klatki piersiowej, kręgosłup TH-LS AP na stojąco do poradni Wad Postawy
1 projekcja z opisem
1 projekcja bez opisu
Zdjęcie RTG - pozostałej okolicy anatomicznej
1 projekcja z opisem
1 projekcja bez opisu
2 projekcje z opisem
2 projekcje bez opisu
3 projekcje z opisem
3 projekcje bez opisu
4 projekcje z opisem
4 projekcje bez opisu
Zdjęcie RTG klatka piersiowa (boczne) z kontrastem przełyk
1 projekcja z opisem
1 projekcja bez opisu
Prześwietlenie przewodu pokarmowego z kontrastem z opisem
Radiculografia, cholangiografia , CUM, pyelografia, HSG z opisem
Cholangiografia bez skopii
z opisem
bez opisu
Pasaż jelita cienkiego
Wlew kontrastowy jelita grubego
Skopia klatki piersiowej
Urografia
Tomografia Komputerowa
z kontrastem
bez kontrastu
Angiografia
Rezonans Magnetyczny
z kontrastem
bez kontrastu
USG
USG jamy brzusznej, tarczycy, szyi, pozostałe
USG - piersi
USG - badanie dopplerowskie
USG - z biopsją
USG ginekologiczne
USG ginekologiczne - dopplera
Biopsja mammotomiczna gruboigłowa pod kontrolą USG
Mammografia
Mammografia - obu piersi
Mammografia - jednej piersi
Biopsja gruboigłowa stereotaktyczna pod kontrolą mammografu
1|Strona
CENA
45,00 zł
30,00 zł
40,00 zł
25,00 zł
50,00 zł
30,00 zł
55,00 zł
35,00 zł
60,00 zł
40,00 zł
60,00 zł
50,00 zł
120,00 zł
120,00 zł
80,00 zł
60,00 zł
250,00 zł
170,00 zł
55,00 zł
350,00 zł
350,00 zł
250,00 zł
400,00 zł
500,00 zł
350,00 zł
40,00 zł
42,00 zł
60,00 zł
77,00 zł
50,00 zł
82,00 zł
1 000,00 zł
65,00 zł
40,00 zł
1 300,00 zł
Laboratorium Analityczne
Lp.
RODZAJ USŁUGI
CENA
ANALITYKA OGÓLNA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Białko Benze - Jonesa
Białko w moczu
Dobowa utrata bialka w moczu
Dobowa utrata glukozy w moczu
Gazometria
Gazometria + Oksymetria
Glukoza w moczu
Helikobakter pyroli - test
Hemoglobina tleknuwęgla (HbCO)
Immunofiksacja (identyfikacja białek monoklonalnych w surowicy)
Kał na krew utajoną
Kał na pasożyty
Kał na składniki pokarmowe (stopień strawienia)
Kał- test na lamblie
Liczba Addisa
Mikroalbuminy w moczu
Mocz
OB.
Płyn mózgowo - rdzeniowy
Płyn stawowy
Płyn z jam ciała
Pobranie materiału do badania
6,00 zł
5,00 zł
7,00 zł
7,00 zł
12,00 zł
18,00 zł
5,00 zł
30,00 zł
10,00 zł
105,00 zł
14,00 zł
5,50 zł
9,00 zł
19,00 zł
6,00 zł
12,00 zł
5,00 zł
3,50 zł
18,00 zł
11,00 zł
11,00 zł
3,00 zł
23
Prążki oligoklonalne w PMR (jakościowe oznaczenie białek oligoklonalnych w PMR)
117,00 zł
24
25
26
27
28
Próba ciążowa
Test etanolowy
Witamina D3
Wskaźnik Linka i Tiblinga
Wymaz plemniki
7,00 zł
6,00 zł
58,00 zł
60,00 zł
6,00 zł
HEMATOLOGIA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Aktywność peroksydoza (POX)
Czas krzepnięcia
Eozynofilia bezwzględna
Mielogram
Morfologia (CBC)
Morfologia + rozmaz (CBC + DIFF)
Morfologia + rozmaz ogl. Mikroskop.
Oporność osomotyczna
Retikulocyty
Sferocytoza
Wskaźnik aktywności (FAG)
50,00 zł
6,00 zł
6,00 zł
98,00 zł
4,50 zł
6,50 zł
9,00 zł
14,00 zł
6,00 zł
8,00 zł
110,00 zł
BIOCHEMIA
1
2
3
4
5
Albumina
Alkohol etylowy
Aminotransferaza alaninowa (ALAT)
Aminotransferaza asparaginianowa (ASPAT)
Amoniak
2|Strona
8,00 zł
20,00 zł
5,00 zł
5,00 zł
10,00 zł
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
Amylaza
ASO
Białko C - reaktywne ilościowo
Białko całkowite
Białko S 100
Bilirubina bezpośrednia
Bilirubina całkowita
Bilirubina pośrednia
Całkowita zdolność wiązania żelaza
Chlorki w pocie (pilokarpina)
Cholesterol całkowity
Cholesterol HDL
Dehydrogeneza mleczanowa (LDH)
Fosfataza zasadowa (ALP)
Fosfor
G - Glutarnylotranspeptydaza (GGTP)
Glukoza
Hemoglobina glikolizowana (HbA1C)
IgA w surowicy
IgG w płynie mózgowo-rdzeniowym i surowicy
Ilościowe oznaczenie czynnika reumatoidalnego (RF)
Jonogram
Kinaza fosfokreatyny (CPK)
Klirens kreatyniny
Kreatynina
Krzywa obciążeniowa 50 g glukozy
Krzywa obciążeniowa 75 g glukozy
Krzywa wchłaniania żelaza
Kwas moczowy
Lipaza
Magnez
Mikroalbumina w płynie mózgowo-rdzeniowym
Mocznik
Proteinogram
Triglicerydy (TG)
Wapń całkowity
Wapń zjonizowany
Żelazo
7,00 zł
14,00 zł
14,00 zł
6,00 zł
50,00 zł
5,00 zł
5,00 zł
5,00 zł
10,00 zł
16,00 zł
4,00 zł
7,00 zł
7,00 zł
5,00 zł
5,00 zł
5,00 zł
3,50 zł
17,00 zł
20,00 zł
18,00 zł
14,00 zł
6,00 zł
7,00 zł
10,00 zł
4,50 zł
7,00 zł
10,50 zł
36,00 zł
4,00 zł
11,00 zł
5,00 zł
16,00 zł
4,00 zł
13,00 zł
5,00 zł
5,00 zł
9,00 zł
6,00 zł
DIAGNOSTYKA SPOROLOGICZNA ZATRUĆ GRZYBAMI
1
Diagnostyka sporologiczna zatruć grzybami
45,00 zł
HORMONY I MARKERY NOWOTWOROWE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
17 Ketosteroidy
17 OH Ketosteroidy
Alfa - fetoproteina (AFP)
Anty-TSHR (przeciwciała przeciwko receptorowi TSH)
BNP
Ca 125
Ca 15-3
Ca 19-9
CEA
CK-MB mass
3|Strona
60,00 zł
60,00 zł
30,00 zł
58,00 zł
60,00 zł
30,00 zł
30,00 zł
37,00 zł
24,00 zł
13,00 zł
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
DHEA-S siarczan dehydroepiandrosteronu
Estradiol
Ferrytyna
FSH
FT3
FT4
HCG + beta
hGH
Homocysteina
Hormon adrenokortykotropowy (ACTH)
IgE total
Insulina
Kortyzol
Kwas walproinowy
LH
Parathormon (PTH)
PRG
PRL
Prokalcytonina
Prolaktyna po MTC
Przeciwciała a-TG
Przeciwciała a-TPO
PSA
Badanie wolnego PSA
HE4
SHGB
Testosteron
Troponina
TSH3
Witamina B12
Witamina D3
Peptyd C
AMH
Chemokina (CXCL 13)
23,00 zł
20,00 zł
30,00 zł
19,00 zł
16,00 zł
16,00 zł
40,00 zł
31,00 zł
51,00 zł
30,00 zł
22,00 zł
28,00 zł
26,00 zł
24,00 zł
19,00 zł
24,00 zł
20,00 zł
19,00 zł
65,00 zł
19,00 zł
28,00 zł
28,00 zł
22,00 zł
35,00 zł
47,00 zł
27,00 zł
22,00 zł
28,00 zł
15,00 zł
35,00 zł
58,00 zł
35,00 zł
62,00 zł
65,00 zł
WIRUSOLOGIA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Cytomegalia IgM
HbeAg
HBs potwierdzone
HBs-Ag
HIV 6 generacji - test przesiewowy
Mononukleoza IgM
Odczyn Waalera-Rosego
Przeciwciała a-HBc
Przeciwciała a-Hbe
Przeciwciała a-HBS
Przeciwciała HCV
Różyczka Ig G
Różyczka Ig M
Toksoplazmoza Ig G
Toksoplazmoza Ig M
VDRL/USR
Cytomegalia IgG
4|Strona
45,00 zł
35,00 zł
38,00 zł
11,00 zł
11,00 zł
34,00 zł
8,00 zł
35,00 zł
35,00 zł
28,00 zł
25,00 zł
36,00 zł
45,00 zł
19,00 zł
25,00 zł
7,00 zł
35,00 zł
NARKOTYKI
1
2
3
4
6
7
8
9
Amfetamina test
Barbiturany - test
Benzodiazepiny - test
Ekstaza - test
Kokaina - test
Marihuana test
Morfina - test
TCA (test) trójcykliczne antydepresanty
15,00 zł
18,00 zł
