W poszukiwaniu życiowej równowagi s. 4

advertisement
blisko
nr 3/54 rok XIV kwartalnik jesień 2012
ISSN 2081-1039
zdrowia
Magazyn Pacjentów Centrów Medycznych Grupy LUX MED
www.luxmed.pl
Nowe Plany
Opieki
Medycznej
dla Ciebie i Twoich
bliskich s. 8
W poszukiwaniu
życiowej równowagi s. 4
W n u me r z e
a k t u a l no ś c i
Szanowni Państwo!
Work life balance (WLB) z roku na rok zyskuje nowych zwolenników.
Coraz więcej osób zdaje sobie sprawę, że aby osiągnąć sukces w życiu, trzeba umieć równoważyć obowiązki zawodowe z życiem osobistym. W tym
numerze kwartalnika chcemy przybliżyć WLB widziane z różnych perspektyw. W Temacie Numeru piszemy o tym, co każdy z nas może robić
dla lepszego samopoczucia, a także jak pracodawcy mogą nas w tym wspierać oraz jak dbać o efektywność działań zawodowych. W WLB bardzo
ważna jest również profilaktyka, w tym systematyczne wizyty kontrolne
u lekarza. Łatwiejszy dostęp do specjalistów mają osoby, które korzystają
z pakietów opieki. Część z nich zapewniają pracodawcy, ale można też
Nowe strony internetowe
wykupić je samemu. Dla zainteresowanych przygotowaliśmy właśnie
11 nowych planów opieki indywidualnej, które opisujemy na kolejnych
stronach magazynu. W naszym kwartalniku nie mogło też zabraknąć tematów poradniczych, tym razem dotyczących autyzmu u dzieci, różnych
sposobów radzenia sobie z bólem kręgosłupa oraz chirurgicznego leczenia otyłości. Na koniec, jak zwykle przybliżamy sylwetkę jednego z naszych lekarzy.
Ciekawej lektury.
Redakcja
Spis treści
P o r a dn i k s. 11
Nie ma żadnego
pojedynczego objawu,
który występowałby
u wszystkich
Pacjentów
autystycznych.
A k ­t u ­a l ­no­Ś c i
3 Nowe strony internetowe
3 Interaktywne formy kontaktu
3 Otaczamy opieką
3 LUX MED wspiera studia
podyplomowe HARA
3 Godło Jakość Obsługi po raz trzeci
dla LUX MED
3 Już wiesz, jak pomóc
t em at n u me r u
4 Od samoświadomości
po zmiany organizacyjne
6 Chory pracownik to strata
dla firmy
t em at n u me r u s. 4
W sytuacjach skrajnego
zapracowania WLB polega
na umiejętności
regenerowania się
w każdym nadającym się
do tego momencie.
g r u p a l u x med
7 Nowa oferta dla Klientów indywidualnych
8 Tabela nowych Planów Opieki Medycznej
dla Ciebie i Twoich bliskich
10 Chcesz wiedzieć więcej
o nowych Planach Opieki Medycznej?
ala
grześ
Kasia
Gabryś
tomek
julek
krzyś
antoś
jan
maria
po r a dn i k s. 14
Każdy z nas ma inną wrażliwość
na te same bodźce. Ostatecznie
o rodzaju zabiegów zadecyduje
terapeuta.
po r a dn i k 11 Autyzm – z tego się nie wyrasta
S z p i ta l 12 Vectra – wizualizacja efektów zabiegu
przed operacją
12 Szpitalna poradnia leczenia zaburzeń snu
12 Chirurgiczne leczenie nietrzymania moczu
13 Chodzi o zdrowie
po r a dn i k 14 Fizykoterapia alternatywą dla farmakoterapii
nasi lekarze
15 Gwiaździste niebo nad Afryką
2
blisko zdrowia 3/2012 jesień
krótko
Ad­res re­dak­cji: ul. Postępu 21c, 02-676 War­sza­wa, tel. 22 450 42 69
e­-ma­il: [email protected]­xmed.pl
Wydawca: LUX MED Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Postępu 21c,
02-676 Warszawa
Projekt redakcyjny, graficzny i realizacja: Mediapolis Sp. z o.o.,
tel. 22 313 22 00, www.mediapolis.com.pl
Foto w numerze: archiwum LUX MED, Shutterstock
Foto na okładce: Shutterstock. Data wydania listopad 2012 rok.
LUX MED wspiera studia
podyplomowe HARA
W
związku z rebrandingiem przeobrażeniu uległy strony WWW naszych sieci medycznych. Obecnie działają dwie nowe strony internetowe LUX MED i Medycyny
Rodzinnej. WWW LUX MED, tak jak dotychczas, pełni
także funkcję strony całej Grupy. Nowa grafika nawiązuje
do obecnego logo. Zmieniony został także układ elementów,
m.in. pojawił się nowy sposób prezentacji placówek i interfejs grafików lekarzy. Jeszcze większą metamorfozę przeszła
WWW Medycyny Rodzinnej. Strona została całkowicie
zmodyfikowana, przygotowana tak, aby nawiązywała
do układu i funkcjonalności WWW Grupy, m.in. wprowadziliśmy podział na trzy moduły tj. dla Pacjentów, dla Firm
i Grupa LUX MED.
HARA – Health and Resilience Academy
– Akademia Zdrowia i Odporności organizowana jest przez Szkołę Wyższą Psychologii Społecznej. Zajęcia mają na celu
praktyczne przygotowanie specjalistów
do opracowywania, wdrażania i zarządzania programami prozdrowotnymi,
a także budowania zaangażowania
i prewencji wypalenia zawodowego
oraz kultury zdrowych relacji w firmach.
Tematykę studiów przybliżamy
w Temacie Numeru.
Interaktywne formy kontaktu
D
la użytkowników iPhone’ów, iPadów oraz telefonów i tabletów z systemem Android jest już dostępna darmowa aplikacja o nazwie „Portal Pacjenta
LUX MED”. Dzięki niej można umówić się na wizytę
lekarską jeszcze łatwiej, szybciej i z dowolnego miejsca.
Pacjenci zyskują też dostęp do wielu innych praktycznych funkcji. Aplikacja pozwala na odwołanie wizyty,
przeglądanie historii poprzednich konsultacji czy
sprawdzenie grafików pracy lekarzy. Zawiera także informacje o lokalizacji placówek należących do Grupy.
Wersję na telefony z systemem Android można pobrać ze sklepu Google Play, natomiast na iPhone’y
oraz iPady z App Store. Wystarczy wykonać trzy proste kroki: wpisać w wyszukiwarkę nazwę „Portal
Pacjenta LUX MED”, następnie wybrać przycisk „bezpłatnie” oraz „OK”. Wówczas aplikacja zostanie
pobrana i zainstalowana na urządzeniu.
