sprawdź swoją wiedzę o starożytnym egipcie: 1. 2

advertisement
SPRAWDŹ SWOJĄ WIEDZĘ O STAROŻYTNYM EGIPCIE:
zadania przygotowała mgr Agnieszka Burdyk
1. Kogo zatrudniano przy budowie piramid?...........................................................................................
2. Czy Kleopatra była jedyną władczynią Egiptu?....................................................................................
3. Czyją żona i czyją matką buła Nut – bogini nieba?..............................................................................
4. Kto to był Anubis?...............................................................................................................................
5. Co się dzieje z bogiem RE – słoocem – w nocy?..................................................................................
6. Kiedy czczono Atona?..........................................................................................................................
7. Co wkładano mumii pomiędzy bandaże?............................................................................................
8. Dlaczego mumifikacja trwała 70 dni?..................................................................................................
9. Kto odkrył grobowiec Tutanchamona?...............................................................................................
10. Do kogo należą zabytki z wykopalisk?...............................................................................................
11. Jakie typy kolumn stosowano w Egipcie?.........................................................................................
12. Czy w architekturze egipskiej istniał system proporcji?...................................................................
13. Jak powstała pierwsza piramida?.....................................................................................................
14. W jakich pozach rzeźbiono posagi króla?.........................................................................................
15. Który król nakazał zerwanie z kanonem w sztuce egipskiej?............................................................
16. Jak karano niesumiennych urzędników?..........................................................................................
17. Co to były „plagi egipskie” ?.............................................................................................................
18. Z czego i jak produkowano papirusy?..............................................................................................
19. Czy mamy w Polsce zbiory papirusów egipskich?.............................................................................
20. Jak zginęła Kleopatra?.......................................................................................................................
CO ZNAJDUJE SIĘ NA OBRAZKACH?
1.
4.
7.
2.
5.
3.
6.
8.
9.
Download