15,00 zł
12,00 zł
15,00 zł
12,00 zł
15,00 zł
15,00 zł
1
2
3
TESTY ALERGICZNE
Test do oznaczania alergenów specyficznych: białko jaja kurzego
Test do oznaczania alergenów specyficznych: Brzoza
Test do oznaczania alergenów specyficznych: Bylica
51,00 zł
51,00 zł
51,00 zł
4
Test do oznaczania alergenów specyficznych: Dermatophagoides farinae
52,00 zł
5
Test do oznaczania alergenów specyficznych: Dermatophagoides petronyssnus
52,00 zł
6
7
8
9
10
11
12
Test do oznaczania alergenów specyficznych: Kot
Test do oznaczania alergenów specyficznych: Kupkówka
Test do oznaczania alergenów specyficznych: mleko krowie
Test do oznaczania alergenów specyficznych: Pies
Test do oznaczania alergenów specyficznych: Soja
Test do oznaczania alergenów specyficznych: Tymotka
Test do oznaczenia alergenów specyficznych Alternaria
51,00 zł
51,00 zł
51,00 zł
51,00 zł
51,00 zł
51,00 zł
51,00 zł
13
Test do wykonywania uczuleń na alergeny wziewne (brzoza, oliwka, kupkówka pospolita,
pomurnik, bylica, kot, pies) Dermatopfagoides pteronyssinus Alternaria)
54,00 zł
14
Test do wykrywania uczuleń na alergeny pokarmowe (orzeszki ziemne, dorsz ,mleko
krowie, białko jaja kurzego, seler, pszenica, soja)
49,00 zł
15
Profil pokarmowy: białko jaja, żółtko jaja, mleko, drożdże, mąka pszenna, mąka żytnia, ryż,
orzech ziemny, orzech laskowy, migdał, soja, jabłko, kiwi, brzoskwinia, pomidor,
marchew, ziemniak, seler, dorsz, krewetka
95,00 zł
16
Profil pediatryczny: trawy mix (tymotka łąkowa/żyto), bylica, brzoza, Dermatofagoides
farinae, Dermatofagoides pteronyssinus, Penicillum notatum, Cladosporium herbarum,
Aspergillus fumigatus, Alternaria alternata, kot, pies, koń, mąka pszenna, ryż, soja, orzech
ziemny, orzech laskowy, marchew, ziemniak, jabłko, mleko, alfa-laktoalbumin, betalaktoglobulina, kazeina, BSA surowicza albumina wołowa,
95,00 zł
17
Profil wziewny: tomka wonna, kupkówka pospolita, żyto zwyczajne, olcha szara, brzoza
brodawkowata, leszczyna, dąb biały, ambrosia, bylica pospolita, babka lancetowata,
Dermatofagoides farinae, Dermatofagoides pteronyssinus, kot, pies, koń, Penicillum
notatum, Cladosporium herbarum, Aspergillus fumigatus, Alternaria alternata
95,00 zł
18
Profil nabiał, orzechy: białko i żółtko jaja kurzego, mleko krowie, kazeina, orzech ziemny,
orzech włoski, orzech laskowy, migdał, kakao i glutaminian
65,00 zł
19
20
Profil owoce: truskawka, jabłko, kiwi, banan, brzoskwinia, wiśnia, oliwka, morela, arbuz,
mix cytrusów
Profil warzywa: pietruszka, pomidor, marchewka, ziemniak, seler, papryka, ogórek,
kukurydza, sezam, soja
5|Strona
65,00 zł
65,00 zł
21
Profil mąka, mięso: mąka pszenna, mąka żytnia, mąka owsiana, ryż, wieprzowina,
wołowina, gluten, dorsz, krewetka
65,00 zł
22
Profil zwierzęta: kot, pies, koń, świnka morska, mysz, naskórek szczura, królik, chomik, mix
sierści(krowa, owca, koza), mix piór(papużka falista, kanarek, papuga Ara, Aleksandretta
obrożna, Zeberka timorska)
65,00 zł
23
Profil drzewa: klon jesionolistny, olcha, brzoza, leszczyna pospolita, buk, dąb, jesion
wyniosły, wierzba i wz, topola, sosna
65,00 zł
24
Profil
alergeny
domowe:
mix
roztoczy
(Dermatofagoides
pteronyssinus,
Dermatofagoidesfarinae), mix pióra(kura, kaczka, gęś), karaluch, gołębie odchody,
Penicillum natum, Cladosporium herbarum, Aspergillus fumigatus, alternaria alternata,
Trichophyton mentagrophytes
65,00 zł
25
Profil trawy i chwasty: Tomka wonna, Kupkówka pospolita, Tymotka łąkowa, pyłek żyta,
Ambrozja bylicolistna, Bylica pospolita, babka lancetowata, komosa, pokrzywa, rzepak
65,00 zł
26
P-ciała p/akwaporynie 4
90,00 zł
27
Profil atopowy: Bylica, babka lancetowata, pokrzywa, rzepak, brzoza, leszczyna, platon,
żyto, jęczmień, pszenica, tymotka łąkowa, kot, pies, koń, krowa, królik, pióra kurze, puch
gęsi, pióra kacze, Dermatophagoides pterronyssinus, Dermatophagoides farine,
Pencylinum natum, Cladosporium herbarum, Aspergillus fumigatus, Alternaria alternata,
Candida albicanos, kakao, białko i żółtko jaja kurzego, mleko krowie, ser Chedar, orzech
ziemny, orzech laskowy, orzech włoski, soja,mąka pszenna, groch, fasola biała, truskawka,
grapefrut, cytryna
150,00 zł
1
2
3
AUTOIMMUNOLOGIA
ANTY-CCP(przeciwciała przeciw cyklicznemu cytrulinowemu peptydowi)
Przeciwciała IgA przeciw Chlamydia trachomatis
Przeciwciała - panel w kierunku autoimmunologicznych chorób wątroby
4
Przeciwciała - panel w kierunku Myositis (Mi-2, Ku, PM-Scl, Jo-1, PL-7, PL-12, OJ, EJ, Ro-52)
135,00 zł
5
Przeciwciała - panel w kierunku Sclerosis (Scl 70, PM-Scl 75, PM-Scl 100, fibrylaryna, CENP
A, CENP B, Ku, Th/To, NOR-90, Ro-52, RP 11 (RNAP-III), RP 155 (RNAP-III)
135,00 zł
6
7
Przeciwciała IgA przeciw transglutaminazie tkankowej
Przeciwciała IgG przeciw beta2-glikoproteinie
40,00 zł
44,00 zł
8
Przeciwciała IgG przeciw Borelia burgdorfer, Borelia afzeli, Borelia garinii w PMR
48,00 zł
9
Przeciwciała IgG przeciw Borelia burgdorfer, Borelia afzeli, Borelia garinii w surowicy
45,00 zł
10
11
12
13
14
15
16
Przeciwciała IgG przeciw Chlamydia pneumoniae
Przeciwciała IgG przeciw Chlamydia Trachomatis
Przeciwciała IgG przeciw deaminowym peptydom gliadyny(anty-GAF)
Przeciwciała IgG przeciw ganglizydom
Przeciwciała IgG przeciw Mycoplasma pneumoniae
Przeciwciała IgG przeciw transglutaminazie tkankowej
Przeciwciała IgM przeciw beta2-glikoproteinie
50,00 zł
42,00 zł
40,00 zł
83,00 zł
50,00 zł
35,00 zł
44,00 zł
17
Przeciwciała IgM przeciw Borelia burgdorfer, Borelia afzeli, Borelia garnii w PMR
55,00 zł
6|Strona
61,00 zł
50,00 zł
95,00 zł
18
Przeciwciała IgM przeciw Borelia burgdorfer, Borelia afzeli, Borelia garnii w surowicy
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Przeciwciała IgM przeciw Chlamydia pneumoniae
Przeciwciała IgM przeciw Chlamydia Trachomatis
Przeciwciała IgM przeciw ganglizydom
Przeciwciała IgM przeciw kardiolipinie
Przeciwciała IgM przeciw Mycoplasma pneumoniae
Przeciwciała klasy IgG przeciw Borrelia w surowicy( test potwierdzenia)
Przeciwciała klasy IgM przeciw Borrelia w surowicy ( test potwierdzenia)
Przeciwciała przeciw antygenom cytoplazmy(MPO, PR3)
Przeciwciała przeciw antygenom jajnika (met.IIFT)
Przeciwciała przeciw antygenom neuronalnym
29
Przeciwciała przeciw błonie podstawowej kłębuszków nerkowych (met.IIFT)
