PRZEGLĄD SZCZEGÓŁOWY MOSTU

advertisement
ARKUSZ SPOSTRZEŻEŃ z dnia ...................................
PRZEGLĄD OKRESOWY PIĘCIOLETNI OBIEKTU MOSTOWEGO
JNI .......................... (miejscowość)
ARKUSZ SPOSTRZEŻEŃ, POMIARÓW I BADAŃ z dnia
1
Nasypy i skarpy:
str. 1
(data)
(należy opisać stan nasypów i skarp w obrębie skrzydeł, tj. podać uszkodzenia i nieprawidłowości, ich usytuowanie,
wymiar i zasięg występowania oraz prawdopodobne przyczyny powstania;
przykłady uszkodzeń i nieprawidłowości: braki lub erozja materiału nasypów i umocnień skarp, osunięcie mas
ziemnych, zanieczyszczenie, wegetacja roślin)
(fot. nr ....)
2
Dojazdy w obrębie skrzydeł:
(należy opisać stan dojazdów w obrębie skrzydeł, tj. podać uszkodzenia i nieprawidłowości, ich usytuowanie, wymiar
i zasięg występowania oraz prawdopodobne przyczyny powstania;
przykłady uszkodzeń i nieprawidłowości: złe oznakowanie lub brak oznakowania obiektu, nierówności wjazdu na
obiekt, deformacje, zarysowania i pęknięcia nawierzchni, ubytki nawierzchni)
(fot. nr ....)
3
Nawierzchnia jezdni:
(należy opisać stan nawierzchni jezdni na obiekcie, tj. podać uszkodzenia i nieprawidłowości, ich usytuowanie, wymiar i zasięg występowania oraz prawdopodobne przyczyny powstania;
przykłady uszkodzeń i nieprawidłowości: deformacje, zarysowania, pęknięcia, ubytki materiału, nieprawidłowe
spadki, zanieczyszczenia, wegetacja roślin)
(fot. nr ....)
4
Nawierzchnia chodników (nawierzchnia, kapa, krawężniki):
należy opisać stan chodników na obiekcie, tj. podać uszkodzenia i nieprawidłowości, ich usytuowanie, wymiar i zasięg występowania oraz prawdopodobne przyczyny powstania;
przykłady uszkodzeń i nieprawidłowości: deformacje, przemieszczenia, zarysowania, pęknięcia, ubytki materiału,
nieprawidłowe spadki, osady lub wykwity, korozja, zanieczyszczenia, wegetacja roślin)
(fot. nr ....)
5
Balustrady, bariery ochronne, osłony:
(należy opisać stan balustrad, barier ochronnych, osłon zabezpieczających przed porażeniem prądem i osłon przeciwolśnieniowych na obiekcie, tj. podać uszkodzenia i nieprawidłowości, ich usytuowanie, wymiar i zasięg występowania oraz prawdopodobne przyczyny powstania;
przykłady uszkodzeń i nieprawidłowości: ubytki materiału, zarysowania, pęknięcia, deformacje, uszkodzenia łączników, przemieszczenia, zbyt mała wysokość, zablokowanie lub ograniczenie ruchu, zniszczenie zabezpieczeń antykorozyjnych, korozja, starzenie materiału)
(fot. nr ....)
6
Belki podporęczowe, gzymsy:
(należy opisać stan belek podporęczowych i gzymsów, tj. podać uszkodzenia i nieprawidłowości, ich usytuowanie,
wymiar i zasięg występowania oraz prawdopodobne przyczyny powstania;
przykłady uszkodzeń i nieprawidłowości: ubytki materiału, zarysowania, pęknięcia, deformacje, przemieszczenia,
uszkodzenia łączników, przecieki, osady, wykwity, zniszczenie zabezpieczeń antykorozyjnych, korozja, starzenie materiału, zanieczyszczenia, wegetacja roślin)
(fot. nr ....)
7
Urządzenia odwadniające:
(należy opisać stan urządzeń odwadniających obiektu, tj. podać uszkodzenia i nieprawidłowości, ich usytuowanie,
wymiar i zasięg występowania oraz prawdopodobne przyczyny powstania;
przykłady uszkodzeń i nieprawidłowości: zablokowania przepływu, nieprawidłowe spadki, ubytki materiału, zarysowania, pęknięcia, deformacje, uszkodzenia łączników, przemieszczenia, korozja, starzenie materiału, zanieczyszczenia, wegetacja roślin)
(fot. nr ....)
