PIĄTEK 2.06.2017 9.40 - 11.31 SESJA I

advertisement
PIĄTEK 2.06.2017
9.30 - 9.40 Uroczyste otwarcie konferencji
9.40 - 11.31
SESJA I - Cataracta 1
9.40 - 9.55 (15 min.)
The role of femtosecond lasers in cataract surgery
prof. Zoltan Nagy, Węgry
9.55 - 10.07 (12 min.)
Laser femtosekundowy w operacjach zaćmy u pacjentów z dystrofią Fuchsa
prof. dr hab. Jacek P. Szaflik, Warszawa
10.07 - 10.19 (12 min.)
Wymiana tylnokomorowej soczewki wewnątrzgałkowej
prof. dr hab. Wojciech Omulecki, Łódź
10.19 - 10.31 (12 min.)
Argentinian flag sign in traumatic cataract - update and selected cases
prof. Rimvydas Asoklis, Litwa
10.31 - 10.43 (12 min.)
Jakość życia pacjentów po operacji zaćmy i wszczepieniu soczewki polifokalnej
prof. dr hab. Ewa Mrukwa-Kominek, Sylwia Wagner, Katowice
10.43 - 10.55 (12 min.)
Usunięcie przeziernej soczewki i wszczep wieloogniskowy jako metoda korekcji
nadwzroczności
dr hab. n. med. Bartłomiej Kałużny, dr med. Iwona Cieślińska,
dr Agata Rypolc-Cieślińska, Bydgoszcz
10.55 - 11.07 (12 min.)
Stożek tylny soczewki – wyniki leczenia u dzieci
prof. dr hab. Marek Prost, Warszawa
1
11.07 - 11.19 (12 min.)
Implantacja soczewki wewnątrzgałkowej jako metoda korekcji wad wzroku u dzieci
prof. dr hab. Marek Prost, Warszawa
Dyskusja 12 min.
11.31 - 11.50 przerwa kawowa ( 19 min.)
11.50 - 13.26
SESJA II - Cataracta 2
11.50 - 12.05 (15 min.)
Centrum Mikrochirurgii Oka Laser jako pierwsza klinika referencyjna systemu ifa w
Europie Środkowo Wschodniej
Dagmara Gajcy
12.05 - 12.20 (15 min.)
Prostata a seksualność
Tamsulosyna a zespół wiotkiej tęczówki - punkt widzenia urologa
prof. dr hab. Marcin Słojewski, Szczecin
12.20 - 12.30 (10 min.)
Śródoperacyjny zespół wiotkiej tęczówki (IFIS –Intraoperative floppy-iris
syndrome)
prof. dr hab. Jacek P. Szaflik, dr Tomasz Gałecki, dr Monika Łazicka-Gałecka, Warszawa
12.30 - 12.42 (12 min.)
Trudne przypadki w chirurgii zaćmy
prof. dr hab. Tomasz Żarnowski, Lublin
12.42 - 12.54 (12 min.)
Przedarcie tylnej torebki soczewki w czasie fakoemulsyfikacji. Strategie
postępowania, poradnik praktyczny
prof. dr hab. Piotr Jurowski, dr n. med. Arleta Waszczykowska, Łódź
12.54 - 13.04 (10 min.)
Oko pourazowe jako wyzwanie dla okulisty- opis przypadku
dr hab. n. med. Dorota Wyględowska-Promieńska, Łukasz Drzyzga, Piotr Gościniewicz,
Katowice
13.04 - 13.14 (10 min.)
Chory na cukrzycę a ryzyko powikłań siatkówkowych po zabiegach
fakoemulsyfikacji zaćmy – czy i jak możemy je ograniczyć?
dr n. med. Robert Grabowski, Warszawa
2
Dyskusja 12 min.
13.26 - 14.10 lunch (44 min.)
14.10 - 15.37
SESJA III - Choroby neowaskularyzacyjne oka 1
14.10 - 14.25 (15 min.)
Wylew podplamkowy. Współczesne możliwości leczenia
prof. dr hab. Jerzy Nawrocki, Łódź
14.25 - 14.37 (12 min.)