30
Przeciwciała przeciw czynnikowi wewnętrznemu Castle'a (met.IIFT)
Przeciwciała przeciw dekarboksylazie kwasu glutaminowego (GAD) i antygenowi wysp
Langerhansa (ICA) (met.IIFT)
Przeciwciała przeciw fosfatazie tyrozynowej (met.Elisa)
Przeciwciała przeciw komórkom Leydiga (met.IIFT)
Przeciwciała przeciw komórkom okładzinowym żołądka (met.IIFT)
Przeciwciała przeciw mielinie (met.IF)
Przeciwciała przeciw mięśniom szkieletowym (met.IIFT)
31
32
33
34
35
36
48,00 zł
50,00 zł
42,00 zł
83,00 zł
44,00 zł
50,00 zł
80,00 zł
80,00 zł
50,00 zł
110,00 zł
122,00 zł
95,00 zł
105,00 zł
138,00 zł
68,00 zł
100,00 zł
95,00 zł
95,00 zł
95,00 zł
37
Przeciwciała przeciwjądrowe - profil ANA3 (nRNP/SM,Sm,SS-A,Ro-52,SS-B,Scl-70,PmScl,Jo-1,CENP B,PCNA,dsDNA,Nukleosomy,Histony,Ryb Białko P,AMA-M2)
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
Przeciwciała przeciwjądrowe ANA
Przeciwciała przeciwjądrowe ANA - test podstawowy
Przeciwciła przeciw plemnikom (met.IIFT)
HAV IgM
Białko Bence-Jonesa w moczu metodą immunofiksacji
Białko Bence-Jonesa w surowicy metodą immunofiksacji
Clostridium difficile (antygen i toksyny w kale)
Przeciwciała przeciw mitrochondriom (AMA)
Przeciwciała przeciw mikrosomom wątrobowo-nerkowym (anty-LKM)
Przeciwciała przeciw mięśniom gładkim (ASMA)
Przeciwciała neuronalne przeciw SOX i titinie
Składnik C3 dopełniacza
Składnik C4 dopełniacza
Prealbumina
Kwasy żółciowe
PIGF łożyskowy ludzki czynnik wzrostu
sFlt rozpuszczalna fms-podobna kinaza tyrozynowa
55
free beta HCG wolna podjednostka beta ludzkiej gonadotropiny kosmówkowej
49,00 zł
56
57
58
PAPP-A osoczowe białko ciążowe A
Przeciwciała IgA przeciw kardiolipinie
Przeciwciała IgA przeciw beta2-glikoproteinie
KOAGULOLOGIA
Antytrombina III
Białko C
Białko S
Czas koal. - kefalinowy (APTT)
49,00 zł
40,00 zł
44,00 zł
1
2
3
4
7|Strona
86,00 zł
86,00 zł
55,00 zł
85,00 zł
55,00 zł
70,00 zł
70,00 zł
55,00 zł
25,00 zł
25,00 zł
25,00 zł
122,00 zł
28,00 zł
28,00 zł
38,00 zł
30,00 zł
105,00 zł
105,00 zł
22,00 zł
40,00 zł
74,00 zł
6,00 zł
5
6
7
D-dimery
Fibrynogen
Wskaźnik protrombinowy
35,00 zł
7,00 zł
5,00 zł
1
2
3
4
POZOSTAŁE BADANIA
Przeciwciała IgG przeciw receptorom acetylocholiny
Amyloid beta(1-40) w PMR
Amyloid beta(1-42) w PMR
Białko Tau w PMR
78,00 zł
165,00 zł
165,00 zł
165,00 zł
Laboratorium Mikrobiologiczne
L.P.
RODZAJ USŁUGI
CENA
MIKROBIOLOGIA
1
2
Posiew moczu
Posiew moczu - test Goulda
11,00 zł
24,50 zł
3
Posiew wymazu z gardła, nosa, plwocina, kanał szyjki macicy, pępowina, pochwa, odbyt,
posiew z rany, ucha, skóry, oka, nasienia, pokarm kobiecy
17,00 zł
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
Posiew tlenowy + beztlenowy z ropy, materiału operac, wysięki, przesięki, płyny z jamy
ciała
Posiew kału, wymaz z odbytu
Posiew płynu mózgowo - rdzeniowego
Posiew Tbc - plwocina
Posiew krwi
Posiew w kierunku MRSA i MRCNS
Posiew w kierunku Clostridium sp.
Posiew mat. skąpobakteryjnych w kierunku Tbc
Posiew w kierunku Streptococus agalactiae
Identyfikacja Staphylococcus aureus
Identyfikacja Streptococcus aureus w kierunku MRSA
Identyfikacja Moraxella sp.
Identyfikacja Streptococcus pneumoniae
Identyfikacja Haemophilus sp.,
Identyfikacja Staphylococcus koagulazo (-) manualny
Identyfikacja Enterococcus sp.
Identyfikacja Haemophilus, influenzae/Neisseria meningitidis
Identyfikacja Pałeczek Gram ujemnych - manualna
Identyfikacja bakterii G (+) i G (-) - automatyczna
Wykrywanie odporności ESBL, MLSB
Identyfikacja Salmonella sp.
Identyfikacja Shigella sp.
Identyfikacja beztlenowców
Identyfikacja Tbc
Identyfikacja Rotawirusów/ Adenowirus
Identyfikacja Clostridium sp.
Identyfikacja Candida sp.
Identyfikacja Candida albicans (układowa)
Identyfikacja Chlamydia trachomatis - aglutynacja
8|Strona
34,00 zł
12,00 zł
47,00 zł
39,00 zł
33,00 zł
11,00 zł
23,50 zł
55,00 zł
11,00 zł
17,00 zł
17,00 zł
15,00 zł
18,00 zł
17,00 zł
20,00 zł
36,50 zł
35,00 zł
16,00 zł
27,50 zł
10,00 zł
23,00 zł
32,50 zł
53,50 zł
37,00 zł
15,00 zł
52,00 zł
16,00 zł
59,50 zł
43,00 zł
33
34
35
36
37
38
39
40
41
Identyfikacja Neisseria gonorrhoeae
Identyfikacja Dermatofitów
Identyfikacja Trichomonas sp.
Identyfikacja Streptococcus B hem z grupy ACDEFG
Identyfikacja Streptococcus agalactiae
Preparat barwiony metodą Grama - Bakterioskopia /Demodex/
Antybiogram manualny
MIC - metoda automatyczna Vitek 2
Oznacz. najniższego stężenia hamującego 1 antybiotyku - MIC/MBL
29,00 zł
17,00 zł
14,00 zł
31,00 zł
17,00 zł
10,00 zł
12,00 zł
29,00 zł
33,00 zł
42
Oznacz. najniższego stężenia hamującego 1 antybiotyku - MIC/MBL - dostawka do etestu
33,00 zł
43
44
45
46
Określenie antygenów w pł.-mr.
PCR - Badanie przesiewowe HPV
PCR Genotypowanie HPV
Badanie mikrobiologiczne wody
47
Badanie czystości mikrobiologicznej powietrza metoda sedymentacyjną/zderzeniową
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
Badanie skuteczności procesów sterylizacji tlenkiem etylenu
Badanie skuteczności procesów sterylizacji suchym powietrzem
Badanie skuteczności procesów sterylizacji autoklawów
Badanie czystości powierzchni
Badanie skuteczności lamp bakteriobójczych
Pobieranie wymazów bakteriologicznych
Pobieranie wymazu ginekologicznego
Pobranie mykologiczne
Pobieranie wymazu ginekologicznego w kierunku HPV
Zestaw do pobierania materiału ginekologicznego w kierunku HPV
Oznaczenie DNA Chlamydia trachomatis
Antygeny Streptococcus pneumoniae w moczu
Antygeny Legionella pneumophila w moczu
Antygeny Clostridium difficile w kale
Posiew beztlenowy kału w kirunku Clostridium difficile
Toksyna Clostridium difficile A+B+GDH
Pobieranie prób mikrobiologicznych ze środowiska szpitalnego
Identyfikacja antygenu Norovirus w kale
Identyfikacja antygenu wirusa RSV w materiałach z górnych dróg oddechowych
66
67
68
Posiew i lekowrażliwość - Ureplasma urealiticum i Mycoplasma hominis
Antygen wirusa influenza A+B (+ A H1 N1) w wymazach z górnych dróg oddechowych
110,00 zł
200,00 zł
370,00 zł
13,00 zł
13,00 zł
39,00 zł
29,50 zł
32,00 zł
11,00 zł
7,00 zł
5,50 zł
7,50 zł
5,50 zł
26,50 zł
16,00 zł
140,00 zł
53,00 zł
53,00 zł
29,00 zł
65,00 zł
55,00 zł
15,00 zł
52,00 zł
62,00 zł
54,00 zł
47,00 zł
69
70
71
72
73
74
75
76
Pobieranie próbek wody do badania w kierunku Legionella spp.
