Nabór do 4 grupy uczestników projektu Portugalski wzorzec

advertisement
Nabór do 4 grupy uczestników projektu Portugalski wzorzec piłkarski rozpoczęty
W dniu dzisiejszym rozpoczynamy nabór zgłoszeń do 4 tury uczestników projektu Portugalski wzorzec
piłkarski / Portuguese football pattern . Nabór ogłoszony dnia 31 maja 2017 roku potrwa do 30 czerwca
2017 roku do godziny 17.00.
Formularz zgłoszeniowy wraz z regulaminem dostępny jest w biurze projektu ul. Kubika 12/4 A, 59-700
Bolesławiec oraz na stronie www.comt2012.org.
UWAGA:
Niniejszy nabór zgodnie z regulaminem skierowany jest WYŁĄCZNIE do osób długotrwale bezrobotnych /
nieaktywnych zawodowo. Za takie uznaje się:
 Młodzi poniżej 25 lat – osoby bezrobotne/nieaktywne zawodowo nieprzerwanie przez okres ponad 6
miesięcy przed przystąpieniem do projektu.
 Dorośli powyżej 25 lat – osoby bezrobotne/nieaktywne zawodowo nieprzerwanie przez okres ponad 12
miesięcy przed przystąpieniem do projektu.
Studenci studiów niestacjonarnych (zaoczne) jeżeli są osobami spełniającymi kryteria mogą aplikować i
ubiegać się o kwalifikację do projektu. Nasz projekt jest dostępny również dla osób niepełnosprawnych
spełniających pozostałe kryteria rekrutacyjne.
Zapraszamy do składania aplikacji.
Portugalski wzorzec piłkarski / Portuguese football pattern to kolejny projekt którym wspieramy w
najbliższych latach środowisko piłkarskie w Polsce. Projekt kierujemy do „młodych trenerów”, którzy są na
starcie do kariery trenera piłki nożnej. Głównym celem projektu jest wzmocnienie kompetencji zawodowych i
kluczowych z wykorzystaniem programów mobilności ponadnarodowej.
Nasz projekt w sposób kompleksowy (szkolenia zawodowe, językowe, kursy UEFA C/B, staże zagraniczne i
krajowe) wesprze 32 młodych ludzi (kobiety i mężczyzn) w wieku 18-35 lat, którzy w dość krótkim (około 810 miesięcy) czasie staną się pełnowartościowymi pracownikami, którzy są profesjonalnie przygotowani do
swojej kariery zawodowej w obszarze trener piłki nożnej. Projekt jest dostępny zarówno dla osób
pełnosprawnych jak i niepełnosprawnych.
Uczestnicy otrzymają:
 intensywny kurs języka angielskiego
 przygotowanie kulturowe i podstawy języka portugalskiego
 nocleg ze śniadaniem podczas szkoleń
 transport do Portugalii
 60 dniowy staż wraz ze szkoleniami w SL Benfica
 zakwaterowanie, wyżywienie i transport w Portugalii
 opłacony kurs UEFA C lub UEFA B
 kurs pierwszej pomocy
 kurs wychowawcy kolonijnego
 kurs trenera personalnego basic COMT COACHING CLUB
 dwumiesięczny staż z wynagrodzeniem w polskim klubie lub akademii piłkarskiej
INFORMACJE O PROJEKCIE: 668 124 269, 508 857 707, 502 047 850
Download