tulipan

advertisement
Konspekt pracy z dziećmi z dnia 15.05.2014r.
Temat bloku: Wiosna tu, wiosna tam
Temat zajęć:
- „ A tulipan śpi" - metoda ilustrowanych opowiadań Edyty Gruszczyk -
Kolczyńskiej, rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej, koncentracji uwagi i pamięci.
Prowadzenie: mgr Agnieszka Katarzyna Zdanuczyk
Grupa: 3-latki
Cel główny:
 Poznanie charakterystycznego dla wiosny tulipana
 Znajomość warunków koniecznych do wzrostu roślin
 Rozwijanie umiejętności skupienia uwagi i zapamiętywania
Cele operacyjne:
Dziecko:









Zaśpiewa piosenkę ilustrując ją ruchem
Ułoży sylwety postaci w odpowiedniej kolejności
Wymieni postacie występujące w wierszu
Układa w kolejności obrazki pokazujące wzrost tulipana
Wymieni z czego składa się tulipan
Wybierze najładniejszy kwiat
Wymieni warunki konieczne do wzrostu kwiatów
Przykleja tulipana z elementów
Przykleja uśmiechnięte lub smutne tulipany na trawkę
Metody:
 Słowne: rozmowa, objaśniania
 Percepcyjne: obserwacji i pokazu
 Czynne: metoda zadań stawianych do wykonania, metoda ilustrowanych opowiadań
Formy:
 Zbiorowa
 Indywidualna
Środki dydaktyczne:











Płyta CD z muzyką
Koperty z sylwetami postaci: słońce, tulipan, dziadek, budzik,
Tablica magnesowa i magnesy
Małe dywaniki
4 obrazki pokazujące wzrost kwiatów
Żółte tulipany
Własnoręcznie wykonane opaski z tulipanami, słoneczko i deszczyk
Pojemniczki z elementami tulipana: łodyga, liście, kielich tulipana
Kleje
Kolorowe kartki
Małe sylwety tulipanów uśmiechniętych i smutnych
PRZEBIEG ZAJĘĆ:
1. "Już"- piosenka z ilustracją ruchową
Dzieci i nauczycielka stoją w kole i śpiewają piosenkę ilustrując ją ruchem.
JUŻ
Spadła kropla deszczu,
Plum...
Zawiał ciepły deszczyk,
Szum...
Pachnie coś w powietrzu Kwiat.
Zmienia się wokoło
świat.
Spadła kropla deszczu,
Plum...
Zawiał ciepły deszczyk,
Szum...
A co to tak śpiewa?
Ptak.
Czyżby przyszła wiosna?
Tak!
2. "Tulipan śpi" - ilustrowanie przez dzieci treści wiersza sylwetami.
Nauczycielka rozkłada małe dywaniki na dywanie i sadza przy nich po kolei dzieci. Rozdaje
dzieciom koperty w których są sylwety obrazków: słońce, tulipan, budzik, dziadek.
Nauczycielka recytuje wiersz zawieszając głos w określonych fragmentach zadaniem dzieci
jest układanie w kolejności na swoim dywaniku pojawiających się sylwet obrazków.
"A tulipan śpi"
Idą, idą ciepłe dni
A tulipan śpi.
Słońce siadło na parkanie,
Wstawaj, wstawaj tulipanie,
A tulipan śpi.
Słychać wkoło deszczu granie,
Wstawaj, wstawaj tulipanie
Kończ zimowe sny.
A tulipan śpi.
Stanął dziadek na ścieżce:
Tulipanie śpisz jeszcze?
Postawię na grządce budzik,
Może wtedy się obudzisz!
Drrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr,
Kto to dzwoni, kto mnie woła?
O jak ciepło dookoła.
Patrzcie liście mam zielone!
I na głowie mam koronę!
- A tak mało brakowało żebym
przespał wiosnę całą!
3. "Od ziarenka do tulipana" - ułożenie obrazków w kolejności wzrostu rośliny
Nauczycielka rozkłada obrazki ilustrujące wzrost tulipana: ziarenko, cebulkę tulipana,
wyrośniętego tulipana i prosi dzieci o ułożenie obrazków w odpowiedniej kolejności.
4. "Kolorowe tulipany" - poznanie z jakich części składa się tulipan
Nauczycielka rozdaje dzieciom kwiaty - tulipany dla każdego po jednym. Krótka rozmowa z
dziećmi:
 Przypomnienie nazwy kwiatów - tulipany
 Wybór najładniejszego zdaniem dzieci
 Pokazanie z jakich części składa się tulipan: łodyga, liście, kielich kwiatowy
 Pielęgnacja kwiatów - codzienne zmienianie wody
 Konieczne warunki do wzrostu kwiatów : słońce i woda
5. "Budzące się tulipany" - zabawa ruchowa
Nauczycielka rozdaje dzieciom opaski z tulipanami i wybiera dwoje dzieci, które będę
"Słoneczkiem" i "Deszczykiem". Dzieci tulipany śpią przykucnięte. Na tle muzyki są budzone
przez dotknięcie dziecka "Słoneczka" i "Deszczyku", które wędrują wokół śpiących dzieci tulipanów.
6. "Tulipany" - praca plastyczna
Dzieci siedzą na dywanie, a nauczyciel pokazuje jak należy wykonać pracę. Na stolikach leżą
przygotowane przez nauczyciela w pojemniczkach elementy tulipana: łodyga, liście i kielich
tulipana . Zadaniem dzieci jest przyklejenie całego tulipana na kartce.
7. "Wesołe tulipany" - podsumowanie zajęć
Na tablicy przyczepiona jest zielona trawa. Nauczyciel rozkłada na dywanie małe sylwety
uśmiechniętych tulipanów i smutnych. Zadaniem dzieci jest wybranie uśmiechniętego tulipan
jeśli zajęcia i zabawy im się podobały lub smutnego jeżeli im się nie podobały i
przyczepienie tulipanów na trawkę.
Download