Posiew próbki wody w kierunku Legionella spp.
Identyfikacja Legionella spp. w próbkach wody
Badanie w kierunku Listeria spp. w materiałach z powierzchni
Badanie powierzchni na obecność ATP metodą luminonetryczną
QFT TB Gold - cito
QFT TB Gold
QFT TB Gold - zestaw do pobrania
18,00 zł
90,00 zł
115,00 zł
21,50 zł
20,00 zł
245,00 zł
188,00 zł
38,60 zł
77
Oznaczenie DNA Tbc (gruźlica)
237,00 zł
78
Oznaczenie DNA Chlamydia trachomatis/Neisseria gonorrhoeae
194,00 zł
79
Screening 14 wysokoonkogennych typów HPV - cito
214,00 zł
9|Strona
80
Oznaczenie MIC Candida/ Cryptococcus (9 leków przeciwgrzybiczych)
77,00 zł
MIKROBIOLOGIA - BADANIA GENETYCZNE CHORÓB ZAKAŹNYCH
1
2
HPV DNA 37 genotypów
HPV genotypów DNA 12
163,00 zł
108,00 zł
3
HPV-RNA (Oznaczenie obecności mRNA onkogenów E6/E7 wirusa HPV (16, 18, 31, 33 i 45)
273,00 zł
4
5
Chlamydia trachomatis - jakościowo (Wykrywanie DNA Chlamydia trachomatis metodą
Real Time-PCR)
Neisseria gonorrhoeae - jakościowo (Wykrywanie DNA Neisseria gonorrhoeae metodą
Real Time-PCR)
71,00 zł
114,00 zł
6
Toxoplasma gondi - jakościowo (Wykrywanie DNA Toxoplasma gondi met. PCR)
178,00 zł
7
Chlamydia trachomatis/Mycoplasma genitalium/Mycoplasma hominis/Ureaplasma sp. jakościowo (Wykrywanie DNA Chlamydia trachomatis/Mycoplasma
genitalium/Mycoplasma hominis/Ureaplasma sp. metodą Real Time-PCR)
160,00 zł
8
Pakiet MCU-HPV: HPV-HR/Chlamydia trachomatis/Mycoplasma genitalium/Mycoplasma
hominis/Ureaplasma sp. - jakościowo (Wykrywanie DNA Chlamydia
trachomatis/Mycoplasma genitalium/Mycoplasma hominis/Ureaplasma sp. metodą Real
Time-PCR oraz wykrywanie DNA12 wysookonkogennych typów wirusa HPV))
263,00 zł
9
Pakiet MCU-HSV: HSV typ 1 oraz 2/Chlamydia trachomatis/Mycoplasma
genitalium/Mycoplasma hominis/Ureaplasma sp - jakościowo ( Wykrywanie DNA HSV typ
1 oraz 2/Chlamydia trachomatis/Mycoplasma genitalium/Mycoplasma
hominis/Ureaplasma sp. metodą Real Time-PCR)
263,00 zł
10
11
12
13
14
15
16
17
Bordetella pertussis-DNA-jakościowo (Wykrywanie DNA Bordetella pertusis (krztusiec)
met. PCR) Grupa ALAB
Mycobacterium tuberculosis complex - diagnostyka gruźlicy - wykrywanie DNA
M.tuberculosis complex Grupa ALAB
Legionella pneumophila - test genetyczny Grupa ALAB
HIV RNA - ilościowo (poziom wiremii)
HIV weryfikacja met.PCR ( jakościowo) Grupa ALAB
Wirus BK (poliomawirus) met. PCR Grupa ALAB
Wirus JC (poliomavirus) met. PCR Grupa ALAB
Candida albicans DNA - jakościowo (Wykrywanie DNA Candida albicans met. PCR) Grupa
ALAB
207,00 zł
288,00 zł
207,00 zł
414,00 zł
413,00 zł
1 000,00 zł
1 000,00 zł
207,00 zł
18
Enterovirus RNA - jakościowo (Wykrywanie RNA Enterovirus met. PCR) Grupa ALAB
230,00 zł
19
Borrelia burgdorferi DNA - jakościowo ( Wykrywanie DNA Borelia burgdorferi met. PCR)
Grupa ALAB
253,00 zł
*
Badania z zakresu MIKROBIOLOGIA pozycje od 46 do 52 i pozycja 64 są cenami brutto, zawierającymi podatek VAT
23%.
10 | S t r o n a
Zakład Patomorfologii
L.P.
*
RODZAJ USŁUGI
1
1a.
1b.
1c.
1d.
1e.
1f.
1g.
2
2a.
2b.
2c.
2d.
3
3a.
3b.
3c.
3d.
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Badanie histopatologiczne:
składające się z 1 wycinka
składające się z 2 - 4 wycinków
składające się z 5 - 6 wycinków
składające się z 7 - 9 wycinków
składające się z 10 - 19 wycinków
składające się z 20 - 39 wycinków
składające się z więcej niż 40 wycinków
Badanie histochemiczne:
składające się z 1 wycinka
składające się z 2 - 3 wycinków
składające się z 4 - 5 wycinków
składające się z powyżej 6 wycinków
Badanie immunohistochemiczne:
składające się z 1 wycinka
składające się z 2 - 3 wycinków
składające się z 4 - 5 wycinków
składające się z powyżej 6 wycinków
Cytologia ginekologiczna
Biopsja aspiracyjna cienkoigłowa BAC
Sekcja zwłok
Konsultacja histopatologiczna
Badanie śródoperacyjne INTRA
Barwienie szkiełek histopatologicznych bez oceny
Barwienie szkiełek metodą histochemiczną bez oceny
Barwienie szkiełek metodą immunohistochemiczną bez oceny
Barwienie szkiełek cytologii ginekologicznej bez oceny
Badanie histopatologiczne - płyny z jam ciała, plwociny, wycieki, imprinty (wymazy)
Wynajęcie sali sekcyjnej (1 sekcja zwłok)
Przechowywanie zwłok w chłodni (doba)
Cytologia (1 szkiełka)
Barwienie szkiełek cytologicznych bez oceny (1 szkiełka)
18
Wykonanie preparatu histopatologicznego bez oceny (1 szkiełka) - badanie sekcyjne
19
20
21
22
23
Cytologia cienkowarstwowa (LBC) bez zawiesiny
Cytologia cienkowarstwowa (LBC) z zawiesiną
Cytologia cienkowarstwowa (LBC) z zawiesiną bez oceny
Cytologia cienkowarstwowa (LBC) - P16/Ki67
Cytologia cienkowarstwowa (LBC) - P16/Ki67 bez oceny
CENA
Badania z zakresu PATOMORFOLOGIA pozycje 6, 14, 15 są cenami brutto, zawierającymi podatek VAT 23%.
11 | S t r o n a
75,00 zł
85,00 zł
95,00 zł
100,00 zł
130,00 zł
160,00 zł
200,00 zł
145,00 zł
150,00 zł
155,00 zł
190,00 zł
190,00 zł
200,00 zł
210,00 zł
240,00 zł
12,00 zł
130,00 zł
350,00 zł
70,00 zł
85,00 zł
5,00 zł
10,00 zł
27,00 zł
5,00 zł
75,00 zł
320,00 zł
115,00 zł
12,00 zł
5,00 zł
12,00 zł
20,00 zł
35,00 zł
30,00 zł
230,00 zł
200,00 zł
Pracownia Serologiczna
L.P.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
RODZAJ USŁUGI
Badanie w kierunku obecności nieregularnych przeciwciał
BTA
Diagnostyka konfliktu matczyno - płodowego (PTA)
Grupa krwi + przeciwciała
Grupa krwi i RH - dawca
Pobranie materiału do badania
Próba zgodności serologicznej
Oznaczenie grupy krwi układu ABO i Rh - biorca
Oznaczenie grupy krwi układu ABO i Rh - dziecko (krew żylna)
Oznaczenie grupy krwi układu ABO i Rh - dziecko (krew pępowinowa)
Próba zgodności serologicznej 1 jednostka
Próba zgodności serologicznej 2 jednostka
Próba zgodności serologicznej 3 jednostka
Próba zgodności serologicznej 4 jednostka
Próba zgodności serologicznej 5 jednostka
Próba zgodności serologicznej 6 jednostka
Próba zgodności serologicznej 7 jednostka
Próba zgodności serologicznej 8 jednostka
Próba zgodności serologicznej 9 jednostka
Próba zgodności serologicznej 10 jednostka
CENA
40,00 zł
16,00 zł
60,00 zł
53,00 zł
13,00 zł
3,00 zł
66,00 zł
10,00 zł
13,00 zł
13,00 zł
8,00 zł
8,00 zł
8,00 zł
8,00 zł
8,00 zł
8,00 zł
8,00 zł
8,00 zł
8,00 zł
8,00 zł
Pracownia Neurofizjologiczna
L.P.