8
Izolacja pomostu:
(należy opisać stan izolacji, tj. podać uszkodzenia świadczące o jej nieskuteczności, ich wymiar i zasięg występowania oraz prawdopodobne przyczyny powstania;
przykłady uszkodzeń i nieprawidłowości: przecieki, wykwity, stalaktyty)
(fot. nr ....)
ARKUSZ SPOSTRZEŻEŃ z dnia ...................................
PRZEGLĄD OKRESOWY PIĘCIOLETNI OBIEKTU MOSTOWEGO
JNI .......................... (miejscowość)
ARKUSZ SPOSTRZEŻEŃ, POMIARÓW I BADAŃ z dnia
Konstrukcja pomostu:
9
str. 2
(data)
(należy opisać stan belek podporęczowych i gzymsów, tj. podać uszkodzenia i nieprawidłowości, ich usytuowanie,
wymiar i zasięg występowania oraz prawdopodobne przyczyny powstania;
przykłady uszkodzeń i nieprawidłowości: ubytki materiału, zarysowania, pęknięcia, deformacje, przemieszczenia,
uszkodzenia łączników, przecieki, osady, wykwity, zniszczenie zabezpieczeń antykorozyjnych, korozja, starzenie materiału, zanieczyszczenia, wegetacja roślin)
(fot. nr ....)
10
19
20
Konstrukcja dźwigarów głównych:
(należy opisać stan dźwigarów głównych, tj. podać uszkodzenia i nieprawidłowości, ich usytuowanie, wymiar i zasięg
występowania oraz prawdopodobne przyczyny powstania;
przykłady uszkodzeń i nieprawidłowości: ubytki materiału, zarysowania, pęknięcia, deformacje, przemieszczenia,
uszkodzenia łączników, rozluźnienia bloków lub ubytki spoin w dźwigarach kamiennych i ceglanych, uszkodzenia
zakotwień i/lub cięgien, uszkodzenia dewiatorów, przecieki, osady, wykwity, zniszczenie zabezpieczeń antykorozyjnych, korozja, starzenie materiału, zanieczyszczenia, wegetacja roślin)
(fot. nr ....)
11
Łożyska:
(należy opisać stan łożysk, tj. podać uszkodzenia i nieprawidłowości, ich wymiar i zasięg występowania oraz prawdopodobne przyczyny powstania;
przykłady uszkodzeń i nieprawidłowości: pęknięcia, deformacje, nieprawidłowe położenie, zablokowanie lub ograniczenie ruchu, zniszczenie zabezpieczeń antykorozyjnych, korozja, starzenie materiału, ubytki materiału, zanieczyszczenia, wegetacja roślin)
(fot. nr ....)
12
Urządzenia dylatacyjne:
(należy opisać stan urządzeń dylatacyjnych, tj. podać uszkodzenia i nieprawidłowości, ich usytuowanie, wymiar i
zasięg występowania oraz prawdopodobne przyczyny powstania;
przykłady uszkodzeń i nieprawidłowości: ubytki materiału, zarysowania lub pęknięcia, deformacje, przemieszczenia, zablokowanie lub ograniczenie ruchu, przecieki, zniszczenie zabezpieczeń antykorozyjnych, korozja, starzenie
materiału, zanieczyszczenia, wegetacja roślin)
(fot. nr ....)
13
Przyczółki:
(należy opisać stan fundamentów i korpusów przyczółków, tj. podać uszkodzenia i nieprawidłowości, ich usytuowanie, wymiar i zasięg występowania oraz prawdopodobne przyczyny powstania;
przykłady uszkodzeń i nieprawidłowości: uszkodzenia zabezpieczeń fundamentu przed podmyciem, podmycia fundamentu, ubytki materiału, zarysowania, pęknięcia, deformacje, przemieszczenia (osiadanie, przesunięcie, obrót),
osłabienie spoin podpór murowanych, przecieki, osady, wykwity, zniszczenie zabezpieczeń antykorozyjnych, korozja,
starzenie materiału, zanieczyszczenia, wegetacja roślin)
(fot. nr ....)
Filary:
14
(należy opisać stan fundamentów i korpusów filarów, tj. podać uszkodzenia i nieprawidłowości, ich usytuowanie,
wymiar i zasięg występowania oraz prawdopodobne przyczyny powstania;
przykłady uszkodzeń i nieprawidłowości: uszkodzenia zabezpieczeń przed podmyciem, podmycia fundamentu, ubytki materiału, zarysowania, pęknięcia, deformacje, przemieszczenia (osiadanie, przesunięcie, obrót), osłabienie spoin
podpór murowanych, przecieki, osady, wykwity, zniszczenie zabezpieczeń antykorozyjnych, korozja, starzenie materiału, zanieczyszczenia, wegetacja roślin)
(fot. nr ....)
