avipron - lapteka.com.pl

advertisement
szczupły zawsze modny!
IIPII
o
PDIION
9911 11
SPÓŁDZIELNIA
PRACY
CHEMICZNO-FARMACEUTYCZNA
"POLON"
91-342 ŁÓDŹ, UL. POJEZIERSKA
TEL. DZ. HANDL. 51-31-52, FAX 51-30-61, TLX 88 66 77
0
N
AVIPRON
- lek przeciw
otyłości
hamujący
łaknienie
Dawka
Postać
Opakowanie
25 mg
tabletka
30 szt.
Nazwa międzynarodowa:
Chlorphentermine
hydrochloride
Odpowiednik preparatów zagranicznych: Chlorphentermin
hydrochlorid, Desopimon.
Działanie:
Amina sympatykomimetyczna,
wykazuje
bezpośrednie
wybiórcze
działanie
na
podwzgórzowy ośrodek głodu, hamując w ten sposób łaknienie.
Wskazania:
Stosowany jest w leczeniu otyłości różnego pochodzenia.
Przeciwwskazania:
Okres ciąży, nietolerancja
na lek, ostrożnie stosuje się w chorobach sercowo-naczyniowych,
w nadciśnieniu,
w niewydolności
krążenia, jaskrze, nadczynności
tarczycy.
U chorych leczonych inhibitorami
MAO kurację można rozpocząć po
2-tygodniowej przerwie.
Download