RODZAJ USŁUGI
1
a)
b)
c)
Elektroneurografia (ENG)
Badanie 1 nerwu – włókna ruchowe + fala F
Badanie 1 nerwu – włókna czuciowe
Badanie 1 nerwu metodą krótkich segmentów (inching)
2
Elektrostymulacyjna próba męczliwości (RNS, próba miasteniczna, 1 mięsień)
3
a)
b)
c)*
Elektromiografia (EMG)
Badanie 1 mięśnia metodą ilościową
Badanie 1 mięśnia metodą jakościową
Elektroda igłowa koncentryczna jednorazowa
CENA
60,00 zł
40,00 zł
95,00 zł
110,00 zł
90,00 zł
50,00 zł
40,00 zł
Cena elektrody igłowej doliczana jest jednorazowo, niezależnie od ilości badanych mięśni podczas jednej wizyty pacjenta
* w pracowni.
12 | S t r o n a
Pracownia Medycyny Nuklearnej
Lp.
RODZAJ USŁUGI
CENA
1
Scyntygrafia i radioizotopowe badanie czynności tarczycy - z zastosowaniem jodu 131 I
140,00 zł
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
SPECTICT tarczycy z użyciem 99 mTC
Scyntygrafia i radioizotopowe badanie czynności tarczycy - inne
Scyntygrafia układu siateczkowo - śródbłonkowego wątroby
Scyntygrafia dróg żółciowych
Scyntygrafia wątroby znakowanymi erytrocytami
Scyntygrafia i radioizotopowe badanie czynności wątroby - inne
Scyntygrafia dynamiczna nerek
Scyntygrafia statyczna nerek techniką SPECT
Scyntygraficzna diagnostyka krwawienia z przewodu pokarmowego
Scyntygrafia diagnostyczna uchyłka Meckela
Scyntygraficzne badanie pasażu jelitowego
Badanie perfuzji mięśnia sercowego Tc+MIBI
Radioizotopowe badanie perfuzji mięśnia sercowego techniką SPECT albo techniką
bramkową SPECT - z testem obciążeniowym
150,00 zł
390,00 zł
560,00 zł
400,00 zł
560,00 zł
560,00 zł
350,00 zł
560,00 zł
260,00 zł
260,00 zł
260,00 zł
350,00 zł
15
Radioizotopowe badanie funkcji komór serca metodą pierwszego przejścia
300,00 zł
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
Badanie scyntygraficzne lub czynnościowe serca - inne
Radioizotopowe badanie czynnościowe - inne
Scyntygraficzne badanie integralności bariery krew - mózg
Scyntygraficzne badanie przepływu krwi w mózgu
Scyntygraficzne badanie mózgu z zastosowanie znaczników onkofilnych
Cysternografia izotopowa
Scyntygraficzne badanie mózgu - inne
Scyntygrafia przytarczycy metodą dwufazową
Scyntygrafia przytarczyc z zastosowaniem subtrakcji
Scyntygrafia trójfazowa odcinka układu kostnego z zastosowaniem fosfonianów
Scyntygrafia układu kostnego metodą SPECT albo SPECT/CT
Scyntygrafia całego układu kostnego (metoda "whole body") z zastosowaniem
fosfonianów
Scyntygrafia układu kostnego - inne
Scyntygrafia płuc perfuzyjna metoda SPECT
Scyntygraficzne badanie przepływu chłonki
Scyntygraficzna ocena położenia węzła wartowniczego
Scyntygrafia całego ciała z zastosowaniem znakowanych leukocytów
Scyntygrafia całego ciała z zastosowaniem 131 I
Scyntygrafia całego ciała z zastosowaniem 131 I MIBG lub 123 I MIBG
Scyntygrafia "whole body" z użyciem 131 I-MIBG
Scyntygrafia całego ciała z zastosowaniem znakowanych analogów somatostatycznych
Scyntygrafia całego ciała - inne
Scyntygrafia kanalików łzowych
Inne umiejscowienia - badanie techniką SPECT
800,00 zł
300,00 zł
560,00 zł
800,00 zł
560,00 zł
560,00 zł
560,00 zł
560,00 zł
560,00 zł
400,00 zł
500,00 zł
14
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
13 | S t r o n a
500,00 zł
470,00 zł
350,00 zł
560,00 zł
450,00 zł
350,00 zł
2 800,00 zł
480,00 zł
2 500,00 zł
2 500,00 zł
5 500,00 zł
420,00 zł
300,00 zł
560,00 zł
Pracownia Densytometrii
L.P.
1
2
3
4
5
6
7
RODZAJ USŁUGI
Badanie densytometryczne bliższego końca kości udowej
Badanie densytometryczne kręgosłupa lędźwiowego
Badanie densytometryczne kręgosłupa lędźwiowego i bliższego końca kości udowej
Badanie densytometryczne kręgosłupa - morfometria
Badanie densytometryczne kręgosłupa lędźwiowego u dziecka
Badanie densytometryczne całego kośćca u dziecka
Badanie densytometryczne kręgosłupa lędźwiowego i całego kośćca u dziecka
CENA
80,00 zł
80,00 zł
120,00 zł
80,00 zł
80,00 zł
80,00 zł
120,00 zł
Stomatologia
L.P.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
RODZAJ USŁUGI
Badanie lekarskie stomatologiczne (badanie jamy ustnej)
Chirurgiczne zaopatrzenie małej/dużej rany
Dewitalizacja miazgi zęba z zaopatrzeniem ubytku opatrunkiem
Leczenie zmian na błonie śluzowej jamy ustnej
Nacięcie powierzchniowo,podśluzówkowo lub podskórnie leżącego ropnia łącznie z
opatrunkiem i drenażem
Opatrunek leczniczy w zębie stałym lub mlecznym
Trepanacja martwego zęba z zaopatrzeniem ubytku opatrunkiem
Usunięcie zęba jednokorzeniowego
Usunięcie zęba wielokorzeniowego
Założenie opatrunku chirurgicznego
Znieczulenie miejscowe nasiękowe
CENA
40,00 zł
150,00 zł
75,00 zł
50,00 zł
60,00 zł
80,00 zł
100,00 zł
100,00 zł
130,00 zł
70,00 zł
45,00 zł
Pozostała Diagnostyka
L.P.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
RODZAJ USŁUGI
Bronchofiberoskopia
Cystometrogram / EMG
Echokardiografia
EKG holterowskie
EKG spoczynkowe
EKG wysiłkowe
Elektroencefalografia
Fiberokolonoskopia
Gastroskopia
Gastroskopia z pobraniem wycinka /bez bad. histop./
Kolonoskopia z pobraniem wycinka /bez bad. histop./
Polipektomia podczas Gastroskopii i Kolonoskopii /bez hist./
Pomiar szybkości odpływu moczu
14 | S t r o n a
CENA
175,00 zł
480,00 zł
75,00 zł
75,00 zł
25,00 zł
60,00 zł
85,00 zł
150,00 zł
110,00 zł
150,00 zł
180,00 zł
200,00 zł
400,00 zł
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pomiary manometryczne układu moczowego
Test oddechowy na obecność Helicobacter Pylori
Video EEG
Otoskopia / Wziernikowanie nosa / Wziernikowanie gardła / Laryngoskopia i inne
wziernikowanie tchawicy
Drenaż ropnia (przez jamę ustną) (przez szyję): okołomigdałkowego
Endoskopowe opanowanie krwawienia z przełyku
Endoskopowe opanowanie krwawienia żołądek/ dwunastnica
Założenie zewnętrznego stabilizatora kości - nieokreślone miejsce
Ograniczone badanie oka
Tonometria
Badanie objętości płuc metodą pletyzmograficzna
Badanie spirometryczne
Spirografia
Spirometria
Badanie zdolności dyfuzyjnej płuc
Badanie spirometryczne z próbą rozkurczową
Inne badania czynnościowe płuc
Obszerne badanie oka
Zamknięte nastawienie złamania nosa
Szycie rany nosa
Kliniczno-psychiatryczna ocena stanu psychicznego
Usunięcie powierzchniowego ciała obcego z oka bez nacięcia
Badanie neurologiczne
Cystoskopia przezcewkowa
Zabieg wykonany techniką endoskopową/ laparoskopową / Uretrocystoskopia i usunięcie
kamieni albo kamienia w całości z pęcherza przez cewkę moczową
Wziernikowanie oka
Przezcewkowe wprowadzenie cewnika podwójnie zagiętego (2xJ) do górnych dróg
moczowych albo wymiana / Cystoskopia przezcewkowa
480,00 zł
110,00 zł
70,00 zł
56,00 zł
71,00 zł
600,00 zł
600,00 zł
142,00 zł
18,00 zł
25,00 zł
110,00 zł
50,00 zł
50,00 zł
50,00 zł
75,00 zł
85,00 zł
70,00 zł
110,00 zł
152,00 zł
92,00 zł
56,00 zł
60,00 zł
56,00 zł
185,00 zł
550,00 zł
18,00 zł
516,00 zł
41
Plastyka rany powieki - pełnej grubości - inna
42
Iniekcja podspojówkowa
43
Wytworzenie przezskórnej przetoki nadłonowej (cystostomia) metodą nakłucia
44
Założenie innej szyny unieruchamiającej
88,00 zł
45
Badanie oka - inne
32,00 zł
46
Ręczne odprowadzenie przepukliny
71,00 zł
47
Płukanie oka
15,00 zł
48
Płukanie z usunięciem woskowiny
24,00 zł
49
Usunięcie szwów z głowy lub szyi
40,00 zł
50
Znieczulenie całkowite dożylne (od 30 minut do 60 minut)
51
Farmakoterapia przy użyciu nebulizatora
60,00 zł
52
Unieruchomienie w obrębie kończyny dolnej
90,00 zł
53
Unieruchomienie w obrębie kończyny górnej
75,00 zł
54
Badanie temperatury ciała (temperatura powierzchniowa lub głęboka)
20,00 zł
55
Ochrona otoczenia przed pacjentem
15 | S t r o n a
170,00 zł
19,00 zł
310,00 zł
220,00 zł
1 400,00 zł
56
Farmakoterapia doustna
28,00 zł
57
USG układu moczowego - inne
32,00 zł
58
Nacięcie zmiany ropnej
30,00 zł
59
Spermiogram
130,00 zł
Cennik Usług dla Opieki Całodobowej, Szpitalnego Oddziału
Ratunkowego i Poradni Specjalistycznych
L.P.
