Odnawialne źródła energii

advertisement
Odnawialne źródła energii
Spis treści:

Paliwa kopalne i ich zasoby

Energia biomasy i biogaz

Energia wiatru

Energia słoneczna

Energia wodna

Korzyści z używania OZE
Paliwa kopalne
.
Paliwa kopalne i ich zasoby
Do paliw kopalnych zaliczamy:

Ropę naftową

Gaz ziemny

Węgiel kamienny
Biomasa i biogaz
Biomasa to stałe lub ciekłe substancje pochodzenia
roślinnego lub zwierzęcego, ulegające
biodegradacji.
Biogaz to gaz wydzielany do atmosfery w wyniku
naturalnego rozkładu szczątków organicznych.
Biomasa
Zalety:
* pewna dostaw surowca z kraju
* możliwość uzyskania dochodu przy nadprodukcji żywności
* nowe miejsca pracy
* zmniejszenie emisji CO2 z paliw nieodnawialnych
* decentralizacja produkcji energii
Wady:
* ryzyko wprowadzenia monokultury w uprawie roślin
* spalanie każdych paliw także biopaliw powoduje wydzielanie tlenków
azotu
* spalanie biomasy zawierającej pestycydy, tworzywa sztuczne czy związki
chloropochodne powoduje powstanie związków o toksycznym i rakotwórczym
Biogaz
Typowe przykłady wykorzystania obejmują:
- produkcję energii elektrycznej;
- produkcję energii cieplnej;
-dostarczanie gazu wysypiskowego;
-wykorzystanie gazu jako paliwa;
-wykorzystanie gazu w procesach technologicznych.
Zalety:
* czyste źródło energii
* zmniejszenie emisji metanu
* decentralizacja produkcji energii
* możliwość wykorzystania tam, gdzie brak naturalnych
surowców
Wady:
* konieczność przestrzegania ścisłych wymogów procesu
fermentacji
* nakłady inwestycyjne
Biogaz
Elektrownia wiatrowa
Elektrownia wiatrowa to zespół urządzeń
produkujących energię elektryczną, wykorzystujących
do tego turbiny wiatrowe.
Elektrownia wiatrowa
Turbina wiatrowa
– urządzenie zamieniające energię kinetyczną
wiatru na pracę mechaniczną w postaci ruchu
obrotowego wirnika.
Energia słoneczna
Energetyka słoneczna – gałąź przemysłu
zajmująca się wykorzystaniem
energii promieniowania słonecznego zaliczanej do
odnawialnych źródeł energii .
Kolektor słoneczny – urządzenie do konwersji
energii promieniowania słonecznego na ciepło.
Energia docierająca do kolektora zamieniana jest
na energię cieplną nośnika ciepła, którym może być
ciecz (glikol, woda) lub gaz (np. powietrze).
Energia wody

Energia wodna – wykorzystywana gospodarczo
energia mechaniczna płynącej wody.
Budowa elektrowni wodnej
Podsumowanie, ocena OZE
Odnawialne źródła energii są najkorzystniejszym
rozwiązaniem energetycznym dla środowiska,
pomimo że nie są one dla niego całkiem obojętne.
To przyszłość, która nie zanieczyszcza
środowiska i wykorzystuje naturę, nie szkodząc
jej. Dodatkowo są to źródła dostępne dla
wszystkich, dlatego nie będą się toczyć o nie
wojny.
W dzisiejszych czasach coraz częściej zwraca się
uwagę na znaczenie OZE dla energetyki
przyszłości. Jest ona bezpieczniejsza od energii
jądrowej, nie pozostawia szkodliwych odpadów.
Bibliografia
http://www.oze.opole.pl/Energia_biomasy,str,459.ht
ml
http://www.czysta-energia.ovh.org/biomasa.html
http://pl.wikipedia.org
http://www.google.pl/imghp?hl=pl&tab=wi
Autorzy
Prezentację wykonali:

Arkadiusz Koziarz

Kamil Siedliński

Anna Starczyk

Katarzyna Wróbel
Korekta:

Justyna Kramarczyk
Materiały:

ww. osoby oraz:

Joanna Bożek

Anna Kamińska
Download