Otaczamy opieką
Godło Jakość Obsługi
po raz trzeci dla LUX MED
Wyróżnienie przyznane zostało przez
Klientów, którzy oddawali głosy na stronie
www.jakoscobslugi.pl, korzystając
z aplikacji na telefony komórkowe
oraz na Facebooku. Nagroda jest tym
bardziej cenna, że wszystkie wyróżnione
firmy są liderami w swoich branżach,
a wśród wytypowanych znajdują się
jedynie te, które zapewniają Klientom
najwyższe standardy obsługi i cieszą się
największym zaufaniem oraz uznaniem.
Już wiesz, jak pomóc
LUX MED był partnerem medycznym 34. Maratonu Warszawskiego. Nad bezpieczeństwem ponad
8000 osób czuwały zespoły w kilkunastu karetkach specjalistycznych i ratowniczych, a także personel
stacjonujący w namiocie medycznym w okolicach mety. Na potrzeby wydarzenia utworzono stacjonarne i mobilne centra operacyjne wyposażone w system wspomagania dowodzenia (SWD z monitoringiem GPS). Jednocześnie na płycie boiska Stadionu Narodowego wszyscy zainteresowani mogli
skorzystać z punktu konsultacyjnego, w którym mierzono poziom glukozy, cholesterolu, ciśnienia
tętniczego oraz przeprowadzano analizę składu masy ciała. Kilka tygodni wcześniej byliśmy partnerem medycznym Dnia Energetyka
LUX MED w pogotowiu na Stadionie Narodowym.
w Kozienicach, tam również udostępniliśmy punkt konsultacyjny.
Grupy LUX MED nie zabrakło też
w warszawskich Złotych Tarasach,
gdzie odbył się kongres „Biznes
to Rozmowy”. Konferencja ta organizowana jest co roku przez Netię
dla ponad tysiąca uczestników.
Wydarzenie wspierają kluczowe
firmy z różnych branż. LUX MED
zapewnił opiekę medyczną uczestnikom, a także zaprezentował najnowsze rozwiązania internetowe
dla Pacjentów.
R
azem z firmą Orange przygotowaliśmy
bezpłatną aplikację ratunkową „Pierwsza
Pomoc”. Użytkownik może natychmiast dowiedzieć się i zobaczyć na ilustracjach, jak
bezpiecznie ułożyć nieprzytomną osobę, podjąć i prowadzić reanimację oraz zatamować
krwawienie. Aplikacja dostarcza też aktualnych informacji o numerach telefonów służb
ratunkowych i placówkach medycznych
Grupy LUX MED.
3/2012 jesień
blisko zdrowia
3
t em at n u me r u
T E M AT N U M E RU
Od samoświad omości
po zmiany organizacyjne
N a s i e k spe r c i
Wojciech
Eichelberger
Przemysław
Duchniewicz
Rozmowa z Wojciechem Eichelbergerem
i Przemysławem Duchniewiczem,
pomysłodawcami i wykładowcami wspieranych
przez LUX MED podyplomowych
studiów HARA (Health
and Resilience Academy).
Na czym w praktyce polega work life balance
(WLB)?
Na tym, by móc więcej, dłużej i lepiej – dla siebie i organizacji niższym kosztem, nie zaniedbując życia poza pracą. W sytuacjach skrajnego zapracowania WLB polega na umiejętności
regenerowania się w każdym nadającym się
do tego momencie.
Dlaczego obecnie coraz więcej osób uznaje
to pojęcie za jeden z najistotniejszych elementów sukcesu?
Zwiększa się świadomość potrzeb psychologicznych, których w pracy nie da się zaspokoić, a także tego, że efektywne i twórcze działanie zawodowe musi być wsparte wysokim poziomem
satysfakcji z życia pozazawodowego.
Zdrowotne koszty pracy mogą stanowić istotne
zagrożenie dla psychofizycznej kondycji człowieka. Dotychczasowe, zwyczajowe formy odpoczynku i regenerowania się już są niewystarczające.
Ciężko pracujące osoby wymagają profesjonalnego reżimu odnowy psychobiologicznej. Podobnie jak to czynią zawodowi sportowcy.
Dodatkowym elementem jest to, że w życie zawodowe wchodzi pokolenie mające inny system wartości. Osoby te nie są skłonne do poświęcania swojego życia osiąganiu sukcesu zawodowego kosztem poczucia tożsamości i satysfakcji z życia w ogóle. Wiedzą, że pieniądze szczęścia nie dają, o czym
przekonali się, patrząc na swoich rodziców.
Jakie działania mają największe znaczenie?
Można wymienić dwie grupy działań – pierwszą
są te nastawione na podniesienie indywidualnej
odporności na przeciążenie i sytuacje trudne, szczególnie przedłużające się. Lepsza samoświadomość naszych procesów psychofizycznych, stylu
pracy, obszarów, gdzie ładujemy lub szybciej rozładowujemy „wewnętrzne akumulatory”, to efektywniejsze zarządzanie samym sobą.
4
blisko zdrowia 3/2012
Drugą grupą działań są zmiany
na poziomie organizacyjnym, poczynając od stylu zarządzania
przez kulturę po fizyczne środowisko pracy.
Dlaczego wprowadzenie
WLB jest istotne również
z perspektywy pracodawców?
Głównymi czynnikami wprowadzania
tego typu programów w Europie są
zwiększanie produktywności przez
ograniczenie presentizmu (nieefektywnej obecności
w pracy), budowa
zaangażowania oraz
misji i wartości firmy. Najważniejszym
czynnikiem ryzyka,
mającym wpływ na
kształt strategii na całym świecie jest stres. Im
lepiej pracownik dba o swoje zdrowie, tym silniejszy jest
dany pracodawca, szczególnie
w coraz trudniejszym otoczeniu. Im bardziej nasza praca
staje się umysłowa, tym bardziej
istotna jest odpowiednia kondycja psychiczna. Zmiana świadomości i budowa
kultury zdrowia zajmuje od 5 do 10 lat,
jednak zwrot z tej inwestycji, szczególnie
w firmach z niską rotacją, wynosi od 300 do
700%, zaś w sytuacji wyzwań demograficznych będzie główną przewagą konkurencyjną
na rynku.
jesień
Co pracodawcy zyskują na WLB?