ARKUSZ SPOSTRZEŻEŃ z dnia ...................................
PRZEGLĄD OKRESOWY PIĘCIOLETNI OBIEKTU MOSTOWEGO
JNI .......................... (miejscowość)
ARKUSZ SPOSTRZEŻEŃ, POMIARÓW I BADAŃ z dnia
15 Przestrzeń podmostowa i otoczenie obiektu:
str. 3
(data)
(należy opisać stan przestrzeni podmostowej i otoczenia obiektu, tj. podać uszkodzenia i nieprawidłowości, ich usytuowanie, wymiar i zasięg występowania oraz prawdopodobne przyczyny powstania;
przykłady uszkodzeń i nieprawidłowości: braki lub erozja materiału skarp i brzegów oraz dna cieku, osunięcie mas
ziemnych, zanieczyszczenie, bujna wegetacja roślin)
(fot. nr ....)
16
Przeguby:
(należy opisać stan przegubów, tj. podać uszkodzenia i nieprawidłowości, ich usytuowanie, wymiar i zasięg występowania oraz prawdopodobne przyczyny powstania;
przykłady uszkodzeń i nieprawidłowości: ubytki materiału, zarysowania, pęknięcia, deformacje, przemieszczenia,
uszkodzenia łączników, uszkodzenia zakotwień, przecieki, osady, wykwity, zniszczenie zabezpieczeń antykorozyjnych,
korozja, starzenie materiału, zanieczyszczenia, wegetacja roślin)
(fot. nr ....)
17
Konstrukcje oporowe, skrzydła:
(należy opisać stan konstrukcji oporowych i skrzydeł, tj. podać uszkodzenia i nieprawidłowości, ich usytuowanie,
wymiar i zasięg występowania oraz prawdopodobne przyczyny powstania;
przykłady uszkodzeń i nieprawidłowości: ubytki materiału, zarysowania, pęknięcia, deformacje, przemieszczenia
(osiadanie, przesunięcie, obrót), braki spoin, przecieki, osady, wykwity, zniszczenie zabezpieczeń antykorozyjnych,
korozja, starzenie materiału, zanieczyszczenia, wegetacja roślin)
(fot. nr ....)
18
Urządzenia ochrony środowiska:
(należy opisać stan urządzeń ochrony środowiska, tj. podać uszkodzenia i nieprawidłowości, ich usytuowanie, wymiar
i zasięg występowania oraz prawdopodobne przyczyny powstania;
przykłady uszkodzeń i nieprawidłowości: zablokowanie przepływu wody w studzience lub separatorze, uszkodzenia
mechaniczne lub brak pojedynczych elementów, uszkodzenie mocowań urządzeń do konstrukcji, korozja, zniszczenie
zabezpieczeń antykorozyjnych, pęknięcia, deformacje, przemieszczenia, osady, wykwity, starzenie materiału, zanieczyszczenia)
(fot. nr ....)
21
Urządzenia obce:
(należy opisać urządzenia obce znajdujące się na obiekcie lub w obiekcie, tj. podać nazwę administratora oraz ocenić
stan zamocowań i osłon tych urządzeń)
(fot. nr ....)
22
Schody:
(należy opisać stan schodów łączących się z obiektem i służących do komunikacji pieszej, tj. podać uszkodzenia i
nieprawidłowości, ich usytuowanie, wymiar i zasięg występowania oraz prawdopodobne przyczyny powstania;
przykłady uszkodzeń i nieprawidłowości: w zakresie nawierzchni - deformacje, przemieszczenia, zarysowania,
pęknięcia, ubytki materiału, nieprawidłowe spadki, osady lub wykwity, korozja, zanieczyszczenia, wegetacja roślin;
w zakresie barier, poręczy i osłon – ubytki materiału, zarysowania, pęknięcia, deformacje, uszkodzenia łączników,
przemieszczenia, zbyt mała wysokość, zablokowanie lub ograniczenie ruchu, zniszczenie zabezpieczeń antykorozyjnych, korozja, starzenie materiału; w zakresie konstrukcji schodów – ubytki materiału, zarysowania, pęknięcia, deformacje, przemieszczenia, uszkodzenia łączników, przecieki, osady, wykwity, zniszczenie zabezpieczeń antykorozyjnych, korozja, starzenie materiału, zanieczyszczenia, wegetacja roślin)
(fot. nr ....)
Download