Neowaskularyzacja naczyniówkowa w patologicznej krótkowzrocznościwspółczesne podejście do diagnostyki i leczenia
prof. dr hab. Małgorzata Mrugacz, Białystok
14.37 - 14.49 (12 min.)
Neowaskularyzacja jako powikłanie zakrzepu żył siatkówki - czy nadal stanowi
problem?
prof. dr hab. Anna Machalińska, Szczecin
14.49 - 15.01 (12 min.)
Swept Source OCT Angiografia- jak poprawia wyniki leczenia AMD
dr hab. n. med. Zofia Michalewska, Łódź
15.01 - 15.13 (12 min.)
Wyniki leczenia chorych z wysiękową postacią zwyrodnienia plamki związanej z
wiekiem
dr n. med. Magdalena Ulińska, Warszawa
15.13 - 15.25 (12 min.)
Zasady kontroli pacjentów po leczeniu nowotworów wewnątrzgałkowych
prof. dr hab. Bożena Romanowska-Dixon, Kraków
Dyskusja 12 min.
15.37 - 15.50 przerwa kawowa (13 min.)
3
15.50 - 17.17
SESJA IV - Choroby neowaskularyzacyjne oka 2
15.50 – 16.05 (15 min.)
Współpraca diabetologa i okulisty
prof. dr hab. Paweł Piątkiewicz, Warszawa
16.05 - 16.17 (12 min.)
Strategie leczenia DME
dr hab. n. med. Jerzy Mackiewicz, Lublin
16.17 - 16.29 (12 min.)
Kiedy skierować pacjenta z retinopatia cukrzycową proliferacyjną do operacji?
Technika chirurgiczna minimalizująca konieczność podania oleju silikonowego
podczas PPV
dr hab. n. med. Jacek Robaszkiewicz, prof. dr hab. Jacek P. Szaflik, Warszawa
16.29 - 16.41 (12 min.)
Ocena głębokości neowaskularyzacji rogówki za pomocą angiografii optycznej
koherentnej tomografii
dr hab. n. med. Marcin Stopa, dr Magda Kozłowska, Poznań
16.41 - 16.53 (12 min.)
Wybrane przypadki zastosowania badania Angio-OCT w diagnostyce schorzeń
tylnego odcinka gałki ocznej
dr n. med. Agnieszka Kamińska, dr Marta Szaflik, Warszawa
16.53 - 17.05 (12 min.)
Neowaskularyzacja naczyniówkowa jako powikłanie obustronnego zapalenia błony
naczyniowej
dr hab. n. med. Agnieszka Kubicka-Trząska, Kraków
Dyskusja 12 min.
4
SOBOTA 3.06.2017
9.30 - 11.33
SESJA V - Glaucoma 1
9.30 - 9.45 (15 min.)
Postępy glaukomatologii w ciągu ostatniego dwudziestolecia
prof. dr hab. Maria Hanna Niżankowska, Wrocław
9.45 - 9.57 (12 min.)
Leczyć jaskrę kroplami czy operować?
prof. dr hab. Iwona Grabska-Liberek, Warszawa
9.57 - 10.09 (12 min.)
Xen Gel Stent w leczeniu pacjentów z jaskrą otwartego kata - wyniki wstępne
prof. dr hab. Wojciech Lubiński, Szczecin
10.09 - 10.21 (12 min.)
Efektywność i bezpieczeństwo implantu Xen Gel Stent w chirurgii jaskry
prof. dr hab. Jacek P. Szaflik, dr hab. n. med. Anna Kamińska,
dr n. med. Justyna Izdebska, dr Tomasz Gałecki, dr Monika Łazicka-Gałecka,
prof. dr hab. Jerzy Szaflik, Warszawa
10.21 - 10.33 (12 min.)
Kanaloplastyka w leczeniu jaskry barwnikowej
dr hab. n. med. Anna Kamińska, dr n. med. Justyna Izdebska, dr Tomasz Gałecki,
dr Monika Łazicka-Gałecka, prof. dr hab. Jerzy Szaflik,
prof. dr hab. Jacek P. Szaflik, Warszawa
10.33 - 10.45 (12 min.)