Proszę wyobrazić sobie firmę, gdzie osoby zaczynają dbać o siebie, ćwiczyć, zmieniają dietę, rzucają palenie, wiedzą, jak reagować w sytuacji
permanentnego stresu, znają swój typ osobowości, mają nie tylko narzędzia, wiedzę
i kulturę wsparcia, ale coś więcej – świadomość, że realnie coś w ich życiu
zmienia się na lepsze. Po kilku
latach ich przewidywalna długość życia w zdrowiu wzrasta
od 3 do 10 lat. Widzisz oczami wyobraźni siebie wspinającą się na Kilimandżaro czy podróżującą
po świecie w wieku
70 lat – w pełnym
zdrowiu.
Czego jesteś świadoma? Co czujesz do
firmy, która nie musi – przecież prawo
pracy nie nakazuje
– a jednak dzieli się
z Tobą swoim zyskiem w taki właśnie
sposób?
Większość osób
gdzieś w duszy czuje wdzięczność i zaangażowanie, chęć
traktowania takiego
pracodawcy z wzajemnością i szacunkiem.
Morale rośnie. Zazwyczaj
osoby uczestniczące w takim ćwiczeniu uważają,
że ich realna wydajność, kreatywność czy chęć dzielenia się
znacząco wzrasta.
Jakie działania wprowadzają pracodawcy
w zakresie WLB?
Podzielę się moim doświadczeniem z wdrożenia podobnego programu w największej
prywatnej korporacji na świecie. Pierwszym
etapem było wdrożenie kompleksowego programu opieki medycznej – jest to zarazem
najczęstsze działanie wśród innych pracodawców, kolejnym było opracowanie szkoleń dla liderów z zakresu przywództwa w oparciu o wybrane modele i programy.
Równolegle rozwijaliśmy wiele programów aktywności fizycznej – od własnej siłowni,
boiska, wynajmu sal gimnastycznych, organizacji biegów, po karnety i programy benefitowe.
Następnie zaprosiłem do współpracy profesjonalnego żywieniowca i rehabilitantki.
Kolejne były kampanie świadomości: stresu,
zdrowia, żywienia. Wdrożono m.in. elastyczny czas pracy, pracę z domu, możliwość zrobienia przerwy w karierze, programy wspierające macierzyństwo, warsztaty dla ojców,
programy poprawiające warunki w miejscu
pracy, efektywną komunikację.
Na czym polegają studia Health and Resilience
Academy? Do kogo przede wszystkim
są skierowane?
Oferta studiów podyplomowych HARA jest
skierowana do wszystkich osób chcących w praktyce rozwijać, wdrażać i koordynować programy budujące wewnętrzną odporność, w tym
na stres i przemijanie (starzenie się), zdolność
do długotrwałego efektywnego działania zwłaszcza w okresie 50+ i 60+. To studia dla pracodawców i dla pracowników.
Szczegóły na www.podyplomowe.pl
Zdrowotne koszty pracy mogą stanowić istotne zagrożenie
dla psychofizycznej kondycji człowieka. Dotychczasowe, zwyczajowe
formy odpoczynku i regenerowania się są już niewystarczające.
3/2012 jesień
blisko zdrowia
5
T E M AT N U M E RU
g r u p a l u x med
Nowa oferta
N a s z e k spe r t
dr Grzegorz
Juszczyk,
Dyrektor Działu
Innowacji
Produktowych
i Profilaktyki,
Grupa LUX MED
dla Klientów indywidualnych
Grupa LUX MED przygotowała specjalną ofertę dla Klientów indywidualnych. Wśród 11 nowych
Planów Opieki Medycznej każdy znajdzie ofertę dostosowaną do swoich potrzeb i oczekiwań.
Można zaproponować ją bliskim i znajomym, którzy dotychczas nie korzystali z takich rozwiązań.
Korzystanie z programu
opieki medycznej dla
pracowników jest bardzo
pomocne w zarządzaniu
absencją.
Chory pracownik
to strata dla firmy
A
bsencja chorobowa stanowi poważny koszt dla pracodawcy – przez
33 dni zwolnienia pracownik otrzymuje 80% wynagrodzenia a jego zadania często musi wykonać ktoś
inny. Od lat próbuje się znaleźć złoty środek między zrozumieniem potrzeb pracownika, a minimalizowaniem kosztów pracodawców. Rozwiązanie to próba zarządzania absencją chorobową.
Diagnoza
Pierwszym krokiem powinna być analiza
przyczyn zwolnień – partner medyczny może
dostarczyć informację o przyczynach zwolnień
w ujęciu statystycznym. Nie umożliwia ona identyfikacji pojedynczych zwolnień, ale wskazuje
najczęstsze przyczyny w celu określenia priorytetów i porównania z innymi firmami. Dzięki
takim informacjom można zaplanować odpowiednie działania profilaktyczne.
Uznajemy, że absencja na pewnym poziomie
– ok. 3–3,5% roboczych osobodni w ciągu roku – odzwierciedla normalną sytuację epidemiologiczną. Zbyt niska może oznaczać, że osoby chore przychodzą do pracy (są wtedy mniej
wydajne, a jeśli chorują na chorobę zakaźną,
to mogą jeszcze zarazić współpracowników).
Zbyt wysoka powoduje, że poszukujemy przyczyn albo w złym stanie zdrowia pracowników,
albo w nadużywaniu. Omówmy to na przykładzie dwóch częstych przyczyn zwolnień – przeziębień oraz bólu pleców.
3
6
Leczenie
Infekcje dróg oddechowych są zazwyczaj najczęstszą przyczyną zwolnień krótkoterminowych
2–5 dni. W przeziębieniach wywoływanych przez
wirusy samopoczucie stopniowo przez kilka dni
się pogarsza, w 3., 4. dniu czujemy się najgorzej,
a potem powinniśmy poczuć się lepiej. Jeśli
pracownik zdecyduje się na zwolnienie na początkowe kilka dni, może szybciej wrócić do pracy.
Jednak pracownicy często rezygnują ze zwolnienia na początku infekcji, pracują i zwiększają ryzyko wydłużenia się okresu objawów choroby, a nawet powikłań bakteryjnych (jak angina czy
zapalenie płuc). Dodatkowo w pierwszych dniach
chorzy łatwiej zarażają innych pracowników.
