Dekkers_Vacature_KIEROWNIKA PROJEKTU.indd

advertisement
Dekkers jest częścią Tectum Group, aktywną w izolacjach i uszczelnieniach płaskich dachów.
Kilka prestiżowych projektów które Dekkers z dumą mogła realizować to np. Warsaw Spire,
Q22, West Station w Warszawie, Waterfront w Gdyni, Vandemoortele w Kutnie. Do realizacji
dalszych naszych projektów potrzebujemy KIEROWNIKA PROJEKTU z dobrą wiedzą techniczną,
doświadczeniem w zarządzaniu zarówno pracownikami, jak i podwykonawcami, monitorującego
kilka projektów jednocześnie.
Dla Dekkers w Piastowie poszukujemy:
KIEROWNIKA PROJEKTU
Nie masz ochoty na pracę w biurze “od-do”, ale poszukujesz wyzwań z możliwością wykorzystania swojej
wiedzy technicznej, umiejętności organizacyjnych i zarządzania ludźmi? Chcesz pracować w innowacyjnej firmie,
gdzie wartości rodzinne pozostają najważniejsze, gdzie cenione jest myślenie out-of-the-box, gdzie dla ambitnych
pracowników kreowane są szanse i gdzie wzrost jest realistyczny? Zatem jesteś kierownikiem projektu którego
szukamy.
Do twoich obowiązków należeć będzie:
•
techniczne przygotowanie i monitorowanie projektów, tak aby były realizowane w przewidzianym terminie,
miały wysoką jakość i były opłacalne.
• kontrolowanie przestrzegania i stosowania procedur i przepisów związanych z bezpieczeństwem
• administracyjne monitorowanie projektów
• rozliczenie projektu
Kandydat którego poszukujemy:
•
ma co najmniej 3-letie doświadczenie na stanowisku kierownika projektu
• ma dobrą wiedzę techniczną
• mieszka w rejonie zatrudnienia
• ma stabilną przeszłość zawodową
Oferujemy:
Oprócz wymienionej funkcji do realizacji wymienionych zadań proponujemy środki, które pozwolą Ci na
ich realizację:
• samochód służbowy
• laptop
• gsm
Jesteś zainteresowany?
Wyślij swój list motywacyjny i CV na adres e-mail: [email protected]
Your plans covered
www.dekkers.pl
Download