RODZAJ USŁUGI
CENA
Czynności związane z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej i pielęgniarskiej
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
Porada lekarska, konsultacja, asysta
Profilaktyka i promocja zdrowia
Kliniczno-psychiatryczna ocena stanu psychicznego
Badanie neurologiczne
Test/ocena psychologiczna
Opieka pielęgniarki lub położnej
Iniekcje, szczepionki, nakłucia
Podanie leku trombolitycznego pierwszej generacji
Wstrzyknięcie antytoksyny przeciw jadowi węży
Nakłucie lędźwiowe w celu pobrania płynu mózgowo-rdzeniowego
Wstrzyknięcie insuliny
Wstrzyknięcie/ infuzja elektrolitów
Wstrzyknięcie innych sterydów
Wstrzyknięcie antybiotyku
Wstrzyknięcie trankwilizatora
Cewnikowanie żył - inne
Nakłucie tętnicy - inne
Nakłucie żyły - inne
Zastrzyk dożylny i domięśniowy
Podanie anatoksyny tężcowej
Założenie cewnika do żyły centralnej
Znieczulenie nasiękowe
Nakłucie opłucnej - punkcja obarczająca
Respiratoterapia i umiarawianie rytmu serca
Nieokreślone metody resuscytacji krążeniowo-oddechowej
Defibrylacja
Pośredni masaż serca
Inne rodzaje umiarawiania serca
Oddychanie z przerywanym ciśnieniem dodatnim (IPPB)
Wentylacja mechaniczna - inne
Sztuczne oddychanie
Resuscytacja ręczna(Wspomaganie funkcji oddechowych)
Nebulizacja
Tlenoterapia
Monitorowanie układu krążenia
Ciągłe monitorowanie gazometrii krwi tętniczej za pomocą czujnika dotętniczego
16 | S t r o n a
71 zł
71 zł
71 zł
71 zł
71 zł
45 zł
51 zł
200 zł
53 zł
74 zł
74 zł
74 zł
74 zł
74 zł
24 zł
24 zł
15 zł
11 zł
30 zł
69 zł
45 zł
228 zł
384 zł
384 zł
384 zł
384 zł
130 zł
130 zł
145 zł
145 zł
149 zł
27 zł
22 zł
2
3
4
5
6
22 zł
22 zł
22 zł
22 zł
22 zł
9
10
11
12
13
Pulsoksymetria
Monitorowanie systemowego ciśnienia tętniczego
Monitorowanie centralnego ciśnienia żylnego
Monitorowanie ciśnienia w tętnicy płucnej
Monitorowanie przepływu wieńcowego
Ambulatoryjne monitorowanie ciśnienia tętniczego krwi przy pomocy urządzeń
analogowych (typu Holter)
Ambulatoryjne monitorowanie czynności serca przy pomocy urządzeń analogowych
(typu Holter)
Elektrokardiogram z 1-3 odprowadzeniami
Elektrokardiogram
Elektrokardiogram z 12 lub więcej odprowadzeniami
Wektokardiogram (z ekg)
Monitorowanie podstawowych funkcji życiowych
14
Monitorowanie czynności serca przy pomocy urządzeń analogowych (typu Holter)
51 zł
15
52 zł
1
2
3
Inne nieinwazyjne badanie serca i układu naczyniowego
Zabiegi w zakresie układu krążenia i klatki piersiowej
Drenaż jamy opłucnowej
Szycie rany ściany klatki piersiowej
Szycie tętnicy
Bezpośredni masaż serca
Zabiegi w zakresie układu moczowego
Zabiegi w zakresie hemoroidów
Inne zabiegi w zakresie odbytu
Wprowadzenie na stałe cewnika do pęcherza moczowego
4
Wymiana cewnika wprowadzonego do pęcherza moczowego na stałe
92 zł
5
Wymiana cewnika w cystostomii
Zabiegi w zakresie jamy ustnej i twarzy
92 zł
1
2
3
4
Szycie rany ucha zewnętrznego
Szycie rany nosa
Usunięcie powierzchniowego ciała obcego z oka bez nacięcia
Szycie rany wargi
7
8
1
2
3
4
51 zł
51 zł
52 zł
52 zł
52 zł
45 zł
51 zł
579 zł
180 zł
110 zł
145 zł
54 zł
69 zł
91 zł
176 zł
177 zł
86 zł
177 zł
Zabiegi w zakresie skóry i tkanki podskórnej
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Nacięcie/ drenaż skóry/ tkanki podskórnej - inne
Nacięcie skóry i tkanki podskórnej/ usunięcie ciała obcego
Oczyszczenie (wycięcie) rany, zakażenia, oparzenia
Wycięcie martwiczej tkanki
Oczyszczenie (wycięcie) rany, zakażenia, oparzenia - inne
Usunięcie paznokcia, łożyska paznokcia lub obrąbka naskórkowego
Usunięcie tkanki martwiczej
Oczyszczenie rany, zakażenia, oparzenia bez wycinania
Inne oczyszczenie rany, zakażenia lub oparzenia bez wycinania
Radykalne wycięcie zmiany skóry
Szycie pojedynczej rany skóry i tkanki podskórnej, długości powyżej 4,0 cm / Założenie
opatrunku na ranę - inne / Znieczulenie nasiękowe
Szycie pojedynczej rany skóry i tkanki podskórnej, długości do 4,0 cm / Założenie
opatrunku na ranę - inne / Znieczulenie nasiękowe
Szycie skóry i tkanki podskórnej
Szycie skóry i tkanki podskórnej w innym miejscu
Przeszczep pełnej grubości skóry na inne miejsce
17 | S t r o n a
146 zł
146 zł
155 zł
155 zł
153 zł
117 zł
110 zł
89 zł
89 zł
132 zł
160 zł
160 zł
160 zł
160 zł
160 zł
1
Zabiegi w zakresie usunięcia ciała obcego bez nacięcia
Usunięcie ciała obcego ze światła jamy ustnej bez nacięcia
86 zł
2
Usunięcie ciała obcego z tułowia - z wyjątkiem moszny, prącia lub sromu
86 zł
3
4
5
6
Usunięcie ciała obcego z ręki bez nacięcia
Usunięcie ciała obcego z kończyny górnej bez nacięcia z wyjątkiem dłoni
Usunięcie ciała obcego ze stopy bez nacięcia
Usunięcie ciała obcego z nogi bez nacięcia z wyjątkiem stopy
86 zł
86 zł
86 zł
86 zł
Zabiegi w zakresie nastawienia złamania, zwichnięcia i inne unieuchomienia, uciski, zabiegi przy ranie
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Nastawienie złamania - Kość ramienna
Nastawienie złamania - Kość promieniowa/ łokciowa (ramię - inne)
Nastawienie złamania - Kości nadgarstka i kości śródręcza (ręka)
Nastawienie złamania - Paliczki ręki
Nastawienie złamania - Kość udowa
Nastawienie złamania - Kość piszczelowa/ kość strzałkowa
Nastawienie złamania - Paliczki stopy
Nastawienie złamania - Obojczyk
Nastawienie złamania - Żebra
Nastawienie złamania - Miednica
Nastawienie złamania - Rzepka
Nastawienie zwichnięcia - Inne
Nastawienie zwichnięcia - Barku
Nastawienie zwichnięcia - Łokcia
Nastawienie zwichnięcia - Nadgarstka
Nastawienie zwichnięcia - Ręki i palców
Nastawienie zwichnięcia - Kostki
Nastawienie zwichnięcia - Stopy i palców
Założenie gorsetu gipsowego
Założenie kołnierza szyjnego
Założenie innego unieruchomienia gipsowego
22