Pracownicy, którzy poznają te mechanizmy, mogą bardziej świadomie zarządzać absencją – oceniając ryzyko nieobecności na początku infekcji
n a s z a g r u pa
blisko zdrowia 3/2012 jesień
Na rok 2013 dla firm korzystających
z opieki medycznej w Grupie LUX MED
i zatrudniających powyżej 50 pracowników
przygotowaliśmy specjalny program:
„Zarządzaj aktywnie absencją chorobową
w swojej organizacji”. Ma on budowę
modułową i pozwala na wybór optymalnej
dla firmy metody monitorowania i ograniczania absencji. Firmy zainteresowane
szczegółami prosimy o kontakt na adres:
[email protected]
N
wobec aktualnych obowiązków, planów i postawionych im celów. Jeśli infekcje są częste, możemy też zbadać, czy warunki pracy (temperatura,
wilgotność powietrza) przypadkiem nie zwiększają ryzyka infekcji. Możemy także edukować pracowników, jak powinni dbać o swoje zdrowie.
W drugim przypadku – bólu pleców – chory
pracownik nikogo nie zarazi. Ból może łagodzić
odpowiednimi lekami. Jednak jeśli chory nie
korzysta z pomocy specjalistycznej (np. nie może umówić się z lekarzem w dogodnym terminie), problem będzie narastał, a leki mogą
wywołać niepożądane skutki uboczne. W przypadku występowania takich problemów pracodawca może umożliwić pracownikom szybki
dostęp do wybranych zabiegów diagnostycznych
i leczniczych (np. rehabilitacyjnych). Firmy zarządzające absencją w takich przypadkach rozmawiają z partnerem medycznym na temat możliwości sfinansowania dodatkowych świadczeń
dla pracowników.
Rokowania
Korzystanie z programu opieki medycznej dla pracowników jest bardzo pomocne w zarządzaniu
absencją. Prowadzona jest kontrola elektronicznej
dokumentacji, umożliwiającej raportowanie przyczyn i długości zwolnień. W przypadku zgłoszenia przez pracodawcę nagłych wahań absencji przygotowywane są doraźne analizy stanu zdrowia
w celu zdiagnozowania możliwych przyczyn tego zjawiska. Redukcja absencji do optymalnego
poziomu jest procesem trudnym, wymagającym
kompromisów. Zarządzanie absencją to zadanie
długofalowe – zwolnień będzie mniej wtedy, gdy
pracownicy będą mieli lepsze zdrowie, a proces
powrotu do aktywności osób chorych będzie optymalnie zorganizowany.
owe plany łączą niezbędne konsultacje lekarskie oraz badania laboratoryjne
i diagnostyczne
z profilaktyką
zdrowotną. Wśród propozycji
dla dzieci, dorosłych oraz
seniorów są zarówno produkty oparte na systemie
współpłacenia, jak
i abonamenty w pełni przedpłacone.
Warto
mieć plan
Ceny pakietów są
bardzo atrakcyjne
dzięki prostemu systemowi redukcji
kosztów opieki medycznej − Pacjent płaci dużo mniej z góry,
a dopłaca tylko niewielkie kwoty, kiedy faktycznie
korzysta z usług objętych wybranym przez niego planem. Ponadto pakiety gwarantują stałe,
atrakcyjne zniżki na pełen zakres pozostałych usług medycznych świadczonych
w Grupie LUX MED, których nie obejmuje
umowa.
Z kolei, Pacjenci, którzy z opieki lekarskiej i badań diagnostycznych korzystają często, mogą
wybrać plan z szerokim zakresem usług medycznych w pełni sfinansowanym w oparciu
o opłaty okresowe, bez konieczności dopłat przy
korzystaniu z usług. Ponadto każdy Klient może skorzystać z wielu dodatkowych propozycji,
takich jak Programy Profilaktyczne, Programy
Szczepień i inne. Wybór i zakup najodpowiedniejszego dla Pacjenta planu jest szybki – można go dokonać on-line, a aktywacja przebiega
bez zbędnych formalności i wstępnej oceny medycznej stanu zdrowia.
Szeroki wybór umożliwi
każdemu znalezienie
propozycji dostosowanej
do własnych potrzeb.
Każdy znajdzie coś dla siebie
Szeroki wybór umożliwi każdemu znalezienie propozycji dostosowanej do własnych potrzeb. Specjalnie z myślą o najmłodszych Pacjentach i juniorach powstały plany: Morelka (adresowany
do dzieci od urodzenia do 4. roku życia włącznie
i gwarantujący dostęp do specjalistów wraz z diagnostyką oraz lekarzy pierwszego kontaktu), Brzoskwinia (dla Pacjentów od 4. do 18. roku życia
włącznie, proponujący rozszerzoną opiekę podstawową i specjalistyczną) oraz Mango (skierowaSzczegóły planów – str. 8−9
ny do dzieci od urodzenia do 18. roku życia kompleksowy, w pełni przedpłacony program,
gwarantujący szeroki zakres konsultacji).
Z kolei osobom dorosłym, pomiędzy
18. a 65. rokiem życia proponujemy plany: Akacja (gwarantujący stały i szybki dostęp do lekarzy specjalistów),
Brzoza (zapewniający podstawową i rozszerzoną opiekę medyczną, diagnostykę i zabiegi
laboratoryjne oraz konsultacje u lekarzy specjalistów),
a także Dąb (dla osób oczekujących kompleksowej
opieki medycznej, w pełni
przedpłaconej).
Plan Klon, dedykowany
osobom od 18. roku życia
bez górnej granicy wiekowej, umożliwia jednorazowe
skorzystanie z wizyty u wybranego specjalisty oraz wykonanie podstawowych badań diagnostycznych w ciągu trzech
miesięcy od aktywacji planu.
Szczególne wymagania osób starszych
po 65. roku życia zaspokajają plany Sosna
(dla tych, którzy chcą mieć stały szybki dostęp
do lekarzy specjalistów blisko domu, a dostęp do
lekarza pierwszego kontaktu realizują np. w publicznej służbie zdrowia), Jodła (oferta dla seniorów, którzy chcą mieć szybki dostęp do lekarzy specjalistów wraz z diagnostyką, jak również
lekarzy pierwszego kontaktu w nagłych wypadkach) oraz Cyprys (dla osób, które cenią sobie
kompleksową pełnoprofilową opiekę medyczną).
Dla Pacjentów, którzy wcześniej korzystali z abonamentów pracowniczych w Grupie LUX MED
i chcieliby ją kontynuować po zmianie pracy,
wprowadzony został Plan Opieki Medycznej
Olcha, który umożliwia zapewnienie całej
rodzinie ciągłości opieki u dotychczasowych
specjalistów.
Jak wykupić plan – str. 10
3/2012 jesień
blisko zdrowia
7
g r u p a l u x med
P o r a dn i k
Chcesz wiedzieć
więcej
o nowych Planach Opieki Medycznej?
Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie internetowej i przez telefon. Poznaj szczegóły naszej
oferty i wybierz Plan Opieki Medycznej najbardziej odpowiadający potrzebom Twoim i Twojej rodziny.
Przez internet
www.luxmed.pl/plany_opieki_medycznej
lub wysłać e-mail na adres:
[email protected]
Przez telefon
Od poniedziałku do piątku w godzinach 8–18.
Zadzwoń. Nasz Doradca pomoże
w wyborze i podjęciu najlepszej decyzji.
22 339 37 33
blisko zdrowia 3/2012 jesień
N a s z e k spe r t
dr n. med.
Beata Kazek,
pediatra
LUX MED
Katowice
ala
grześ
Kasia
Nie ma żadnego pojedynczego objawu, który występowałby u wszystkich Pacjentów autystycznych. Część
dzieci prezentuje wyraźne nieprawidłowości od urodzenia, u większości regres czy zatrzymanie następuje po okresie względnie
prawidłowego rozwoju.
Zwykle objawy uwalniają się stopniowo, budzą niepokój rodziców
(„coś jest nie tak”). Jednoznacznymi wskaźnikami wymagającymi
natychmiastowego skierowania
dziecka do specjalisty są brak kontaktu wzrokowego, gaworzenia,
wskazywania palcem i innych gestów, brak reakcji na imię w 12. miesiącu życia, brak wypowiadania pojedynczych słów, brak zachowań
informujących (przy obecnych żądających) oraz brak uwspólniania
pola uwagi w 18. miesiącu życia,
niewypowiadanie (nie mylić z powtarzaniem) zwrotów dwuwyrazowych przed 2. rokiem życia.
Gabryś
tomek
julek
krzyś
antoś
jan
maria
Autyzm
Coś jest nie tak
wystarczy wejść na stronę:
10
Z
aburzenia autystyczne
(autyzm dziecięcy,
autyzm atypowy, zespół
autystyczny, zespół
Aspergera, zaburzenia
ze spektrum autyzmu, ASD) ujawniają się przed 3. rokiem życia. Charakteryzuje je nieprawidłowy rozwój
relacji z innymi ludźmi, komunikacji (mowy samej w sobie, ale również
ogólny brak potrzeby komunikowania się), zaburzenia aktywności i zainteresowań (zachowania stereotypowe, bezcelowe, ograniczone).
Tyle definicja. A życie?
– z tego się
nie wyrasta
Pod opieką zespołu
Jeśli jakieś zachowania dziecka wzbudzają
Twój niepokój, koniecznie zgłoś się
po pomoc do lekarza.
Niepokojące
statystyki
W ostatnich latach obserwuje się narastanie zachorowań na autyzm.
Dane są zatrważające – co najmniej
1:150 dzieci prezentuje zachowania
autystyczne. W Polsce jest co najmniej
30 tys. dzieci i młodzieży autystycznej – wiele z nich nie ma rozpoznania, nie ma odpowiedniej terapii, jest
pozbawionych szans rozwojowych.
Wprawdzie diagnozę stawia się
z a s ta n ó w s i ę
zy dziecko patrzy na Ciebie, gdy wołasz je
C
po imieniu?
Czy łatwo nawiązać z nim kontakt wzrokowy?
Czy wskazuje palcem to, co chciałoby
otrzymać?
Czy dzieli z Tobą uwagę (np. pokazuje Ci coś,
co je zaciekawiło)?
Czy bawi się w udawanie (udaje, że rozmawia
przez telefon, mówi do lalek)?
Czy patrzy za Twoim wzrokiem?
Czy sprawdza, czy Ty patrzysz tam gdzie ono?
Jeśli ktoś w otoczeniu dziecka jest wyraźnie
zasmucony – czy próbuje pocieszać?
Czy pierwsze słowa były „typowe” (mama,
tata, baba, daj)?
Czy rozumie / wykorzystuje mowę gestów
(„tak – tak”, „nie – nie”, „pa – pa”)?
oraz zaburzenia towarzyszące (upośledzenie umysłowe, padaczka, zaburzenia sensoryczne). To wszystko
powoduje, że ktoś taki jak „modelowy pacjent autystyczny” po prostu
nie istnieje.
Czytając większość opisów schorzeń,
napotkamy rozdział pt. „Jak można
zapobiegać” – w przypadku zespołów autystycznych należałoby wpisać: zapobieganie nieznane.
na podstawie objawów, ale niewątpliwie zaburzenia autystyczne mają
silne podłoże biologiczne zarówno
środowiskowe (m.in. ciążowo-porodowe, infekcyjne, toksyczne), jak i genetyczne. Pomimo wysiłku badaczy
stwierdzenie przyczyny zespołu autystycznego jest możliwe u 10–25%
Pacjentów. U części osób autystycznych rozpoznaje się schorzenia współwystępujące (wady mózgu, choroby
metaboliczne, zespoły genetyczne)
Niemniej niezależnie od etiologii każda osoba z zaburzeniami ze spektrum
autyzmu wymaga możliwie wczesnej, wielospecjalistycznej opieki medycznej i terapeutycznej. Pacjent
powinien być pod opieką psychiatry,
neurologa, genetyka, pediatry, a nierzadko gastrologa, endokrynologa czy
immunologa klinicznego. Tak jak nie
ma dwóch takich samych Pacjentów
autystycznych, tak samo nie ma jednej recepty na autyzm. Tabletka
na autyzm nie istnieje. To, co nazywamy terapią w autyzmie, to przede
wszystkim postępowanie psychoedukacyjne – wczesna, intensywna,
systematyczna, czasem żmudna,
zwykle trudna praca z psychologiem,
pedagogiem, logopedą, terapeutą
zajęciowym.
u wa g a !
J eśli jesteś zaniepokojony rozwojem swojego
dziecka…
Jeśli obserwujesz, że dziecko nadmiernie izoluje
się od ludzi, odczuwa przymus stałości otoczenia, jest niezdolne do interakcji społecznych,
koncentruje się na stereotypowych, powtarzających się, często bezcelowych czynnościach,
nie reaguje na własne imię, nie chce czy nie
potrafi się komunikować, wykazuje zaburzenia
mowy lub całkowity brak mowy, demonstruje
łatwość mechanicznego zapamiętywania…
Jeśli Ty sam lub ktoś z otoczenia uważa Twoje
dziecko za autystyczne…
IE CZEKAJ, ŻE Z TEGO WYROŚNIE
N
NIE POZWÓL UŚPIĆ SWOJEJ CZUJNOŚCI
NIE BÓJ SIĘ POPROSIĆ O POMOC
PROFESJONALISTÓW
3/2012 jesień
blisko zdrowia
11
po
s zr paidn
ta ilk
s z p i ta l
N a s z e k spe r t
Vectra – wizualizacja efektów
zabiegu przed operacją
dr n. med.
