Arkusz obserwacji ucznia w szkole ADHD SP4

advertisement
Projekt "Z wiedzą ku przyszłości" jest współfinansowany
przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Arkusz obserwacji ucznia w szkole - ADHD
Zestawienie ewaluacji początkowej i końcowej z zajęć dla dzieci nadpobudliwych w SP nr 4
Zakres
obserwowanej
aktywności
Zaburzenia
koncentracji
uwagi
Nadruchliwość
Typ zachowań w zakresie
Nie zwraca uwagi na szczegóły, np. pomija
ważne elementy obrazków, tekstów, rutynowych
czynności.
Robi błędy zdające się wynikać z niedbałości.
Ma trudności z utrzymaniem uwagi na
zadaniach i grach.
Nie słucha tego co się do niego mówi.
Nie stosuje się do podawanych instrukcji.
Ma kłopoty z dokończeniem zadań.
Nie potrafi organizować sobie pracy.
Unika zajęć wymagających dłuższego wysiłku.
Gubi rzeczy niezbędne do pracy
Łatwo rozprasza się pod wpływem
zewnętrznych bodźców
Często zapomina o codziennych obowiązkach.
Wykonuje nerwowe ruchy rąk lub stóp,
manipuluje przedmiotami.
Częstotliwość występującego
zachowania ankieta
początkowa (ilość uczniów)
zawsze
często
rzadko
nigdy
-
9
-
-
Częstotliwość występującego
zachowania
ankieta końcowa (ilość
uczniów)
zawsze
często
rzadko
nigdy
-
3
6
-
2
7
6
2
1
-
-
3
6
-
-
3
3
3
1
5
4
5
1
2
1
-
-
2
2
3
2
4
2
4
4
4
3
1
3
7
2
3
2
6
2
4
5
9
4
7
7
6
-
2
5
2
-
1
-
2
5
2
2
9
6
-
1
2
6
-
Projekt "Z wiedzą ku przyszłości" jest współfinansowany
przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Impulsywność
Nie jest w stanie usiedzieć w miejscu.
Wstaje z miejsca w czasie lekcji, posiłku.
Chodzi (biega) po pomieszczeniu.
Wspina się na meble.
Ma trudności ze spokojnym bawieniem się lub
odpoczywaniem.
Jest w ruchu, „biega jak nakręcone”.
Jest nadmiernie gadatliwe lub hałaśliwe w
zabawie.
Wyrywa się z odpowiedzią.
Ma kłopoty z zaczekaniem na swoja kolej.
Przerywa lub przeszkadza innym w mówieniu.
Uwagi/Inne
zachowania
z – zawsze, cz – często, rz – rzadko, n – nigdy
1
-
4
5
3
7
4
3
5
1
1
1
9
1
-
1
1
1
-
4
3
1
-
4
5
7
9
-
-
6
3
1
1
2
5
5
2
1
1
-
-
2
7
-
-
3
6
2
2
5
4
4
4
2
3
1
-
-
1
1
7
7
7
2
1
1
Projekt "Z wiedzą ku przyszłości" jest współfinansowany
przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
W zakresie koncentracji uwagi oceniano następujące zachowania uczniów.
1) Nie zwraca uwagi na szczegóły, np. pomija ważne elementy obrazków, tekstów, rutynowych czynności.
Projekt "Z wiedzą ku przyszłości" jest współfinansowany
przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
2) Robi błędy zdające się wynikać z niedbałości.
Projekt "Z wiedzą ku przyszłości" jest współfinansowany
przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
3) Ma trudności z utrzymaniem uwagi na zadaniach i grach.
Projekt "Z wiedzą ku przyszłości" jest współfinansowany
przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
4) Nie słucha tego co się do niego mówi.
Projekt "Z wiedzą ku przyszłości" jest współfinansowany
przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
5) Nie stosuje się do podawanych instrukcji.
Projekt "Z wiedzą ku przyszłości" jest współfinansowany
przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
6) Ma kłopoty z dokończeniem zadań.
