04.

advertisement
Najważniejsze prace legislacyjne
dotyczące problematyki społeczeństwa
informacyjnego
zakończone w 2001 r.
Grażyna Omarska
p.o. Dyrektor Departamentu Systemów Informatycznych
w Komitecie Badań Naukowych
1.
Ustawa z dnia 25 sierpnia 2001 r. o zmianie
ustawy o ochronie danych osobowych
2.
Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz
danych
3.
Ustawa z dnia 18 września 2001 r. o podpisie
elektronicznym
4.
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do
informacji publicznej
Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r.
o zmianie ustawy o ochronie danych
osobowych
Dostosowanie przepisów ustawy do wymogów Dyrektywy
95/46/EWG Parlamentu Europejskiego oraz Rady
z 24 października 1995 r. o ochronie osób w związku
z przetwarzaniem danych osobowych oraz swobodnego
przepływu tych danych.
Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r.
o ochronie baz danych
Dostosowanie prawa polskiego do Dyrektywy
96/9/WE z 11 marca 1996 r. o ochronie prawnej
baz danych.
Ustawa z dnia 18 września 2001 r.
o podpisie elektronicznym
Implementacja postanowienia Dyrektywy 1999/93/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 grudnia 1999 r.
w sprawie wspólnotowych warunków ramowych
dotyczących podpisu elektronicznego.
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

66+6+6+

2 Cards basiek49

Create flashcards