Małgorzata
Chomicka-Janda,
specjalista
chirurg plastyk
Dzięki dokładnej analizie ciała jesteśmy w stanie lepiej zaplanować
zabieg. Często bywa tak, że nie
zdajemy sobie sprawy np. z asymetrii piersi. Dopiero trójwymiarowa projekcja pokazuje, jak naprawdę wygląda nasza sylwetka.
Dzięki temu Pacjentka może jaśniej określić swoje oczekiwania,
a lekarz precyzyjnie dobrać odpowiednie implanty.
dr n. med.
Lubomir
Lembas,
specjalista
chirurg
plastyk
Vectra jest ważnym urządzeniem
z perspektywy bezpieczeństwa
i komfortu psychicznego Pacjenta. Urządzenie pozwala na zobrazowanie realnie możliwych do uzyskania wyników operacji. Naszą
maksymą jest dążenie do najwyższej satysfakcji Pacjentek i Pacjentów, a teraz wspomagamy się w dążeniu do tego celu najnowszą technologią.
Skanowanie ciała trwa zaledwie kilka sekund.
W
Szpitalu LUX MED można teraz zobaczyć symulację efektów
zabiegów w postaci projekcji ciała po zmianach. To przełom
na polskim rynku chirurgii plastycznej. VECTRA XT jest urządzeniem przeznaczonym do obrazowania kształtu, konturu oraz kolorytu
wybranych części ciała. Daje możliwość uchwycenia anatomicznych szczegółów budowy Pacjenta w technologii 3D i przedstawienia ich na monitorze
komputera. Symulacja wyników zabiegu uzyskiwana jest w oparciu o automatyczny pomiar piersi i proporcji twarzy, wizualizację sylwetki w ubraniu,
czy też wizualny dobór implantów piersi.
Na monitorze możemy obejrzeć symulację efektów zabiegu.
Szpitalna poradnia
leczenia zaburzeń snu
Chirurgiczne
leczenie
nietrzymania moczu
W
O
blisko zdrowia 3/2012 jesień
ope r ow a ć c z y
n i e ope r ow a ć ?
Wskazania do operacyjnego leczenia otyłości:
Chodzi o zdrowie
Operacyjne leczenie otyłości, zapoczątkowane w latach 50. ubiegłego
wieku, jest uznawane za metodę właściwą dla chorych, u których
pomimo prób leczenia zachowawczego obejmującego dietę,
aktywność fizyczną, psychoterapię i leczenie farmakologiczne
nie osiągnięto trwałego ubytku masy ciała.
O
ostatnich latach coraz bardziej powszechne stają się
problemy ze snem. Ich przyczyną może być zespół
zaburzeń oddychania. Nieleczony powoduje przewlekłe
zmęczenie, senność, ból głowy i pogorszenie nastroju.
U osób z zespołem zaburzeń oddychania podczas snu
zwiększa się też ryzyko nadciśnienia tętniczego czy zawału serca. Najnowocześniejszą i najmniej inwazyjną metodą leczenia tego problemu jest chirurgia radiofalowa.
W nowo powstałej w Szpitalu poradni Pacjenci mogą skorzystać z szerokiego zakresu zabiegów wykonywanych tą
metodą, m.in. plastyki podniebienia w zespole bezdechu
nocnego oraz operacji poprawiających drożność górnych
dróg oddechowych, w tym nosa i gardła.
12
prof. dr hab.
n. med.
Krzysztof
Paśnik,
Szpital
LUX MED
ferta Szpitala wzbogacona została o chirurgiczne leczenie nietrzymania moczu. Problem ten dotyka
osób w różnym wieku. Może wynikać
z wielu przyczyn, takich jak wypadanie
pochwy i narządu rodnego, obniżanie
się przedniej i tylnej ściany pochwy,
a także wysiłek fizyczny. Nietrzymanie
moczu pojawia się jako pojedynczy
przypadek, od czasu do czasu lub regularnie. Konsultacja z lekarzem może
pomóc w ustaleniu przyczyn i wybraniu odpowiedniego sposobu leczenia.
tyłość nie jest problemem
jedynie estetycznym. Najczęściej towarzyszą jej
choroby wchodzące w skład Zespołu Metabolicznego, takie jak
cukrzyca typu 2, nadciśnienie tętnicze oraz zaburzenia lipidowe,
a także bezdechy senne oraz bóle
stawowe. Według badania NATPOL PLUS-2011* prognozy na
2035 rok mówią o wzroście odsetka
osób otyłych z 22% do 33%. Bardzo istotne jest zatem podjęcie
działań, zarówno profilaktycznych, jak i chirurgicznych, aby ten
trend wzrostu zatrzymać.
występuje u nich nawracający wzrost
masy ciała spowodowany nadmiernym spożywaniem pokarmów oraz
chorych, u których stwierdzono
występowanie chorób towarzyszących. Należy dodać, że osoby te
znajdują się w grupie wysokiego
ryzyka związanego z przedwczesnym zgonem. Często są to ludzie
młodzi, którzy ze względu na zły
stan zdrowia przebywają na długotrwałych zwolnieniach i zasiłkach, a koszty ich leczenia są bardzo wysokie.
Grupa wysokiego
ryzyka
Wykonanie operacji typu wyłączenia żołądkowo-jelitowego może
wyleczyć wielu chorych z uciążliwych i współistniejących z otyłością chorób, czasami staje się jedyną szansą na przedłużenie życia
chorego. Oczywiście, jak przy każdym zabiegu, istnieje ryzyko po-
Leczenie operacyjne powinno być
wdrożone u Pacjentów ze wskaźnikiem masy ciała BMI >40 kg/m².
Dotyczy to zarówno kobiet, jak
i mężczyzn, którzy przechodzili
już leczenie zachowawcze, lecz
Zmiana
na lepsze
wikłań i zgonu po wykonanych
operacjach, ale jest ono znacznie
niższe niż ryzyko wystąpienia nagłej śmierci np. u chorych otyłych
z Zespołem Metabolicznym zwanym cichym zabójcą.
W badaniach chorych poddanych
leczeniu operacyjnemu, u których
stwierdzono występowanie składowych ZM (Zespołu Metabolicznego) zauważono ustępowanie tych
chorób. I tak cukrzyca ustępuje
od 75, nawet do 100%, nadciśnienie tętnicze u ok. 65%, zaburzenia
lipidowe u ok. 60% Pacjentów.