Założenie innego unieruchomienia gipsowego - [paliczki (stopy, dłoni), inne]
86 zł
86 zł
86 zł
85 zł
89 zł
85 zł
85 zł
85 zł
85 zł
85 zł
85 zł
90 zł
86 zł
86 zł
85 zł
85 zł
84 zł
85 zł
304 zł
50 zł
111 zł
26 zł
24
Założenie innego unieruchomienia gipsowego - (łopatka, obojczyk, klatka piersiowa
(żebra i mostek)
Założenie innego unieruchomienia gipsowego - (kość ramienna)
25
Założenie innego unieruchomienia gipsowego - (kość promieniowa i kość łokciowa)
55 zł
26
Założenie innego unieruchomienia gipsowego - (kośći nadgarstka i śródręcza)
23 zł
27
28
Założenie innego unieruchomienia gipsowego - (kość udowa)
Założenie innego unieruchomienia gipsowego - (rzepka)
29
Założenie innego unieruchomienia gipsowego - (kość piszczelowa i kość strzałkowa)
56 zł
30
Założenie innego unieruchomienia gipsowego - (kości stępu i kości śródstopia)
31 zł
31
32
33
34
35
36
Założenie szyny
Założenie szyny
Założenie szyny
Założenie szyny
Założenie szyny
Założenie szyny
17 zł
46 zł
31 zł
18 zł
76 zł
50 zł
23
18 | S t r o n a
- [paliczki (stopy, dłoni), inne]
- (kość ramienna)
- (kość promieniowa i kość łokciowa)
- (kości nadgarstka i śródręcza)
- (kość udowa)
- (rzepka)
91 zł
88 zł
166 zł
85 zł
37
38
39
40
41
42
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Założenie szyny - (kość piszczelowa i kość strzałkowa)
Założenie szyny - (kośći stępu i kości śródstopia)
Założenie szyny z gipsem
Założenie łupek
Założenie opatrunku Gibney'a
Założenie opatrunku na ranę
Pozostałe zabiegi
Aspiracja stawu
Wstrzyknięcie leku do stawu lub więzadeł
Badanie funkcji nosa - inne
Inne nieoperacyjne funkcjonalne testy neurologiczne
Test zaburzeń czynności snu
Badanie ginekologiczne
Badanie palcem odbytu
Ręczne badanie piersi
Wprowadzenie innej sondy do żołądka (nosowo-żołądkowej) w celu odbarczenia
żołądka
Płukanie przez sondę żołądkową (nosowo-żołądkową)
Toaleta drzewa oskrzelowego
Wymiana sondy żołądkowej/ezofagostomijnej
Wymiana sondy w drogach żółciowych/trzustkowych
Usunięcie gipsu
Usunięcie szyny
Otoskopia / Wziernikowanie nosa / Wziernikowanie gardła / Laryngoskopia i inne
wziernikowanie tchawicy
50 zł
30 zł
108 zł
117 zł
28 zł
26 zł
53 zł
53 zł
71 zł
95 zł
95 zł
95 zł
96 zł
96 zł
74 zł
74 zł
60 zł
74 zł
74 zł
44 zł
44 zł
56 zł
17
Drenaż ropnia (przez jamę ustną) (przez szyję): okołomigdałkowego
18
19
20
21
22
Endoskopowe opanowanie krwawienia z przełyku
Endoskopowe opanowanie krwawienia żołądek/ dwunastnica
Założenie zewnętrznego stabilizatora kości - nieokreślone miejsce
Założenie unieruchomienia zewnętrznego - rzepka
Założenie unieruchomienia zewnętrznego - kość udowa
600 zł
600 zł
160 zł
160 zł
160 zł
23
Założenie unieruchomienia zewnętrznego - kości nadgarstka/ śródręcza
160 zł
24
Założenie unieruchomienia zewnętrznego - kość piszczelowa/ kość strzałkowa
160 zł
25
Założenie unieruchomienia zewnętrznego - kości stępu/ kości śródstopia
160 zł
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
Przezcewkowe wprowadzenie cewnika podwójnie zagiętego (2xJ) do górnych dróg
moczowych albo wymiana
Wziernikowanie oka
Usunięcie skrzepów z pęcherza bez nacięcia – inne
Szycie mięśnia/ powięzi - inne
Aspiracja krwiaka paznokcia, skóry lub tkanki podskórnej
Aspiracja nagromadzenia płynu surowiczego pod paznokciem, skórą lub tkanką
podskórną
Szycie ścięgna - inne
Szycie pochewki ścięgna
Szycie ścięgna ręki - inne
Szycie licznych ran skóry i tkanki podskórnej, poniżej 4 ran
Szycie licznych ran skóry i tkanki podskórnej, 4 ran i powyżej
Cewnikowanie pęcherza przez cewkę jednorazowe
19 | S t r o n a
86 zł
92 zł
18 zł
92 zł
110 zł
78 zł
78 zł
110 zł
110 zł
110 zł
160 zł
160 zł
65 zł
38
39
40
100.41/Zamknięte nastawienie zwichnięcia stopy i palców, Znieczulenie splotów lub
nerwów obwodowych (do 2 godzin)
85 zł
42
43
44
45
46
47
48
49
Ambulatoryjne monitorowanie ciśnienia krwi
Monitorowanie elektrokardiograficzne - inne
Ocena stanu pacjenta w celu ustalenia postępowania i decyzji o podjęciu lub
odstąpieniu od medycznych czynności ratunkowych
Nacięcie ropnia okołoodbytniczego
Płukanie żołądka
Wlewka doodbytnicza
Ciągłe dodatnie ciśnienie w drogach oddechowych (CPAP)
Płukanie przez inny cewnik moczowy
Płukanie rany - inne
Wentylacja wspomagana przez rurkę intubacyjną
Wymuszona przerywana wentylacja (IMV)
50
Wentylacja z ciągłym dodatnim ciśnieniem końcowo-wydechowym (PEEP)
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
Wentylacja mechaniczna - inna
Wymiana tamponu lub drenu w ranie
Usunięcie tamponady nosa
Usunięcie cewnika założonego na stałe z dróg moczowych
Usunięcie szwów z innej okolicy
Usunięcie ciała obcego ze światła ucha bez nacięcia
Usunięcie ciała obcego ze światła gardła bez nacięcia
Usunięcie ciała obcego bez nacięcia – inne
Usunięcie innego ciała obcego bez nacięcia z głowy/szyi - inne
24-godzinny dożylny wlew - innych leków inotropowo dodatnich
Zewnętrzna kardiowersja
Przywrócenie rytmu zatokowego
Ograniczone badanie oka
Nacięcie okołoodbytnicze
27 zł
71 zł
59 zł
69 zł
76 zł
86 zł
86 zł
86 zł
86 zł
51 zł
384 zł
384 zł
18 zł
238 zł
65
Założenie unieruchomienia zewnętrznego - kość promieniowa/ kość łokciowa
160 zł
66
Założenie unieruchomienia zewnętrznego - kość ramienna
Założenie unieruchomienia zewnętrznego - łopatka, obojczyk, klatka piersiowa (żebra
i mostek)
Farmakoterapia domięśniowa
Podanie anatoksyny przeciwtężcowej
Znieczulenie miejscowe powierzchniowe
Wstrzyknięcie innej substancji przeciwinfekcyjnej
Kardiotokografia
160 zł
41
67
68
69
70
71
72
20 | S t r o n a
22 zł
51 zł
71 zł
238 zł
74 zł
67 zł
130 zł
33 zł
74 zł
27 zł
27 zł
27 zł
160 zł
35 zł
22 zł
60 zł
45 zł
26 zł
Hospitalizacje w Oddziałach Szpitalnych
L.P.
