System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy

advertisement
Harmonogram prezentacji tematów
k. Inżynieria systemów
Systemy zarządzania jakością
Seminarium do wykładu
Prowadzący: prof. nadzw. dr hab. Zofia Zymonik
Poniedziałki Nieparzyste (20 osób)
Wprowadzenie do problematyki systemów zarządzania jakością i ich
normalizacji. Rozdział zadań.
1. Zrównoważony rozwój gospodarczy. Społeczna odpowiedzialność
organizacji. PN-ISO 26000:2012 – Wytyczne dotyczące społecznej
odpowiedzialności, PKN, Warszawa 2012. Mariusz Sikociński, Marcin
Klimiuk, Michał Cierczek 10 marca 2014.
2. Systemy zarządzania środowiskiem. PN-EN ISO 14001:2005- Systemy
zarządzania środowiskowego. Wymagania i wytyczne stosowania, PKN,
Warszawa 2005. Natalia Klimecka, Laura Więsko, Krzysztof Ciesielski,
Justyna Piwińska 24 marca.
3. System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. PN-N-18001:2004
- System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, PKN, Warszawa
2004. Joanna Barylak, Ida Błażejczyk, Justyna Krzewińska, Marta
Ramotowska 7 kwietnia 2014.
4. System zarządzania bezpieczeństwem żywności. PN-EN ISO 22000:2006
- System zarządzania bezpieczeństwem żywności, PKN, Warszawa 2006.
Adriana Jankowiak, Katarzyna Krawczyk, Sylwia Roczek 28 kwietnia
2014.
5. Wymagania dotyczące laboratoriów badawczych. PN-EN ISO/IEC 17025
– Ogólne wymagania i wytyczne dotyczące kompetencji laboratoriów
badawczych i wzorcujących, PKN, Warszawa 2005. Monika Arend,
Adrianna Piasecka, Dominika Adamek 12 maja 2014
6. Zarządzanie organizacji ukierunkowane na zarządzie jakością. Modele,
m.in. model produkcji oprogramowania CMMI. PN-EN ISO 9004:2010 –
Zarządzanie ukierunkowane na trwały sukces organizacji. Podejście
wykorzystujące zarządzanie jakością, PKN, Warszawa 2010. Oskar
Chęciak, Martyna Michaś, Bernadeta Curyło 26 maja.
Uwaga:
Na przedostatnich zajęciach będzie kolokwium
Ostatnie zajęcia są 9 czerwca.
Download