Ze względu na obniżanie się masy
ciała znacznie zmniejszają się także dolegliwości związane z układem kostno-stawowym. Istotnym
elementem jest również ogólna poprawa stanu psychicznego Pacjentów. Wszystkie te czynniki razem
mają ogromne znaczenie dla poprawy jakości życia u chorych
po operacjach bariatrycznych.
* NATPOL PLUS-2011 Głównym realizatorem badania jest zespół Kliniki Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii Uniwersyteckiego Centrum
Klinicznego w Gdańsku, pod kierunkiem prof. dr. hab. med. Bogdana Wyrzykowskiego. Współrealizatorami projektu są Gdański Uniwersytet
Medyczny, Warszawski Uniwersytet Medyczny oraz Instytut Kardiologii w Warszawie. Przebadano grupę 2417 chorych w wieku od 18 do 79 lat.
3/2012 jesień
18.–60. r.ż.; u osób po
60. r.ż. każdy przypadek rozpatrywany jest indywidualnie;
BMI >40 kg/m²;
BMI >35 kg/m² u osób z co
najmniej dwiema chorobami
towarzyszącymi otyłości;
problemy socjalne,
rodzinne i psychologiczne
związane z otyłością.
Przeciwwskazania
do leczenia operacyjnego:
zapalne choroby przewodu
pokarmowego (przewlekłe
zapalenie przełyku, owrzodzenia żołądka i dwunastnicy,
choroba Crohna);
ciężkie choroby układu
krążeniowo-oddechowego
uniemożliwiające przeprowadzenie bezpiecznie operacji,
a w szczególności znieczulenia chorego;
krwawienia z górnego odcinka przewodu pokarmowego (np. żylaki przełyku),
czynna choroba wrzodowa;
wrodzone lub nabyte anomalie anatomiczne przewodu
pokarmowego;
ciąża;
uzależnienie od alkoholu
lub narkotyków;
choroby psychiczne w zależności od stopnia zaawansowania;
przewidywany brak współpracy z chorym po operacji.
blisko zdrowia
13
po r a dn i k
N a s z e k spe r t
Beata Olesiak,
magister
fizjoterapii
Medycyna
Rodzinna
Szczecin
N
iestety takie odraczanie
porady profesjonalisty
skutkuje nasileniem
bądź nałożeniem się
zmian patologicznych,
a chwilowy brak bólu wcale nie oznacza, że pozbyliśmy się problemu!
Bóle kręgosłupa lub stawów, np. kolanowych czy biodrowych, w życiu
dorosłym najczęściej wynikają
ze zmian zwyrodnieniowo-wytwórczych. Bardzo często są one efektem
toczącej się od wielu lat choroby zwyrodnieniowej. Jej sprzymierzeńcami
są: siedzący tryb pracy zawodowej,
mała aktywność ruchowa lub nadmierne przeciążenia.
Jak sobie pomóc,
gdy pojawi się ból?
Kolejne reklamy w mediach podpowiadają, jakich środków farmaceutycznych używać do walki z bólem. Niestety nikt nie wspomina
o konsekwencji nadmiernego ich
stosowania. A przecież ważne jest,
aby umieć dokonać świadomego
wyboru metody leczenia, która przyniesie długotrwałe rezultaty, a jednocześnie będzie bezpieczna.
W podjęciu właściwej decyzji z pewnością pomoże lekarz pierwszego
nasi lekarze
Fizykoterapia
alternatywą
dla farmakoterapii
Gdy bolą nas kręgosłup lub stawy, stosujemy różne maści oraz żele
i czekamy, aż ból przejdzie. Wizytę u specjalisty odkładamy w czasie…
kontaktu lub specjalista. Oprócz leczenia farmakologicznego, które
w części przypadków jest konieczne, lekarz może zaproponować leczenie metodami z zakresu medycyny fizykalnej bądź szeroko pojętej
rehabilitacji. Fizjoterapia dysponuje
szeregiem metod i rodzajów zabiegów, których zadaniem jest uzyskanie relaksacji mięśni, zniesienie stanu
zapalnego, a przede wszystkim
zmniejszenie dolegliwości bólowych.
Może warto czasami zamiast terapii
„tabletkowo-żelowej” zastosować
nieinwazyjną, zachowawczą metodę
bodźcowania fizykalnego?
Różne formy energii
Fizykoterapia, zwana też często
medycyną fizykalną, to część fizjoterapii, inaczej rehabilitacji. Fizykoterapia w swym działaniu wykorzystuje czynniki fizyczne
pochodzące ze sztucznych bądź
Zabieg laseroterapii.
14
C u r r i c u l u m V i ta e
blisko zdrowia 3/2012 jesień
naturalnych źródeł. Zaliczamy
do nich np. pole elektromagnetyczne, światło itp.
Współczesna terapia fizykalna opiera się przede wszystkim na wykorzystaniu różnych form energii
wyemitowanej ze sztucznych generatorów. Do najpopularniejszych
zaliczamy elektroterapię, laseroterapię, krioterapię, sonoterapię,
magnetoterapię. Celem fizykoterapii jest bodźcowanie. Zastosowanie danego rodzaju zabiegu
skutkuje uzyskaniem określonego
efektu terapeutycznego, to znaczy,
że wybierając do terapii np. skrajnie niskie temperatury (od -70°C
do -160°C ) wykorzystywane w krioterapii, uzyskamy np. zmniejszenie bólu, przekrwienie, które poprawia odżywianie tkanek,
przyspiesza procesy regeneracyjne
i wypłukiwanie mediatorów zapalnych. Wymienione terapie są
metodami nieinwazyjnymi o szerokim spektrum działania. Na przykład wspomniana wcześniej laseroterapia to metodaz wykorzystaniem
światła o specyficznych właściwościach. Jest ona wyjątkowo bezpieczna, gdyż prawie w ogóle nie
podnosi temperatury tkanek, a wskazań do biostymulacji jest wiele
– poczynając od ortopedii, chirurgii, a kończąc na dermatologii.
Pod okiem fachowca
Każdy z nas ma inną wrażliwość
na te same bodźce fizykalne. To znaczy, że po zastosowaniu tej samej
energii fizykalnej (np. światła)
u dwóch różnych osób uzyskane
efekty biologiczne mogą pojawić się
w odmiennym czasie i o różnym
nasileniu. Efekty te zależą też od
wskazań i przeciwwskazań. Dlatego z terapii fizykalnej powinno się
korzystać jedynie na podstawie skierowania od lekarza. Gwarantuje to
wykluczenie przeciwwskazań, o których nie można zapomnieć, ponieważ mogą wpłynąć na terapię i jednocześnie zaburzyć jej proces
leczniczy.