Implanty Express – ”minimalnie” inwazyjny zabieg przetokowy
dr n. med. Justyna Izdebska, dr hab. n. med. Anna Kamińska, dr Tomasz Gałecki,
dr Monika Łazicka-Gałecka, prof. dr hab. Jacek P. Szaflik,
prof. dr hab. Jerzy Szaflik, Warszawa
10.45 - 10.57 (12 min.)
Ocena pęcherzyków filtracyjnych po operacji trabekulektomii za pomocą
angiografia optycznej koherentnej tomografii
dr hab. n. med. Marcin Stopa, dr n. med. Celina Helak-Łapaj, dr Magda Kozłowska,
Poznań
5
10.57 - 11.09 (12 min.)
Unique properties of resveratrol as additional weapon in the fight against AMD –
new evidences
prof. Alfredo Garcia Layana, Hiszpania
11.09 - 11.21 (12 min.)
Treatment of DME with steroids – The early trial
prof. dr. Albert J. Augustin, Niemcy
Dyskusja 12 min.
11.33 - 11.50 przerwa kawowa (17 min.)
11.50 - 13.53
SESJA VI - Glaucoma 2
11.50 - 12.05 (15 min.)
Kardio-glaucoma? Choroby serca i oczu
prof. dr hab. Marek Kuch, Warszawa
12.05 - 12.17 (12 min.)
Znaczenie rytmów biologicznych w jaskrze
prof. dr hab. Marta Misiuk-Hojło, dr Kamil Kaczorowski, Wrocław
12.17 - 12.29 (12 min.)
Jaskra w nowotworach wewnątrzgałkowych
prof. dr hab. Bożena Romanowska-Dixon, dr n. med. Anna Markiewicz,
dr Barbara Jakubowska, dr n. med. Anna Bogdali, dr Joanna Kowal,
dr Magdalena Dębicka-Kumela, Kraków
12.29 - 12.41 (12 min.)
Sukces terapeutyczny w ocenie lekarza - porażka w ocenie pacjenta. Jak poprawić
współpracę z pacjentem leczonym zachowawczo z powodu jaskry
prof. dr hab. Iwona Grabska-Liberek, Warszawa
12.41 - 12.53 (12 min.)
Czy prawda jest, że środki konserwujące w lekach stosowanych miejscowo mają
wpływ na powierzchnię oka?
prof. dr hab. Ewa Mrukwa-Kominek, Sebastian Sierek, dr hab. n. med. Wojciech Rokicki,
Katowice
6
12.53 - 13.05 (12 min.)
Stres oksydacyjny, jego związek z rozwojem jaskry oraz możliwość jego
ograniczenia. Badania własne na modelu ludzkim oraz zwierzęcym
dr hab. n. med. Wojciech Rokicki, Katowice
13.05 - 13.17 (12 min.)
Ocena pierścienia nerwowo-siatkówkowego u dzieci z jaskrą i podejrzeniem jaskry
prof. dr hab. Alina Bakunowicz-Łazarczyk, dr Michał Szumiński, Białystok
13.17 - 13.29 (12 min.)
Premium IOLs – a refractive approach to lens surgery
Implanty premium – aspekty refrakcyjne chirurgii soczewki
prof. dr hab. Ludger Hanneken, Niemcy
13.29 - 13.41 (12 min.)
Nowoczesna diagnostyka genetyczna punktem wyjścia do zastosowania
innowacyjnych metod terapii – na przykładzie genu ABCA4
dr hab. n. med. Monika Ołdak, Warszawa
Dyskusja 12 min.
13.53 - 14.05 przerwa kawowa (12 min.)
KURS
14.05 – 14.50 (45 min.)
Kurs Nowoczesne metody diagnostyki jaskry cz. 2 – zastosowanie optycznej
koherentnej tomografii w diagnostyce i monitorowaniu jaskry
dr Marta Szaflik, Warszawa
14.50 Zakończenie konferencji
14.50 Lunch
7
Download