1
2
3
ODDZIAŁ
Neonatologiczny z pododdziałem Patologii i Intensywnej Terapii
Noworodka
1) za każdy dzień pobytu
+ dodatkowo koszty badań diagnostycznych
+ dodatkowo koszty leków zużytych w procesie leczenia
Położniczo - Ginekologiczny
1) za każdy dzień pobytu
+ dodatkowo koszty badań diagnostycznych
+ dodatkowo koszty leków zużytych w procesie leczenia
Chirurgii Ogólnej
1) za każdy dzień pobytu
+ dodatkowo koszty badań diagnostycznych
+ dodatkowo koszty leków zużytych w procesie leczenia
+ dodatkowo zabieg operacyjny i znieczulenie
4
Chirurgii ,Traumatologii i Urologii Dziecięcej
1) za każdy dzień pobytu
+ dodatkowo koszty badań diagnostycznych
+ dodatkowo koszty leków zużytych w procesie leczenia
+ dodatkowo zabieg operacyjny i znieczulenie
5
Urazowo – Ortopedyczny
1) za każdy dzień pobytu
+ dodatkowo koszty badań diagnostycznych
+ dodatkowo koszty leków zużytych w procesie leczenia
+ dodatkowo zabieg operacyjny i znieczulenie
6
Urologii Ogólnej i Onkologicznej
1) za każdy dzień pobytu
+ dodatkowo koszty badań diagnostycznych
+ dodatkowo koszty leków zużytych w procesie leczenia
+ dodatkowo zabieg operacyjny i znieczulenie
21 | S t r o n a
CENA
700,00 zł
460,00 zł
440,00 zł
Wyliczane przez
Blok Operacyjny
i Dział
Anestezjologii
575,00 zł
Wyliczane przez
Blok Operacyjny
i Dział
Anestezjologii
450,00 zł
Wyliczane przez
Blok Operacyjny
i Dział
Anestezjologii
575,00 zł
Wyliczane przez
Blok Operacyjny
i Dział
Anestezjologii
7
Otolaryngologiczny
1) za każdy dzień pobytu
+ dodatkowo koszty badań diagnostycznych
+ dodatkowo koszty leków zużytych w procesie leczenia
+ dodatkowo zabieg operacyjny i znieczulenie
8
Okulistyczny
1) za każdy dzień pobytu
+ dodatkowo koszty badań diagnostycznych
+ dodatkowo koszty leków zużytych w procesie leczenia
+ dodatkowo zabieg operacyjny i znieczulenie
9
10
Chorób Wewnętrznych
1) za każdy dzień pobytu
+ dodatkowo koszty badań diagnostycznych
+ dodatkowo koszty leków zużytych w procesie leczenia
Kardiologii, Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego i Kardiologii
Inwazyjnej
1) za każdy dzień pobytu
+ dodatkowo koszty badań diagnostycznych
+ dodatkowo koszty leków zużytych w procesie leczenia
+ dodatkowo zabieg operacyjny i znieczulenie
11
12
Neurologiczny
1) za każdy dzień pobytu
+ dodatkowo koszty badań diagnostycznych
+ dodatkowo koszty leków zużytych w procesie leczenia
Anestezjologii i Intensywnej Terapii z pododdziałem
Pediatrycznym
1) za każdy dzień pobytu
+ dodatkowo koszty badań diagnostycznych
+ dodatkowo koszty leków zużytych w procesie leczenia
Nefrologiczny
1) za każdy dzień pobytu
13
+ dodatkowo koszty badań diagnostycznych
+ dodatkowo koszty leków zużytych w procesie leczenia
22 | S t r o n a
725,00 zł
Wyliczane przez
Blok Operacyjny
i Dział
Anestezjologii
1 215,00 zł
Wyliczane przez
Blok Operacyjny
i Dział
Anestezjologii
335,00 zł
540,00 zł
Wyliczane przez
Blok Operacyjny
i Dział
Anestezjologii
515,00 zł
2 015,00 zł
450,00 zł
14
15
16
17
18
Niemowlęcy
1) za każdy dzień pobytu
+ dodatkowo koszty badań diagnostycznych
+ dodatkowo koszty leków zużytych w procesie leczenia
Dziecięcy
1) za każdy dzień pobytu
+ dodatkowo koszty badań diagnostycznych
+ dodatkowo koszty leków zużytych w procesie leczenia
Psychiatryczny Dzienny
1) za każdy dzień pobytu
+ dodatkowo koszty badań diagnostycznych
+ dodatkowo koszty leków zużytych w procesie leczenia
Zakład Pielęgnacyjno -Opiekuńczy
1) za każdy dzień pobytu
+ dodatkowo koszty badań diagnostycznych
+ dodatkowo koszty leków zużytych w procesie leczenia
Neurochirurgiczny
1) za każdy dzień pobytu
+ dodatkowo koszty badań diagnostycznych
+ dodatkowo koszty leków zużytych w procesie leczenia
+ dodatkowo zabieg operacyjny i znieczulenie
19
Pediatrii, Gastroenterologii, Kardiologii, Neurologii
Endokrynologii i Diabetologii
1) za każdy dzień pobytu
+ dodatkowo koszty badań diagnostycznych
+ dodatkowo koszty leków zużytych w procesie leczenia
+ dodatkowo zabieg operacyjny i znieczulenie
20
Pulmonologiczny
1) za każdy dzień pobytu
+ dodatkowo koszty badań diagnostycznych
+ dodatkowo koszty leków zużytych w procesie leczenia
Endokrynologiczny i Terapii Izotopowej
1) za każdy dzień pobytu
21
+ dodatkowo koszty badań diagnostycznych
+ dodatkowo koszty leków zużytych w procesie leczenia
23 | S t r o n a
330,00 zł
370,00 zł
130,00 zł
160,00 zł
555,00 zł
Wyliczane przez
Blok Operacyjny
i Dział
Anestezjologii
370,00 zł
Wyliczane przez
Blok Operacyjny
i Dział
Anestezjologii
370,00 zł
360,00 zł
22
23
Onkologii Klinicznej
1) za każdy dzień pobytu
+ dodatkowo koszty badań diagnostycznych
+ dodatkowo koszty leków zużytych w procesie leczenia
Chirurgii Onkologicznej
1) za każdy dzień pobytu
+ dodatkowo koszty badań diagnostycznych
+ dodatkowo koszty leków zużytych w procesie leczenia
+ dodatkowo zabieg operacyjny i znieczulenie
24
25
26
27
Gastroenterologiczny
1) za każdy dzień pobytu
+ dodatkowo koszty badań diagnostycznych
+ dodatkowo koszty leków zużytych w procesie leczenia
Medycyny Paliatywnej
1) za każdy dzień pobytu
+ dodatkowo koszty badań diagnostycznych
+ dodatkowo koszty leków zużytych w procesie leczenia
Psychiatrii Dzieci i Młodzieży
1) za każdy dzień pobytu
+ dodatkowo koszty badań diagnostycznych
+ dodatkowo koszty leków zużytych w procesie leczenia
Reumatologiczny
1) za każdy dzień pobytu
+ dodatkowo koszty badań diagnostycznych
+ dodatkowo koszty leków zużytych w procesie leczenia
Chirurgii Naczyniowej
1) za każdy dzień pobytu
+ dodatkowo koszty badań diagnostycznych
+ dodatkowo koszty leków zużytych w procesie leczenia
28
+ dodatkowo zabieg operacyjny i znieczulenie
24 | S t r o n a
805,00 zł
645,00 zł
Wyliczane przez
Blok Operacyjny i
Dział
Anestezjologii
330,00 zł
435,00 zł
330,00 zł
645,00 zł
1 005,00 zł
Wyliczane
przez Blok
Operacyjny i
Dział
Anestezjologii
29
Kardiochirurgiczny
1a) za każdy dzień pobytu
1b) za każdy dzień pobytu na sali pooperacyjnej
+ dodatkowo koszty badań diagnostycznych
+ dodatkowo koszty leków zużytych w procesie leczenia
+ dodatkowo zabieg operacyjny i znieczulenie
30
31
32
33
34
35
36
Udarowy
1) za każdy dzień pobytu
+ dodatkowo koszty badań diagnostycznych
+ dodatkowo koszty leków zużytych w procesie leczenia
Psychiatryczny I
1) za każdy dzień pobytu
+ dodatkowo koszty badań diagnostycznych
+ dodatkowo koszty leków zużytych w procesie leczenia
Psychiatryczny II
1) za każdy dzień pobytu
+ dodatkowo koszty badań diagnostycznych
+ dodatkowo koszty leków zużytych w procesie leczenia
Rehabilitacji Ogólnoustrojowej
1) za każdy dzień pobytu
+ dodatkowo koszty badań diagnostycznych
+ dodatkowo koszty leków zużytych w procesie leczenia
Rehabilitacji Neurologicznej
1) za każdy dzień pobytu
+ dodatkowo koszty badań diagnostycznych
+ dodatkowo koszty leków zużytych w procesie leczenia
Rehabilitacji Kardiologicznej
1) za każdy dzień pobytu
+ dodatkowo koszty badań diagnostycznych
+ dodatkowo koszty leków zużytych w procesie leczenia
Pediatrii, Gastroenterologii, Kardiologii, Neurologii
Endokrynologii i Diabetologii – Kardiologii Dziecięcej
1) za każdy dzień pobytu
+ dodatkowo koszty badań diagnostycznych
+ dodatkowo koszty leków zużytych w procesie leczenia
+ dodatkowo zabieg operacyjny i znieczulenie
 Dzień przyjęcia i wypisu liczy się jako jeden dzień
25 | S t r o n a
640,00zł
1 355,00 zł
Wyliczane przez
Blok Operacyjny i
Dział
Anestezjologii
490,00 zł
205,00 zł
205,00 zł
265,00 zł
325,00 zł
235,00 zł
370,00 zł
Wyliczane przez
Blok Operacyjny i
Dział
Anestezjologii
Download