Należy zaznaczyć, że niewłaściwe
jest samodzielne ordynowanie sobie
zabiegów.
Ostatecznie o rodzaju zabiegów zadecyduje terapeuta. Może on zaproponować Pacjentom różne metody
leczenia zachowawczego. Oprócz
metod fizykalnych – masaż i kinezyterapię, czyli terapię ruchową.
Zatem, gdy pojawia się ból narządu
ruchu, warto porozmawiać o metodach jego leczenia z lekarzem.
lek. med.
Paweł
Maliński
Gwiaździste niebo
nad Afryką
Byliśmy prawie samowystarczalni. Misja miała swój warsztat, tartak,
rzeźnię, stolarnię, szkołę… – chirurg Paweł Maliński wspomina swoją
pracę lekarza w Zimbabwe.
Dlaczego został Pan lekarzem?
Miała na to wpływ moja rodzina:
ojciec był chirurgiem, mama pielęgniarką, a siostra protetykiem dentystycznym. Skończyłem studia i przez
blisko 10 lat pracowałem w Klinice
Chirurgii Ogólnej CMKP pod okiem
wspaniałych nauczycieli. Mimo to,
kiedy wyjeżdżałem do Afryki, nie
byłem pewien, czy podołam. Tymczasem na miejscu okazało się, że
byliśmy dużo lepiej wykształceni niż
lekarze z innych krajów, a zupełnie
tego nie docenialiśmy.
Jak doszło do wyjazdu?
W Polsce żyłem trochę w cieniu ojca
i chciałem w końcu się sprawdzić.
Studiowałem z kolegą, którego mama pracowała w Afryce jako lekarz
i pomogła wielu z nas wyjechać. Na
miejscu okazało się oni nazywają nas
„whites”, a my możemy mówić o nich
„blacks” i nikogo to nie razi. Przez
pierwszy okres wszyscy tamtejsi czarni mieszkańcy byli dla mnie jednakowi – zupełnie nie rozpoznawałem
poszczególnych osób.
legły budynek parterowy, składający
się m.in. z gabinetu zabiegowego i dużego pokoju konsultacyjnego, w którym jednocześnie przyjmowało troje
lekarzy. Każdego dnia przed budynkiem siedziało na ziemi ok. 400 osób
i czekało na przyjęcie. Co ciekawe,
chorym często lekarze przepisywali
wspaniały lek na wszystko, który
w Polsce w ogóle nie był wtedy
znany.
Z czym zgłaszali się wtedy Pacjenci?
Głównie były to gruźlica, AIDS,
zakażenia układu moczowo-płciowego, choroby skórne i górnych dróg
oddechowych.
Co Pan robił później?
Pojechałem do pracy do misji w środku buszu. Znajdował się tam 150-łóżkowy szpital z czterema podstawowymi oddziałami i tzw. sanatorium
– tak naprawdę był to 350-łóżkowy
szpital przeciwgruźliczy, a na to wszystko tylko dwóch lekarzy: ja i kolega
ze Szwajcarii.
Jak wyglądało życie na misji?
Co Pan robił po przyjeździe do
Zimbabwe?
Najpierw wysłano mnie na szkolenie
do Gweru. Przychodnię stanowił roz-
Byliśmy prawie samowystarczalni.
Misja miała swój warsztat, tartak,
rzeźnię, stolarnię, szkołę rzeźbiarską,
piekarnię, kościół i ośrodek dla bied-
nych, gdzie uczyli się, jak uprawiać
ziemię. Było to niezwykle ważne,
bo przez swoją niewiedzę doprowadzali do erozji gleby. Poza tym do misji należały ogromne pola uprawne,
które przez żerujące na nich antylopy,
narażone były na ogromne straty.
Nikt nie wiedział, jak sobie z tym
poradzić.
Udało się znaleźć na to sposób?
Zacząłem na nie polować. Kiedyś,
jak jechałem samochodem z włączonymi reflektorami na dachu, naliczyłem 56 par oczu. Upolowanie antylopy przynosiło zyski wszystkim
mieszkańcom misji. Ja miałem pieniądze na amunicję, misja miała skóry i mięso, dzięki czemu oszczędzała
na hodowli bydła i nie traciła upraw
kukurydzy. Nie robiłem tego dla przyjemności. To była ciężka praca.
Pewnie były tam trudne chwile...
W 1978 roku ukończył
Akademię Medyczną
w Warszawie
Specjalizacja – chirurgia
ogólna, II stopień od 2002 roku chirurg ogólny
w CM LIM, w kolejnych
latach koordynator bloku
operacyjnego
od 2010 roku koordynator
Emergency Szpitala
LUX MED
Hobby – strzelectwo
sportowe, łucznictwo
Czyli praca od podstaw.
Kiedy się tam przyjeżdża, trzeba
robić wszystko. Zaczynaliśmy od podstawowych operacji przepuklin,
później były tarczyce, prostaty, histerektomie, operacyjne stabilizacje złamań i dużo cięć cesarskich. Powoli
rozwijaliśmy szpital, a ja stałem się
nie tylko chirurgiem, ale także ginekologiem, urologiem, a nawet stomatologiem. Praca w buszu dawała ogromną satysfakcję, bo to społeczeństwo
było niezwykle uprzejme, serdeczne,
wdzięczne za udzieloną pomoc.
Jak długo był Pan w Afryce?
W Afryce spędziłem 12 lat. Mieszkałem na płaskowyżu na wysokości
1900 m n.p.m. Były tam przepiękne tereny i krajobrazy – niesamowite zachody słońca. Po zachodzie
słońca ludzie zamykają się w swoich chatach, palą ogniska, żyją sobie cicho i słychać tylko dzikie zwierzęta. Czasem wchodziłem na dach
samochodu, kładłem się i patrzyłem w niebo. W tamtej szerokości
geograficznej jest tak usiane gwiazdami, że nie ma ani milimetra wolnej przestrzeni. To nie jest takie
niebo jak nad Europą. Wspomnienia z tego okresu są mi nadal bardzo bliskie. Tam lekarz naprawdę
czuje się potrzebny.
Sprzęt był stary, ale bardzo zadbany. Afrykańskie pielęgniarki czyściły
narzędzia, polerowały je oliwką, a ja
cały czas marzyłem o polskiej instrumentariuszce, która na stoliku
równiutko poukłada te peaniki, kochery... Pielęgniarki wysypywały narzędzia na stolik, a ja je uczyłem,
jak je układać.
Dziękuję za rozmowę.
3/2012 jesień
blisko zdrowia
15
Download