Projekt "Z wiedzą ku przyszłości" jest współfinansowany
przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
7) Nie potrafi organizować sobie pracy.
Projekt "Z wiedzą ku przyszłości" jest współfinansowany
przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
8) Unika zajęć wymagających dłuższego wysiłku.
Projekt "Z wiedzą ku przyszłości" jest współfinansowany
przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
9) Gubi rzeczy niezbędne do pracy
Projekt "Z wiedzą ku przyszłości" jest współfinansowany
przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
10)
Łatwo rozprasza się pod wpływem zewnętrznych bodźców
Projekt "Z wiedzą ku przyszłości" jest współfinansowany
przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
11)
Często zapomina o codziennych obowiązkach.
Projekt "Z wiedzą ku przyszłości" jest współfinansowany
przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Ocena nadruchliwości
1) Wykonuje nerwowe ruchy rąk lub stóp, manipuluje przedmiotami.
Projekt "Z wiedzą ku przyszłości" jest współfinansowany
przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
2) Nie jest w stanie usiedzieć w miejscu.
Projekt "Z wiedzą ku przyszłości" jest współfinansowany
przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
3) Wstaje z miejsca w czasie lekcji, posiłku
Projekt "Z wiedzą ku przyszłości" jest współfinansowany
przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
4) Chodzi (biega) po pomieszczeniu.
Projekt "Z wiedzą ku przyszłości" jest współfinansowany
przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
5) Wspina się na meble.
Projekt "Z wiedzą ku przyszłości" jest współfinansowany
przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
6) Ma trudności ze spokojnym bawieniem się lub odpoczywaniem.
Projekt "Z wiedzą ku przyszłości" jest współfinansowany
przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
7) Jest w ruchu, „biega jak nakręcone”.
Projekt "Z wiedzą ku przyszłości" jest współfinansowany
przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
8) Jest nadmiernie gadatliwe lub hałaśliwe w zabawie.
Projekt "Z wiedzą ku przyszłości" jest współfinansowany
przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Ocena impulsywności
1) Wyrywa się z odpowiedzią.
Projekt "Z wiedzą ku przyszłości" jest współfinansowany
przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
2) Ma kłopoty z zaczekaniem na swoją kolej.
Projekt "Z wiedzą ku przyszłości" jest współfinansowany
przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
3) Przerywa lub przeszkadza innym w mówieniu.
Projekt "Z wiedzą ku przyszłości" jest współfinansowany
przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Analiza arkuszy obserwacji uczniów uczęszczających na grupę wsparcia dla dzieci nadpobudliwych pozwala
stwierdzić, że nastąpiła poprawa wyrażania swoich emocji i komunikacji z grupą rówieśniczą. Uczniowie zdecydowanie
lepiej radzą sobie z organizowaniem pracy, koncentrują się na wykonywanych zadaniach, nie mają większych trudności
z utrzymaniem uwagi na zadaniach, potrafią wysłuchać co się do nich mówi oraz zastosować się do podawanych instrukcji.
Bardzo dużą poprawę zaobserwowano w zakresie typów zachowań dotyczących impulsywności i nadruchliwości.
Przejawia się to tym, że uczniowie nie wyrywają się z odpowiedzią, nie przerywają innym w mówieniu, nie manipulują
różnymi przedmiotami ale potrafią spokojnie odpoczywać bez zbędnych ruchów. Uczniowie lepiej panują nad swoim
ciałem, rzadziej manipulują niepotrzebnie różnymi przedmiotami podczas pracy czy innych zajęć. W zakresie zaburzeń
koncentracji uwagi zaobserwowano poprawę obszarów dotyczących organizacji pracy ucznia, lepszego organizowania
niezbędnych rzeczy do pracy, oraz zwracanie uwagi na szczegóły podczas wykonywanych czynności.
Opracowała:
Kierownik Projektu Szkoły Podstawowej nr 4
– Barbara Anchimowicz
Download